Skip to main content

De extreme hittegolven die voorafgaande door de IPCC waren aangekondigd hebben toch doden geëist. meer dan 60 000 om precies te zijn. Dat hittegolven kunnen leiden tot gezondheidsproblemen, vooral bij kwetsbare bevolkingsgroepen zoals ouderen, kinderen en mensen met gezondheidsproblemen zijn de overheid bekend. Maar toch liegen de cijfers niet. We zien in onze zogenaamde Europese moderne samenleving dat de twee deling tussen arm en rijk de oorzaak is. Want terwijl er wel vele miljarden subsides over de plank gingen naar industrieën die schadelijk zijn voor het klimaat is er duidelijk te zien dat het bestuur onvoldoende voorbereidingen hebben getroffen , onvoldoende maatregelen genomen om dat deel van de bevolking te beschermen die niet kunnen tegen de extreme hitte. De minimale kosten voor voorlichting over het nemen van voorzorgsmaatregelen onder ouderen wegen toch niet op tegen de aantallen doden. Abnormaal hoog aantal.

Wat we zien is dat juist de armere en zwakkere de dupe zijn van het handelen van de verstrengeling van bedrijven en bestuurders. Wat wij bij Corazon de duivelse twee eenheid noemen. Als deze hitte gerelateerde sterfgevallen kunnen we direct terug geleiden naar sociale economische factoren. Die mensen hebben onnodig beperkte toegang tot airconditioning, tot goede geïsoleerde woonruimtes , de armoede slaat ook toe in de gezondheidszorg, waar vele miljarden op gaan in medicijnen en behandelingen die de mensen niet echt genezen. Ook zien we dat mensen met een lagere sociaaleconomische status minder middelen tot beschikking hebben om zichzelf te kunnen beschermen tegen de hitte.

De temperatuur blijf maar stijgen en stijgen. 

Zoals we weten is het de klimaatverandering welke draagt bij aan het verhogen van de gemiddelde temperaturen wereldwijd,. IPCC heeft opnieuw gewaarschuwd voor nog grotere extremen met meer doden in de nabije toekomst. Wat dus inhoud dat we frequenter van deze extreme hittegolven zullen meemaken. We schijnen niet door te hebben dat we begin 2023 er al een hebben gehad, enkele weken geleden. Dit terwijl de zomer nog niet eens was begonnen. Nu begin July 2023 lijkt de tweede dit seizoen langs te komen. Alles door onvoldoende inspanningen die zijn geleverd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Maar ook om structureel  ons aan te kunnen passen aan de gevolgen van klimaatverandering, vooral onder de zwakkere is er in 2023 grote kans op weer een toename van hitte gerelateerde sterfgevallen.

In Nederland waren er 469 doden

In absolute aantallen maakte de hitte de meeste slachtoffers in Italië (18.010), Spanje (11.324) en Duitsland (8.713). Gerekend naar het aantal inwoners werden Italië, Griekenland, Portugal en Spanje het hardst getroffen. In Italië stierven 295 mensen op 1 miljoen inwoners, in alle landen samen waren dat er 114 per 1 miljoen inwoners. Nederland telde vorige zomer 469 hittedoden, 326 vrouwen en 144 mannen. Hitteplannen. Het aantal van 61.600 hittedoden is niet een record. In de warme zomer van 2003 vielen in Europa meer doden namelijk 70.000 doden.

Leave a Reply