Skip to main content

Omdat De Autoriteit Consument en Mark (ACM) jarenlang waarschuwingen genegeerd heeft is het electrikiteitsnet onvoldoende uitgebreid. In de praktijk zien we dus dat er landelijk rond de 6700 bedrijven en maatschappelijke instellingen op een wachtlijst zijn komen staan om te worden aangesloten te worden op het net. Nieuwe aanvragen worden soms pas na  jaren gehonoreerd .

Netbeheerders, onderzoekers en wetenschappers hebben aangeven dat ACM niet wil investeren in het net. ACM weerlegt natuurlijk en geeft aan Zeeuws zuinig te zijn als het gaat om investeringen. We begrijpen helemaal niet dat er niet eerder aan de bel is getrokken door onafhankelijke partijen zoals de politieke partijen. Dat er nu dus 6700 bedrijven en maatschappelijke instellingen op een wachtlijst staan stagneert enorm de energie transitie. Dit terwijl het klimaat steeds sneller opwarmt. Ook nu de energie crisis aangebroken is zien ze geen kans om hun kosten plaatje op orde te krijgen. Over de hele linie stagneert ook de economische groei, al is Corazon voorstander van grotere matiging en afslanking van sectoren die minder nuttig zijn voor onze samenleving, als alsmaar te moeten groeien. Maar genoeg is genoeg wat betreft economische expansie, omzet en winst bejag. Zelfredzaamheid is de nieuwe weg die we moeten gaan. Je eigen energie opwekken is de toekomst, maar het wordt dus tegengehouden. Is dat bewust tegen gedaan?

Dat er jaren geleden niet fors werd ingezet op de uitbreiding van het electra is ons een raadsel

Zelf de kinderen op de basisschool weten dat het klimaat veranderd! Dus hoe kun je dan toch met een dik betaalde baan bij de ACM wegkomen met dit soort onkunde? ACM is toch een cruciale schakel in onze samenleving als het gaat om energie? Is dit eigenlijk wel onkunde of moeten we echt denken aan expres stagneren van overheid, bedrijven en organisaties. Nu is alleen maar grote hoeveelheden energie heel duur te koop via grote energiemaatschappijen.

Waar is de politiek, die mee moet waken over ons energienet?

Waar zijn de politieke kopstukken als het gaat om ook optimaal gebruik te kunnen maken als burger, bedrijf, overheid of organisatie van onze energie infra structuur? Hoe kan het dat al die jaren er geen aansturing of bemoeienis is geweest met een versnelling als het gaat om uitbreiding van het elektriciteitsnet? Waren Mw van Nieuwenhuizen en haar opvolgers dan niet bewust van deze knooppunten? Hebben zij geen maatregelen genomen om dit te voorkomen? Genoeg vragen waar een betrouwbare niet omkoopbaar of lobbyend kamerlid mee aan de slag kan.

De burgers hebben recht op een uitleg dat, terwijl zij wel willen investeren in een eigen energie opwekking de overheid nalaat te zorgen dat dit ook kan.  Wel boetes opleggen aan bedrijven omdat ze CO2 uitstoten, maar geen geld investeren in een degelijk net dat voor iedereen toegankelijk is.

Leave a Reply