Skip to main content

Tot 2050 moeten alleen al in ons land 7 miljoen woningen verbouwd worden tot energie zuinige of zelfs energie neutrale woningen die duurzaam worden verwarmd door middel van schone energie. Hiermee wordt de uitstoot van broeikasgassen sterk teruggedrongen en wordt opwarming van de aarde voorkomen. Wil jij meehelpen als energieambassadeur? Bij Corazon kan dat! Zo speel jij ook een belangrijke rol in de energie transitie in jouw directe omgeving.

Aan het einde van de basistraining Corazon energie ambassadeur kun je bewoners informeren, inspireren en helpen met energie besparen. Je hebt voldoende kennis en kunde om om mensen te helpen, te motiveren zelf aan de slag te gaan. Je geeft hen een goede plan van aanpak waarin staat wat ze zoal kunnen doen om hun woning te verduurzamen. Je leert je rol te vervullen en wat je verantwoordelijkheden zijn en weet na de cursus hoe je een (digitaal)huisbezoek het beste in kunt richten.

Advies voor het geheel energie neutraal maken van een woning of bedrijf object

Ook beschik je met de Corazon energie ambassadeur over voldoende kennis om bewoners op weg te helpen met het besparen van energie in de woning door middel van allerlei tips en advies over kleine en grote energiebesparende maatregelen. Ook kan je na de cursus advies geven over het aanpassen van gedrag waardoor energie gebruik word gereduceerd. Daarnaast kan je in het plan van aanpak een opsomming maken van op maat gemaakte maatregelen die mogelijk zijn om de woning of het bedrijf object geheel energie neutraal te maken.

Leave a Reply