Skip to main content

Wat is eigenlijk de economie? Economie is letterlijk huishoudkunde van onze markt. Oftewel het is een totaal aan  keuzes die mensen maken bij de de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten. Zeg maar de weg van onze wandel in  handel. Helaas zien we, in het kader van klimaat verandering en opwarming van de aarde, steeds meer dat er zeer foute worden gemaakt. Keuzes die de oorzaak zijn geworden van heel veel negatieve gevolgen die alle mensen op aarde aangaan.

Maar benoemt dient te worden dat het niet alle mensen zijn die mee kunnen kiezen hoe onze economie eruit komt te zien. We zien ook steeds duidelijker dat die keuze veel te veel gemaakt wordt door minderheden met veel invloed, geld en macht. Mensen die zo makkelijker hun eigen belangen kunnen dienen, merendeel hun eigen doelen dienen en daarmee keuzes maken die niet voor de hele mensheid ten diensten zijn. En dat terwijl  wel de hele mensheid de gevolgen voelt. Zo wordt anno 2022 onze huidige economie ongemerkt steeds egoïstischer gestructureerd en zien we dat de gevolgen ook steeds desastreuzer worden.

Armoede kan in een eerlijke economie worden uitgesloten maar dat gaat nu niet 

We zien dus nu steeds openlijker bedrijven die mega groot zijn geworden op basis van hun egoïstische keuzes die helaas zeer veel impact hebben op hoe de huidige economie word hervormd, gesteund op bestuursniveaus binnen onze globale en lokale overheden. Dat bepaald steeds meer  de structuur van de economie. Dat doen ze al groeiend en hun invloed vergroten  op de economie structuur dat ze de oorzaak zijn dat zich uit in wat wij noemen armoede, onleefbare situaties in steden, vele ernstige ziekten en een zeer oneerlijke verdeeldheid van het inkomen en het werk. Zouden zij andere keuzes hadden gemaakt met hun bedrijven en hun economische modellen rond om hun eigen productie, distributie en ons consumptie gedrag dan zouden ze de gehele mensheid dienend zijn, niemand uitsluiten en dan zal een fenomeen als armoede op aarde niet meer kunnen bestaan. Maar ze vertikken het.

Rijke invloedrijke mensen maken stomme foute keuzes waarmee ze onze economie slecht en onrechtvaardig maken omdat ze niet echt eerlijk zijn

Mensen behoren eerlijk te zijn juist ook als het gaat hoe we de aardse economie inrichten. Want dat raak ons allemaal. Dus in alle aspecten behoort de manier hoe wij producten en diensten produceren, distribueren en consumeren ten diensten te staan aan de gehele aardse mensheid. Maar dat doen rijkere dus niet, althans vele onder de rijkere en invloedrijkere onder ons mensen! Veel dominante bedrijven op aarde met in hun kielzog belangen organisaties en helaas ook overheden maken of bepalen de keuzes op basis van hun eigen ikke waardoor we als mensheid met de enorme ongelooflijk grote problemen zitten. Die enorme grote ernstige problemen zijn veroorzaakt door hoe zij die die macht hebben die macht hebben gebruikt bij het structureren van de huidige economie. En nog groter probleem is probeer de huidige macht en hun economie nog maar eens anders, beter, in te richten!

Klimaat probleem en de opwarming van de aarde is direct het gevolg van de manier van structuren van de economie door de grote bedrijven

De keuzes die zijn gemaakt door bedrijven om verder te werken met hun huidige producten en diensten heeft onze economie gevormd, ik hoef geen voorbeelden te noemen maar iedereen weet dat grote egoïstische handel en wandel in geld verdienen rond de productie van sommige producten en leveren van diensten, distributie en consumptie ervan de hoofdoorzaken zijn. Dat heeft ons het klimaat probleem op aarde opgeleverd maar ook veel meer armoede en veel meer rare ernstige ziekten. Mensen wisten ervan al decennia geleden dat er groot gevaar zou ontstaan rond het klimaat op aarde, als ze door zouden gaan met wat ze aan het doen zijn . Belangrijke bedrijfsleiders, aandeelhouders, politici en belangen behartigers wisten ervan maar ipv de keuzes te veranderen ze zijn toch door gegaan met hun eigen doelen te dienen, hun eigen belangen

Armoede, ziekten, negatieve samenlevingen opbouw zijn enkele van de gevolgen van hun keuzes

We noemen er zo een paar  maar die samen zijn enorme grote problemen die direct levens van individuen en van de gehele samenlevingen ontregelen. Problemen die mensen eigenlijk onnodig doen lijden. Gevolgen uit de keuzes van bedrijven die kettingreacties of sneeuwbal effecten veroorzaken waar nog grotere en andere problemen als ziekten, drugs en criminaliteit, discriminatie en uitsluiting, conflicten en oorlog, slavernij en misbruik en vluchtelingen en vele vele ontheemden op aarde. Puur alleen maar ontstaan omdat de huidige economie, het huishoudkunde veelal is gebaseerd op zonde van rijkere en invloedrijkere. We zien egoïsme, zelfzucht en hebzucht van machthebbers die eigenlijk over de 7 miljard mensen moeten waken.

De oplossing ligt in wat jezus ons leert en dat is in de kern niet eerst kiezen voor je zelf!

Kies voor God dat is de ware oplossing want daarmee cijfer je jezelf weg en kies je voor de dienstbaarheid aan je naaste, de samenleving en het hele koninkrijk van God. Dat koninkrijk  in de hemel is geheel gebaseerd op de liefde, op een eerlijke verdeling van wat nodig is in de samenleving. De oplossing ligt ook dat we gaan zien, als individu, als overheid, als bedrijfsbestuurder hoe nu werkelijk het grote plaatje eigenlijk behoort te zijn rond de inrichting van de aardse economie.

Krijg zicht op het grote geheel en zie wat de oplossingen zijn om een echte eerlijke economie te bouwen

Hoe vast we ook dreigen te raken in de negatieve spiraal van de gevolgen van de foute keuzes die de zgn machthebbers maken op basis van hun persoonlijke of collectieve bedrijf zondes. Er is gelukkig een weg eruit. Maar dan moet de macht wel verschuiven, ook in het hart, van de huidige zgn machthebbers en invloedrijke mensen. Niet meer op basis van rijkdom en de steeds groetere omzet maar op basis van het algemeen nut en  hoe we het geheel kunnen dienen. Dus zowel de wetenschap, de politici , het bedrijfsleven en belangen organisaties , zij die de toekomstige economie structureren, moeten zelf totaal geen belang hebben of willen hebben in de huidige bedrijven hun doelen, invloed en hun omzet wat megalomaan is. Afstand houden van alles wat maar neigt naar ikke eerst, eerst mijn eigen gewin dienen en dan pas verder kijken hoort niet meer thuis in onze economie. Alleen zij mogen onze economie structureren als zij die invloed willen gaan uitoefenen op de bouw van een structuur der economie die iedereen voordeel levert, die heel bewust kiezen niet hun eigen gewin te dienen maar het gewin van echt iedereen op Aarde te dienen.

Leave a Reply