Skip to main content

De wereldwijde energiegerelateerde CO2-uitstoot is in 2019 afgevlakt tot ongeveer 33 gigaton (Gt), na twee jaar van toename is het in 2019 gelijk gebleven met 2018. Dit was vooral het gevolg van een sterke daling van de CO2-uitstoot van de energiesector in geavanceerde economieën zoals de EU, USA en Japan. Dit is gerealiseerd dankzij de groeiende rol van hernieuwbare bronnen (voornamelijk wind en zon-PV).

Volgens het internationale energie agentschap .

De afname binnen de EU komt doordat er meer gebruik  wordt gemaakt van aardgas en windenergie in plaats van kolen om elektriciteit op te wekken. Daarmee realiseerde de Europese Unie vorig jaar een emissiedaling van 5 procent: 160 miljoen ton CO2.

Wij hopen op een snelle transitie voor alle auto’s in de EU om ook op aardgas over te stappen als tussenoplossing voor het gebruik van benzine en diesel.

Leave a Reply