Skip to main content

Eindelijk erkenning voor de Electra wagen, want zoals stichting Corazon al jaren dit feit moest verdedigen op logica nl; een elektrische auto moet in totaal, dus verbruik, productie, uitstoot en recycling heel veel schoner zijn dan brandstof auto,s , is nu in 2020 door een onderzoek van de TU van Eindhoven duidelijkheid gegeven, de elektra auto is veel duurzamer!

Anti Electra auto kreeg veel te vaak het voordeel van de twijfel door onwetendheid

Er werd wat  gediscussieerd over dit punt en vaak was het de onwetendheid die winnaar werd over logica, maar nu eindelijk is er gedegen onderzoek gedaan door; de TU van eindhoven en wat blijkt een elektrische auto spring er boven uit. Zo gaat die veel langer mee dan tot nu toe werd gedacht. Ook blijkt dat de productie van de batterij tot minder CO2-uitstoot leidt dan werd aangenomen. En is de CO2-uitstoot van een elektrische auto op dit moment gemiddeld minder dan de helft van die van zijn benzinebroertje. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een onderzoek door de Technische Universiteit Eindhoven.

Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de Duitse Groenen die in het Duitse parlement want ook daar op hoogste nivo woedt momenteel een felle discussie over de  waarheid van schonere elektrische auto’s. Zo werd er geregeld gesuggereerd dat een elektrische auto eigenlijk meer CO2 uitstoot dan officieel werdt opgegeven, de contra part van de gesjoemel diesels zeggen we maar. Men werd het ook niet eens over de manier waarop de batterij en elektriciteit worden geproduceerd. De discussie over elektrische auto’s is in Duitsland veel heviger dan in Nederland en dat kan komen doordat Duitsland meerdere autofabrikanten heeft die moeite lijken te hebben met het overstappen op elektrische modellen

Fake news regeert

Zo was er bijvoorbeeld een fake news bericht dat een Tesla Model 3 meer CO2 uitstoot dan een Mercedes C-Klasse met een dieselmotor! Totale onzin dus.De CO2 komt immers niet uit de uitlaat van een auto, maar wel uit de schoorsteen van de fabriek en een kolen- of gascentrale. Maar, zeggen de onderzoekers in Eindhoven, zelfs al wordt nog steeds van dit soort fossiele energiebronnen gebruikgemaakt, dan nog zijn elektrische auto’s verhoudingsgewijs schoner.Dus laat staan als je er zonne-energie voor gebruik!

En het is niet een beetje minder maar wel 10 keer minder in uitstoot dan een brandstof auto

Dat komt bijvoorbeeld doordat een elektrische motor gemiddeld vier a vijf keer minder energie nodig heeft dan een benzinemotor. Bovendien is die nodige energie makkelijker groener en zal dit in alle Europese lidstaten groene energie voor handen zijn omdat deze alleen maar zal toenemen. Elektrische auto’s zijn ook in productie met veel minder onderdelen veel schoner te produceren. Ook daarmee scoort de elektra auto in alle gevallen schoner.

Super schoon auto rijden

Het einddoel is natuurlijk elektrisch rijden in een energiesysteem dat geheel bestaat uit duurzame elektriciteit. Dan heb je( elektrische) voertuigen op de weg die minstens tien keer minder CO2 uitstoten dan auto’s we nu zien , zij die rijden op benzine, diesel of aardgas.Een Tesla Model 3 stoot op dit moment al 65 procent minder CO2 uit dan een Mercedes C-Klasse.”

Bij kleinere auto’s is de situatie vergelijkbaar. De onderzoekers van Eindhoven vergeleken een elektrische Golf met een hybride Prius. De Golf  stoot 78 gram CO2 uit per kilometer, en dat is 54 procent minder dan een Prius met 168 gram. Als de eGolf 28.000 kilometer heeft gereden, is de CO2 die vrijkwam bij de productie van de batterij weer ingelopen.

De accu leeft veel langer dan werd geopperd door tegenstanders

Ook de levensduur van accu’s is veel langer dan gedacht. Vaak wordt ervan uit gegaan dat een elektrische auto na 150.000 km afgeschreven was, maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat dat minimaal 250.000 km+ is. Veel moderne batterijen verliezen minder dan twintig procent van hun capaciteit in de eerste 500.000 km. Er zijn zelfs ook studies die claimen dat twee miljoen kilometer met de huidige technologie mogelijk is.

Het rapport is ook interessant voor de situatie in Nederland. De Algemene Rekenkamer kwam eerder deze zomer tot de conclusie dat het stimuleren van elektrisch rijden de Haagse schatkist relatief veel geld kost. Maar de Rekenkamer baseert zich op fake news, verouderde aannames over de hoeveelheid CO2 die een elektrische auto bespaart ten opzichte van een brandstof auto.

Leave a Reply