Skip to main content

Een economie die veel te veel op geld is gericht botst met de christelijke religie. Kunnen die twee eigenlijk samen? God en Geld hebben in de bijbel een vijandige rol. Vele christenen zouden overtuigt moeten zijn dat die twee haast niet met elkaar te verenigen zijn. Maar toch zijn wij christenen in de huidige economie een zeer belangrijke schakel. Corazon denkt dat het er op aan zal komen, om zowel het klimaat en de samenleving op orde te krijgen,  dat de christen weer weet hoe hij/zij met macht en geld om behoort te gaan en hoe de economie aangestuurd moet worden.

Als voorzitter van Corazon wil ik daarover kort met jullie spreken. Over hoe onze economie gevormd is op basis van geld en hoe dit de samenleving domineert, mensen in haar greep houd en ons zelfs de verkeerde kant opstuurt. Christenen aan de macht hebben daarmee het klimaat probleem geholpen te doen ontstaan, de rampen zijn de voorbode van nog ergere gevolgen van hun nalatigheid. Wat is economie eigenlijk? Economie is meer dan alleen geld, economie is een wetenschap dat zich bezighoudt met keuzes die mensen maken bij de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten. Het zou hier eigenlijk niet over geld verdienen moeten gaan maar over hoe wij mogelijkheden creëren in de samenleving die betrekking hebben op onze levens behoeften. Maar het lijk nu alleen nog maar om geld te gaan. Ik wil daarbij ook een kanttekening maken dat een steeds kleiner deel van de mensen in grote mate de keuze bepalen hoe de samenleving producten en diensten produceren, distribueren en consumeren. Machthebbende christen moeten dat gaan inzien en ernaar gaan handelen

De economie anno 2021 is de hoofd veroorzaker van het probleem rond het klimaat.

Even voor onze duidelijkheid de wijze waarop onze huidige economie draait en in stand word gehouden maakt het tot de fundatie van ons immense probleem rond het klimaat. De productie, distributie en wat en hoe wij consumeren maakt dat er een abnormale enorme grote hoeveelheid fossiel grondstoffen nodig zijn die bij verbranding co2 uitstoot veroorzaken. Iets wat de oorzaak is van ons klimaat probleem. Het is slecht en de vrucht van de huidige economie die dus in basis zeer slecht is geworden. Dat is iets wat we niet willen zien.

God spreekt over dat we ons dienstbaar behoren te maken ten goede van de samenleving.

Dienstbaarheid aan de samenleving komt ten sprake als leerlingen van Jezus vragen of zij een belangrijke plaats kunnen verwachten nu zij de leerlingen van Jezus zijn. Mogen wij met u machthebbers worden vragen zij eigenlijk aan Jezus. God antwoord opmerkelijk dat zij die de wereld dienen vaak misbruik maken van hun macht, en dat zei, de Christenen die de grootste willen zijn en willen regeren met God dat niet mogen doen. Zij moeten zich dan ten diensten opstellen van allen. Corazon trek daar een wijze les uit want economie, wat een soort instrument is om een samenleving te kunnen bouwen en bedienen behoort ook geheel dienstbaar te zijn, mits het goed wil zijn en goede vruchten wil dragen. Maar dus anno 2021 is de economie in grove lijnen niet meer ten diensten van alle. De nadruk ligt bij God in dienstbaar zijn wat gelijk is aan goed doen en groot zijn, goede wijze macht uitoefenen. Natuurlijk is een machthebber, een apostel zijn heel iets anders dan economie maar wat betreft het goede wat dienstbaarheid is ziet Corazon in apostelschap en een christen in een goede dienstbare economie in beide taken het zelfde. Macht goed of slecht uitoefenen heeft in beide gevallen of wel een negatieve of zeer positieve invloed op allen.

De economie anno 2021 is zodanig misvormd

De huidige economie lijkt rechtvaardig, we kunnen genoeg eten en drinken vinden, we hebben woning, er is zat werk en we worden toch in alle behoeftes te gemoed gekomen in deze economie? Maar is dat werkelijk wel zo. Corazon ziet toch dat het op grote lijnen geheel de verkeerde kant op gaat. Als de huidige economie echt zo goed is wat sommige ons willen doen geloven hoe komt het dan toch dat we zo in de problemen zitten? Corazon ziet het antwoord in de les die de priesters en diaken in onze kerken ons vandaag hebben laten horen. De basis van de vele problemen die onze huidige economie heeft veroorzaakt liggen daarin verscholen in die les die God spreekt met de volgelingen van Jezus over macht misbruik, verkeerde aansturing of gebruik van machtsmiddelen zoals geld en de economie. Zo zien we de basis van ons klimaat probleem, macht misbruik. Maar er spelen veel meer problemen op dit moment als gevolg van macht misbruik en de huidige keuzes in onze productie, distributie en consumptie. Grootste probleem wat Corazon ziet is niet het klimaat maar de ongelijke behandeling en oneerlijke verdeeldheid van het geld dat wij met zijn alle verdienen, de enorme oneerlijke verdeling van geld en daarmee macht drijft onze economie naar de afgrond. De economie is in handen van maar enkele die het in hun eigen voordeel manoeuvreren ten kosten van vele en onder ander van het klimaat.

De economie die ten diensten staat aan allen en niet van enkele 

Wat zou er gebeuren als de economie van een zogenaamde vrije markt en handelen daarin wegvalt en vervangen word door een economie dat alleen maar dienstbaar mag zijn aan alle mensen. Iets wat wij als christenen vanaf de eerste eeuw aan het ontwikkelen waren maar schijnbaar met zijn kwijtgeraakt. Al zijn christenen nog steeds goed vertegenwoordig in het bestuur. We zien het niet in de keuzes van productie, distributie en consumptie. Wanneer ze de les van God ten harte zouden nemen zou zo moeten zijn ingericht dat een ieder mensen genoeg heeft, toegang heeft tot alles wat voor hem of haar noodzakelijk is en er zou ook niets onnodig , overbodigs of schadelijks meer geproduceerd worden. Het zou in een goede economie voor een individu zo zijn ingericht dat er geen schuld meer is aan oorzaak wat schade brengt aan naaste of Aarde omdat deze nieuwe goede economie totaal geen schade meer aanricht.  De boom die de economie heet zou dus goed zijn en dus de vruchten ervan zouden ook goed zijn. Maar nu is het helaas andersom anno 2021. We zien een economie dat door sommige mensen zo ontwikkeld en bedacht is dat we steeds meer en meer in een door geld en steeds meer geld gedreven economie terecht zijn gekomen en dat schade aanbrengt aan de Aarde en andermans goed.

De schade is zo groot dat het haast niet meer te herstellen is

Corazon wijst dus terug op de les van God waar Hij ons als de Zoon wijst op dat we, als we macht krijgen die niet moeten misbruiken om eigen belangen maar dat we de macht in moeten zetten ten diensten van alle mensen. God roept ons op tot bekering, zeker als je christenen bent en als je als christen op sleutel posities zit, machthebbers zijn geworden en de verantwoording hebben om keuzes in de economie te maken die vele mensen aangaan. Zij lijken gezien de wijze van de huidige economie steeds verder van God te zijn los gemaakt waardoor de economie op een doodlopende weg zit, ze gebruiken hun macht niet ten dienstbaarheid maar om zich zelf of het belang van hun werkgever te behartigen. Deze vorm van economie aansturen is niet meer dienstbaar en moet dus op geld gerichte keuzes gemaakt worden en dus altijd blijven groeien om overeind te blijven. Groeien tot de grens is bereikt terwijl krimp van de economie veel beter zou zijn en beter zou uitpakken voor onze samenleving.

Nederland heeft al decennia lang alleen gekozen voor een groeiende economie met desastreuze gevolgen

Nederland heeft met deze keuze veel te veel werk gecreëerd in dit kleine landje. Dat alleen maar om een van de rijkste te willen blijven en het overeind houden van grote bedrijven. Vele inwoners van Nederland betalen er een veel te hoge rekening voor.  We willen ons niet ter verantwoording roepen om het immense probleem in onze steden. Onze aandacht word afgeleid waardoor we echte reële interne problemen in onze overvolle steden niet echt onder ogen willen komen. We schuiven een een tikkende tijdbom onder onze samenleving voor ons uit. Terwijl die ieder moment af kan gaan met desastreuze gevolgen voor onze democratie en samenleving. Ook dit komt door de wijze waarop we de economie hebben ingericht. Machthebbers die veel te veel aan hun eigen belagen hebben gedacht ipv aan die van gehele samenleving.

Leave a Reply