Skip to main content

Corazon heeft nog een pijler gevonden in het klimaat debacle; de uitzendorganisaties. In Nederland is het na de agrarische sector en onze voedsel industrie nog een verborgen pijler dat er voor gezorgd heeft dat onze samenleving word ontwricht. Zonder deze slimme werk bemiddelaar was het onmogelijk om ons huidige klimaat onvriendelijke positie als productie land en exportland op te kunnen bouwen. Dat deze uitzendorganisaties ook nog mee hebben gewerkt aan de steeds groter groeiende onvrede en armoede in Nederlandse steden is een wrange bijwerking van de hebzucht van de uitzend organisaties. Ze moeten gestopt worden voordat het te laat is.

Corazon wilt lezers laten zien dat het de heb zuchtigheid samen met gemakzucht is wat de schade brengt aan het klimaat ook deze uitzendbranche is daar een onderdeel van. De uitzend organisaties hebben heel veel werk naar zich toe weten te trekken door werkgevers te ontzorgen maar daarmee onherkenbaar bijna een enorme druk gezet op de samenleving en het klimaat. Ze is zelfs mede veroorzaker van het afbreken van de christelijke cultuur in Nederland met name in onze overvolle steden. Stinkend rijk geworden maar over de rug van de Nederlandse christelijke samenleving. Dat deden ze door werk van vele lokale bemiddelaars en stadsmensen weg te halen en zo te structuren dat werkgevers gebruik konden gaan maken van goedkopere arbeid migranten. Noodzakelijk om het vele handwerk toch nog met veel winst te kunnen maken. De weg naar het werk is door hen zo her gestructureerd dat het mogelijk geworden was om snel en adequaat legers flexwerkers eenvoudig hierheen of daarheen te bewegen en die te detacheren. Daarmee vele van hen en autochtone bevolking in armoede, vervreemding en veel ellende achter latend. Wat betreft het klimaat debacle scoort de uitzend branche ze zeer hoog als medewerker van de enorme vernietiging van het klimaat, onze natuur en landbouw grond.

Hebzucht en gemakzucht geeft wrange vruchten

Ook hier zien we weer weer hoe de hebzucht wrange vruchten voortbrengt. Jezus zei het al in de bijbel dat je geld niet moet dienen of dat geld macht over je moet laten krijgen. De vruchten zullen dan slecht zijn. Hij zei ons ook dat we aan de vruchten de boom kunnen herkennen. Dus laten we dat gaan doen. Door de uitzend branche tegen dat licht te houden zien we hoe desastreus het uitpakt voor onze samenleving. Nu heeft Jezus natuurlijk niets tegen bemiddelen van werk , zeker als mensen daarom zitten te springen,  maar dat je dat op deze schaal doet om daaraan zoveel geld te verdienen valt toch veel over te zegge en na te denken. We bedoelen bij stichting Corazon dat als je met deze branche jaarlijks goed bent voor 4 a 5 miljard euro omzet dan mag je rekenen op een duistere kant ervan. Nu Corazon wat verder is gaan zoeken naar de vruchten daarvan zie je toch dat deze tak van sport een grote donkere stempel nalaat op onze samenleving, die niets anders dan ellende kan gaan voortbrengen. We hebben er al wat glimpen in onze samenleving van gezien het laatste jaar. En het is ook nog zo verhuld dat vele niet zullen herkennen dat het mede door de uitzendorganisaties komt dat er ellende groeit in met name de steden. Zij zijn er een mede pijler van is , net als onze voedsel producerende en verwerkende sector. Hier geld duidelijk te veel is te veel!

De hele opwarming is niet het gevolg van noodzaak maar van hebzucht

In diepste wezen komt het hele klimaat verhaal telkens hier op neer; Geld! Het is de enorme sommen geld die te verdienen zijn met sommige werkzaamheden , diensten en producten die sommige in de top en bestuur van samenlevingen verblind heeft. dat is de hoofoorzaak van ons klimaat probleem. Of het nu olie, auto’s , woningbouw, energie en voedsel is. Eenmaal zo gestructureerd, geperfectioneerd en gestroomlijnd  zoals we dat nu zien dat nog maar enkele er stikkend rijk mee kunnen worden dan gaat het helemaal de foute kant op. Want ze laten zo totaal geen ruimte meer voor alternatieve en dat dit echt fout af kan lopen zien we met het huidige klimaat. Rijkere moeten stoppen met steeds maar rijker te worden. Want ze hebben niet door dat ze dat veelal doen door alleen maar meer lage loon arbeid te creëren .

Uitzend organisaties is een gemakkelijk instrument

Ze kunnen nu dan wel zeggen we investeren om werk te creëren maar als ze massaal dan een instrument als een uitzendbureau in moeten zetten om het laag belonend werk uit te laten voeren wat worden de lokale stedelijke mensen alleen maar nog armer  en er niet wijzer van? Ze kunnen gewoonweg die banen niet aannemen omdat het laag lonende banen zijn die kan bemachtigen bij een uitzendbureau.  Ze vergeten dat in steden de kaarten bak van uitzend bureaus uitpuilen. Maar om voor net iets meer dan minimum loon aan de slag te gaan , nee dat is niet genoeg om van rond te kunnen komen. Daarom gebruiken ze de buitelanders want die kan er wel van leven, op basis van levensstandaard van het land waar hij of zij vandaan komt. Maar voor de lokale Nederlander die hier woont en leeft is het een hard gelach als je na een maand hard werken aan het einde van de maand toch nog te kort komt aan loon en dus schulden overhoud. Miljoenen zijn er het voorbeeld van. Dat is de harde werkelijkheid met al die, vaak ook nog flex werk plekken via uitzend bureaus. We zien dat duidelijk ook in de voedsel industrie waar de rijkere geen ruimte meer over laat voor boven modaal inkomen voor mensen die als zelfstandige zich op hun terrein willen begeven. Ze bewaken het als een predator dat zijn territorium bewaakt. Alle detailhandel en ambulante handel is al bijna kapot .

Laten we een kijken in de keuken doen van een doorsnee uitzend organisatie 

We nemen de doorsnee tomaten teler die heeft tegenwoordig een kas van minimaal een a twee hectare nodig wil hij volgens zeggen mee kunnen op de markt . De neiwue trend is al 15 hectare per bedrijf. Daar hij / zij dagelijks in het seizoen van maart tot November gemiddeld toch al gauw bij 2 hectare kas 50 plukkers en sorteerders heeft werken en bij 15 hectare loopt dat in de paar honderd. Als werkgever is het een heel gedoe als je al die flexplekken een vaste dienst moet aanbieden. Je kan niet zo maar ontslaan als je dat nodig acht, er heerst ziekte en er is verzuim en nog meer van die verplichtingen. Daarom huurt men zo massaal een uitzendbureau is want dat is veel makkelijker. Een belletje bij drukte en er staan er staan er volgende dag wel een paar klaar. Wat doet een uitzend bureau daarna die stuur voor elke werknemer aan het einde van de week een factuur met de gesproken tarief.  Minimum inkomen is vaak de grens dus bruto ergens tussen de 17 en 20 euro per uur per werknemer. De bemiddelaar  zou dan met een kas van 50 mensen elk uur 50 keer rond de 8 tot 10 euro per uur verdienen. Per dag is dat 50 keer ergens tussen de 70 en 80 euro per persoon. Dat maakt dus 3000 a 4000 euro per dag ! Alleen om het gemak te dienen. Bij een kas van 15 hectare loopt dat al gauw in de 20 000 tot 30 000 euro per dag..alleen voor het uitzenden.

Sommige organisaties leveren dagelijks meer dan honderd duizend mensen per dag aan allerlei werkgevers.

In Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 1 miljoen uitzend banen beschikbaar via uitzend organisaties volgens CBS.  Randstad is daarvan de grootste laten we hen als voerbeeld nemen. Stel Randstad van die miljoen er 200 000 dagelijks uitzend. Randstad krijg per werkgever gemiddeld , laag ingeschat door Corazon 20 euro per uur en houd daarvan 10 euro per uur over als omzet.  Dan zou randstad per dag aan die 200 000 werknemers 2 miljoen per uur omzetten. Dat staat toch geheel buiten proporties als je weet dat deze 2 miljoen eigenlijk veel beter besteed is voor de samenleving als je mensen , werkgevers direct dit bruto uur loon van die 20 euro aan de werknemers laat uit betalen voor elk gewerkt uur. Dat geeft werknemers toch aan het einde van de maand veel meer koopkracht dan wat we nu zien. Dat levert bruto bij ene 40 uurige werkweek maandelijks een bruto loon/omzet van 3200 euro op. Het gevolg is dat Nederlandse mensen, met name in steden daarvan rond kunnen komen terwijl nu met uitzend organisaties de mensen  in steden niet rond kunnen komen met een tussen persoon als Randstad en dus het werk laten liggen. Dat heeft ook te maken met dat het werk gaat nu naar de arbeid migrant gaat omdat het aan de eind streep meer omzet geeft. Al met al nemen we met zijn alle alle mistanden met arbeiders en wrange vruchten in met name de randstad steden er omheen en vergeten al helemaal het klimaat verhaal.

Leave a Reply