Skip to main content

Voor deze 5e bijdrage heb ik tien Haiku’s geschreven. Een Haiku is een dichtvorm uit Japan waarbij in drie zinnen (respectievelijk 5, 7 en 5 lettergrepen) miniverhaaltjes worden geschreven. Door taal heb ik geleerd dichterbij mijn ziel te komen, dichterbij mijn roeping. Ik nodig een ieder uit om net zo via kleine verhaaltjes iets steekhoudends te delen omtrent hoe jij kijkt naar (de wens om meer te) leven met aandacht…

1.
Leven met aandacht
Vraagt je naar de essentie
Geen verstoppen meer
2.
Meer van hetzelfde
Is teveel van het genoeg
Veranderen kan
3.
Bronnenbewustzijn
Hernemen van wat jou voedt
Jij bent nu aan zet
4.
Voor de erfenis
Wat wil je overgeven
Zet het maar op scherp
5.
Kwetsbaar gemaakt mens
Zie, hoor en proef jouw gemis
Rug recht en neus omhoog
6.
Uithouden moeilijk
Soms ongelofelijk zwaar
Vele tinten grijs
7.
Toekomst verlijden
Vandaag mag het gebeuren
Het verleden stuurt
8.
Weten is delen
Tasten en meer vermoeden
Niet te begrenzen
9.
Wonderlijk leven
Mens nooit echt te bevatten
Vertrouwen God goed
10.
Hoe gaat het verder
Wat zal de toekomst brengen
Wij horen bijeen
Jack Steeghs

Leave a Reply