Skip to main content

Europarlementariërs uiten ernstige bezorgdheid over het groene licht dat de Milieucommissie van het Europees Parlement gaf op 24 januari, wat de weg lijkt vrij te maken voor versoepeling van de Europese gentechregelgeving. Dit zou een grote bedreiging vormen voor de biologische sector, die gentech niet toestaat. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is er geen garantie meer dat biologische landbouw gentechvrij kan blijven, waardoor dus de toekomst van de sector op het spel staat.

Het wetsvoorstel zou etikettering en veiligheidsbeoordeling van gentechgewassen niet langer verplicht stellen, waardoor New Genomic Techniques zoals CRISPR-Cas vrij kunnen worden toegepast. Het is beter om het voorliggende wetsvoorstel in de plenaire vergadering te annuleren en te waarborgen dat biologische landbouw gentechvrij kan blijven. Ze benadrukt het belang van keuzevrijheid voor boeren en consumenten en het voorzorgsprincipe.

Er is sterke druk van bedrijfslobbyisten in Brussel, waardoor bezwaren van de biologische landbouw niet voldoende worden gehoord. Hazekamp blijft strijden voor de belangen van de biologische sector, ook in het proces bij de Landbouwraad en in de Nederlandse politiek.

Leave a Reply