Skip to main content
Algemeen

Faith Voices for Ecocide Law

By 20 maart 2023No Comments

Diverse spirituele tradities staan aan de basis van de Stop Ecocide beweging

Foto van l.n.r. Rev. Henrik Grape, Helene Lindmark, Appolinaire Oussou Lio

Tekst: Femke Wijdekop

12 november 2022

Bron: NieuwWij

Tijdens de Klimaatconferentie COP27 in Egypte werd deze week het boek Faith Voices for Ecocide Law gelanceerd. In deze bundel reflecteren leiders vanuit diverse geloofsstromingen en inheemse tradities op de relatie tussen mens en de natuur, en op de noodzaak van een verbod op ecocide.

Ecocide is de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – ernstige schade aan de natuur die wijdverspreid of langdurig is, zoals grote olielekken, ontbossing van tropische regenwouden en schaliegaswinning. Het woord betekent letterlijk “het doden van ons thuis”. Op dit moment wordt hier wereldwijd meestal niemand verantwoordelijk voor gehouden.

De Stop Ecocide beweging wil hier een einde aan maken door ecocide toe te voegen aan het rijtje misdaden dat het Internationaal Strafhof in Den Haag kan vervolgen. Met de publicatie van Faith Voices for Ecocide Law voegen de inheemse en religieuze leiders hun stem toe aan de vele stemmen van over de hele wereld die zich er hard voor maken dat de Aarde, ons gemeenschappelijk huis, beschermd wordt voor huidige en toekomstige generaties door een internationaal verbod op ecocide.

Innerlijke transformatie is volgens de voormalig aartsbisschop de voorwaarde voor de uiterlijke transformatie die zo hard nodig is

In zijn bijdrage aan het boek stelt rabbijn Yonatan Neril dat de angst voor een ecologische ineenstorting een belangrijke reden is dat de milieubeweging de afgelopen vijftig jaar niet slaagde het tij te keren. Het licht van spiritualiteit kan volgens hem een meer vruchtbare benadering aanwakkeren met een dieper en breder effect. Spiritualiteit maakt ons immers bewust van de noodzaak om te matigen met consumeren en aan de lange termijn te denken. Het biedt ons vooral hoop, aldus de rabbijn.

K.G. Hammar, de voormalig aartsbisschop van de Lutherse Kerk van Zweden, schrijft dat de roeping om de wereld te transformeren tot een leefbare plaats voor alles wat leven heeft, onvermijdelijk begint met de vernieuwing van ons denken. Deze innerlijke transformatie is volgens hem de voorwaarde voor de uiterlijke transformatie die zo hard nodig is. De gepassioneerde uitroep van de aartsbisschop: “Voor mij als christen is het werken aan het strafbaar stellen van ecocide het belangrijkste wat ik kan doen. Alle christelijke theologie moet ecotheologie zijn, om relevant te zijn voor de tijd waarin we leven!”

Sheikh Abdal Hakim Murad meent dat de islam, en religies in het algemeen, een belangrijke bijdrage kunnen leveren om weer met verwondering naar de natuur en onze plek in de schepping te kijken. Het discours over klimaatverandering en natuurbehoud is meestal wetenschappelijk en feitelijk van aard, maar religies hebben de potentie om mensen in het hart te raken en tot actie te inspireren.

Het besef van deze onderlinge afhankelijkheid, door Thich Nhat Hahn ‘interbeing’ genoemd, was in 2010 een belangrijke drijfveer voor de visionair achter de Stop Ecocide beweging

In hun bijdrage over het boeddhisme schrijven onderzoekers Jamie Cresswell en Michele Lamb tot slot dat de campagne om ecocide als misdaad aan te merken, meer is dan een juridisch betoog. De campagne stimuleert de dialoog en bewustwording over onze verwevenheid met al het leven op Aarde. Het besef van deze onderlinge afhankelijkheid, door Thich Nhat Hahn ‘interbeing’ genoemd, was in 2010 een belangrijke drijfveer voor de visionair achter de Stop Ecocide beweging, wijlen Polly Higgins, om haar missie voor een verbod op ecocide te starten.

Het boek is een initiatief van de campagne Faith for Ecocide Law, die in september vorig jaar werd gelanceerd door End Ecocide Sweden, Stop Ecocide International, het katholieke bisdom Stockholm en de Zweedse Christelijke Raad. “In alle geloofstradities vinden we eerbied en ontzag voor ecosystemen én een oproep om zorg te dragen voor ons gemeenschappelijk huis, Moeder Aarde”, sprak dominee Henrik Grape, senior adviseur voor de Zorg voor Schepping, Duurzaamheid en Klimaatrechtvaardigheid bij de Wereldraad van Kerken, tijdens de lancering van het initiatief. “Met deze interreligieuze coalitie willen we alle tradities, inclusief inheemse tradities, mobiliseren om samen het voorstel om ecocide toe te voegen aan het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof te ondersteunen. Het strafbaar stellen van ecocide in het internationaal recht kan onze manier van denken veranderen zodat we de enorme ecologische uitdagingen, waar we nu als mensheid mee geconfronteerd worden, gezamenlijk kunnen aanpakken.”

Paus Franciscus, de Oecumenische Patriarch van de Oosters-orthodoxe kerk Bartholomeus, de bisschoppen van de Kerk van Zweden en de Wereldraad van Kerken hebben reeds hun steun uitgesproken voor een internationaal verbod op ecocide.

Ook het politieke draagvlak voor ecocidewetgeving groeit. Zo wil de Belgische regering ecocide opnemen in het wetboek van strafrecht

Ook het politieke draagvlak voor ecocidewetgeving groeit. Zo werd onlangs bekend dat de Belgische regering ecocide wil opnemen in het wetboek van strafrecht.

Faith Voices for Ecocide Law is hier gratis te downloaden. En hier kun je de Faith for Ecocide Law campagne onderschrijven.

Lees het live artikel hi

We zien dan ook dat de warmere stromen sterker worden en steeds meer de koude stromen verdrijven, waardoor het ijs op de polen sneller smelt. We zien veel vochtige warmere lucht verplaatst worden. Het regenwoud verdroogt. Door ontbossing wordt dit effect nog eens versterkt. We zien de moesons veranderen. De woestijn wordt steeds groter. Kortom: we zien allerlei gevolgen door de verandering van de lucht- en waterstromen en de temperatuur ervan. Het lijkt er op dat deze veranderingen onomkeerbaar worden. We moeten er rekening mee houden dat deze systemen, cruciale onderdelen van de aarde, niet in enkele jaren hersteld of herbouwd kunnen worden.

Leave a Reply