Skip to main content

Terwijl de wetenschap ons bewijzen levert met waarschuwingen dat het de foute kant opgaat met het klimaat op aarde , is de uitkomst van COP 27 toch schijnbaar teleurstellend volgens insiders. Het lijkt erop dat regeringen en politici niet bewust zijn wat de wetenschap hen verteld. Het werkelijke resultaat van COP 27 is dat er een enorme kloof is ontstaan tussen wat feitelijke de werkelijkheid is, het probleem. En het uitvoeren van het uitgestippelde beleid om dit probleem op te lossen. COP 27 laat ons zien dat die twee veel te ver uiteen lopen!

In Egypte is net de COP 27 geëindigd. Met wat hortte en stoten hebbende landen toch een akkoord weten te bereiken over het zgn klimaat fonds voor de schade die armere landen oplopen tijdens rampen die direct te maken hebben met de opwarming van de aarde. De rijkere landen betalen mee om de schade te herstellen. Maar de algemene gang van zaken bij de COPs bewijst toch steeds meer en meer dat wetenschappers veel professioneler omgaan met deze ramp dan onze politici. Waar wetenschappers door diepgaand onderzoek te doen een meerderheid van ons ondertussen overtuigd heeft van de naderende ramp en waar ze laten zien hoe die voorkomen kan worden lukt het de gekozen politici maar niet om er echt iets aan te doen. De CO2 uitstoot loopt nog steeds op ipv dat het daalt. Die krachteloze of willoze houding binnen de politiek is eigenlijk het werkelijke gevaar van het opwarmen van de aarde. Afspraken moeten worden afgedwongen maar op een of andere wijze lukt dat niet. Wat is er aan de hand?

Corazon denkt dat het de combinatie is van slechte politici, lobbyisten, nepnieuws en complot denkers welke voor ons dodelijk zal gaan uitpakken.

Naast het niet willen uitvoeren van beleid zoals afgesproken tijdens de voorgaande COPs moeten we ook constateren dat sommige partijen inspelen op de twijfel van mensen door stelselmatig te propaganderen dat het allemaal niet waar is wat de wetenschap beweert. Dat het allemaal maar verzonnen en fake is over dat er een opwarming van de aarde plaats vind. Dat het een complot is van mensen die niet oliehoudend en stikkend rijk zijn met een enorme achterban die een ideale wereld aan het scheppen zijn voor hun zelf en hun aanhang en dat zij die doordrukken met allerlei leugens over klimaat en virussen. Een wereld waar de vlees eters geen plek meer zal hebben. Terwijl we in de werkelijkheid zien dat COP beleid niet word nagekomen omdat waarschijnlijk veel oliehoudende een rem zetten op dit proces zodat ze maar door kunnen blijven verdienen aan de oorzaak van het opwarmen van de aarde. Corazon denk dat hier het werkelijke complot in zit waar sommige politici , klimaat ontkenners en complotdenker een slim onderdeel van zijn.

Corazon wil waken dat de gewone nuchtere christen, die zijn best doet het hoofd boven water te houden niet apocalyptisch mee gaat denken en dan de dupe word.

De gewone christen behoort de nuchterheid te bewaren en de vele wetenschapper, duizenden, die wereldwijd onderzoek doen onder leiding van de VN en het IPCC heel serieus te nemen. Iedere weldenkende volgeling van Jezus kan toch zelf zien en bemerken dat het extreme weer wat voorspeld is door de wetenschap ook daadwerkelijk regelmatig plaats vind. Niet als een eindtijd fase of theorie, iets apocalyptisch maar gewoon als resultaat van zonde en slecht handelen van mensen die te veel met geld bezig zijn. Er is bijna geen een land, geen een bevolking op Aarde dat hier niet mee word geconfronteerd. De onnodige rampen stappelen zich op , droogte , bosbranden , overstromingen en orkanen zijn dagelijks nieuws geworden. Geen fake nieuws maar life en real, en de wetenschap waarschuwt dat dit maar een tipje van de ijsberg is! Dus de vraag is hoe kunnen we de duisternis in politici en lobbyisten ontmaskeren omdat ze slim en stelselmatig voor en achter de schermen de afspraken van de VN , de instelling Gods , om de opwarming van de aarde te stoppen aan het saboteren zijn. Beter als christenen eerst hun te stoppen en dan full power mee te werken aan de stopzetting van de opwarming van de aarde en zo een mooie duurzame aardse samenleving te creëren war rechtvaardige kunnen samenleven .

Leave a Reply