Skip to main content

Beter bodem onderzoek kan uw kennis vergroten en daarmee de vruchtbaarheid van de bodem. Zo is er de Hotwater extractable Carbon test (HWC). Deze test is een van de indicators, waarmee we de ontwikkeling van de bodemkwaliteit kunnen monitoren. Verschillende bedrijven kunnen zo de microbiële biomassa in uw bodem testen. Deze test kunt u  aanvragen.

Heeft uw bodem al biologische bodemkwaliteit? Zoals we weten bestaat er een groeiende belangstelling bij telers voor het meten van de biologische bodemkwaliteit. Hoe biologisch is de bodem opgebouwd? Telers beginnen te beseffen dat met name het microbiologische leven bijdraagt aan een betere en vruchtbare bodem. Ze erkennen  dat het de biomassa in de bodem is, die het verschil maakt. Biomassa zorgt voor het leven in de bodem. Maar wat en hoe de biomassa dat precies doet weet men vaak niet.

De bodem wordt sterker met biomassa en heeft meer bodemweerbaarheid

Uit verschillende wetenschappelijke studies is bewezen dat de werking van biomassa in de bodem sterke invloed heeft. Uit de studies blijkt namelijk dat de biomassa de weerbaarheid van de bodem verhoogt. Een weerbare bodem kan beter tegen grote hoeveelheden neerslag en herstelt zich veel sneller. De reden van deze weerbaarheid is onder andere de bijdrage van het microbiologische bodemleven. Dit heeft invloed de kruimeligheid van de bodemstructuur. Ook regenwormen en alle andere organismes dragen bij aan de weerbaarheid van de bodem. Zij leven en gedijen goed in meer biomassa.

Natuurlijke opbouw van ziektewering

Biomassa speelt in de bodem een grote rol in de ziektewering. Microbiologische processen beïnvloeden elkaar en onderdrukken uitbraken van bodem ziekten. Er is dan nog wel maar weinig bekend van hoe sommige ziekten door andere micro-organismen onderdrukt worden en onder welke omstandigheden dat optimaal plaatsvindt, maar meer leven in de bodem reguleert de aanwezigheid van ziektes. In de wetenschappelijke sector wordt hier onderzoek naar gedaan.

Corazon wil biomassa in de grond bevorderen

We concluderen dat biomassa erg goed is voor de bodem. Corazon wil dan ook boeren en betrokkenen wijzen op de verschillende maatregelen die u kunt nemen om een goede biomassa in de grond te bevorderen. Bijvoorbeeld: niet ploegen als grondbewerking, de werking van organische mest of compost, de teelt van groenbemesters en de keuze van de gewassen die men teelt, toevoegen van biochar. Alle hebben een positieve uitwerking op de microbiologische bodemkwaliteit.

Wat is de weerbaarheid van uw bodem?

De zgn Hotwater extractable Carbon test (HWC) kunt u inzetten om als een indicator te werken voor de ontwikkeling van uw bodemkwaliteit. De metingen vinden plaats in een laboratorium waar men met een eenvoudige test de microbiële biomassa, te weten komt door het toepassen van de HWC test. Deze test kunt u aanvragen bij sommige laboratoriums in het land.

Leave a Reply