Skip to main content

In het zoeken naar de oorzaak van de opwarming heeft men ook onderzocht of het iets te maken heeft met ontbossing. Er zijn berekeningen van gemaakt. Wat is het resultaat van de natuurlijke opname van CO2 door bossen en de extra uitstoot van CO2 die wordt veroorzaakt door ontbossing?

Uit de gegevens blijkt, dat slechts een beperkt deel van de toename van CO2 in de atmosfeer te wijten is aan ontbossing, zoals hieronder weergegeven.

Wetenschappelijke gegevens laten ons een tegenovergesteld beeld zien dan wat men in de media beweert over ontbossing. We zien de bossen jaarlijks alleen maar toenemen door natuurlijke aangroei! Het bos groeit vijf maal zoveel, dan wat men jaarlijks uit de bossen wegneemt door houtkap. De natuur neemt dan ook jaarlijks steeds meer CO2 op. Meer natuur zou automatisch een reductie teweeg brengen.

De aanwezige hoeveelheid bossen is 4 miljard vierkante kilometer, exclusief natuurgebieden die bebost zijn, maar gezien het aantal bomen per hectare geen bos genoemd mogen worden.

Leave a Reply