Skip to main content

Dit is een bijdrage van Dr. G Banvraham, van Orthobloesem. Orthobloesem is een van de Corazon vrienden organisaties. Ze schrijven vanuit hun werkveld  artikelen voor Corazon.nu om u als lezers te informeren over hoe mensen een gezonde leefstijl kunnen verkrijgen als onderdeel van duurzaam samenleven. Het artikel hier onder gaat over invloed van geluidgolven op mensen

Wij maken dagelijks gebruik van frequenties in allerlei varianten. Soms zien we de frequenties als licht, soms horen we de frequenties als geluid, meer specifiek als muziek.

Als we alles zouden kunnen horen zouden we horendol worden, zoveel programma’s zweven door onze kamer. Wij hebben een ontvanger en een versterker nodig om de uitgezonden frequenties te kunnen horen. Het menselijk gehoor heeft een bereik van 20 – 20000 Herz (Hz), de maat om de frequenties uit te drukken. Wij zijn in de schepping mensen met een beperkt gehoor. Vleermuizen horen tot meer dan 100.000 Hz. Wanneer wij ouder worden neemt het vermogen in het hogetonengebied soms wel met 50% af. In andere woorden: als we geluidsgolven uitzenden van 20.000 Hz dan horen ouderen het niet meer. Met een glijdende schaal neemt de geluidswaarneming af.

Nu hebben we het gehad over pure frequenties waaruit muziek en andere geluiden bestaan. Muziek heeft een kwaliteit: prachtig tot afschuwelijk. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik afschuwelijke muziek hoor dan weet ik niet hoe snel ik de knop moet omdraaien en als dat niet lukt ren ik weg. zo hard ik kan. Was er nu iets mis met het natuurlijke verschijnsel ‘frequenties ofwel geluidsgolven’? Nee hoor, ik rende weg omdat de compositie en de uitvoering me afschrikten.

De vraag waarom het gaat is: “Wat willen we vertellen met de frequenties die we inzetten en wat is de positieve uitwerking op ons systeem dat om herstel vraagt?”

In het vorige verhaal vertelden wij iets over 528 Hz en de positieve werking die deze frequentie heeft op ons menselijk systeem en de beschadigingen daarvan. Muziekfrequenties – aangename en minder aangename – hebben een invloed op ons. Er is in de Bijbel een verhaal over David die zijn harp bespeelde aan de rustbank van koning Saul die leed aan depressies. Deze klanken bevrijdden hem van zijn somberheid. Dat is zomaar een willekeurig voorbeeld. Kijk maar eens op internet en lees over de positieve werking van muziek op onze geest en op ons lichaam. Los van de spirituele achtergronden van waaruit mensen de goede en slechte werking van muziek vertalen: muziek doet iets met ons!

Muziektherapie

In de muziektherapie – een regulier behandelingssysteem – hebben we de werking van muziek ondergebracht in een systeem dat aantoont dat muziek en onze lichaam en geest voor herstellende reacties gevoelig zijn. Mijn verhaal zou niet compleet zijn als ik niets zou vertellen over de beschadigende effecten die negatieve muziek op ons kan hebben. Muziek ontstaat als de samenstelling van de geluidsfrequenties in een compositie zijn vorm heeft gekregen. Wij bepalen of we iets mooi of lelijk, heilzaam of schadelijk vinden.

Frequenties in zetten met een specifiek doel

Als we frequenties gaan gebruiken op een manier die voor de gebruiker een doelmatige werking heeft en voor hen die de frequenties ondergaan een afschrikking, dan liggen daar keuzemotieven aan ten grondslag. Dus: wat voor de ene partij als een positief effect wordt gezien, is voor de andere partij een negatief en verstorend effect; het is maar aan welke kant van de streep we staan. Het is niet alleen politiek met de helft plus een. Het is ook ethiek met de vraag: “Wat kan, mag dat?” Wie geeft het antwoord? Daarmee hebben we de situatie met de hangjongeren losgekoppeld van de ‘kwaliteit’ van de frequenties en geplaatst binnen het kader waar de besluitvorming plaats heeft: de gemeenteraad van Rotterdam!

Als de politiek in Rotterdam met uitzenden van moeilijk te verdragen frequenties en – middels een waarschuwing van aanwezigheid van deze frequenties – bereikt dat hangjongeren zich op deze plekken van geweld en overlast niet meer senang voelen dan heb je toch op een vreedzame wijze bereikt wat nodig is: vermindering van overlast en handhaving? Deze vraag mag iedereen voor zichzelf beantwoorden. Wij zijn in ieder geval al minstens 7 jaar bezig met de muziek die het hart beroert en mensen verandert. De muziekfrequenties die wij binnen onze PCGO-Orthobloesempraktijk gebruiken zijn allemaal aan de Bijbel verbonden.

Einstein

Einstein heeft ons geleerd dat alles energie is en alles dus bestaat uit frequenties. Daarom hebben ook de verscheidenheid aan groenten eigen specifieke frequenties die een rol vervullen in het helingsproces en het gezond houden van ons menselijk systeem. Hoe dat werkt en hoe vreugdevol dat allemaal kan zijn vertellen wij u graag een volgende keer.

Als u hierop wilt reageren, of meer over wilt weten over onze onderzoeks- en behandelingsmethoden stuur dan even een berichtje via de website of via Instagram.

Mede namens Jantien een groet en shalom,

Gideon

Dr. Gideon Benavraham,

supervisor PCGO

Corazon zoekt de waarheid! Zo ook naar de waarheid van waar die apathische houding toch vandaan komt als het gaat over al die grote problemen rond de opwarming van de aarde. We verbazen ons telkens weer dat de mensheid dit allemaal maar neemt en er zo makkelijk mee omgaat. Het zijn toch extreem grote problemen die zijn ontstaan door de opwarming van de aarde. Levensgevaarlijke situaties en toch nog laconiek zijn naar de overheid en de grote veroorzakers van deze problemen. Zou er meer achter zitten dan alleen een soort brave houding van burgers met een blind vertrouwen in de overheid?

We lijken te geloven of doen net of de overheid het allemaal  onder controle heeft. Waar komt die bijna apathische houding vandaan als we naar dit immens  groot probleem van de opwarming van de aarde kijken? Er staat ons nog heel wat te wachten. Maar zo zijn er meer grote problemen heden ten dagen waar we met Corazon denken zou de mens eigenlijk niet veel meer in actie moeten komen. Corazon zoek de waarheid als het gaat om waarom mensen eigenlijk niet o veel er tegen in brengen en zich alles maar laten welgevallen? Het is ons een raadsel! e vermoeden wel dat er meer achter zit bijvoorbeeld zou er invloed uit geoefend worden op de mens via frequenties om hen lauw te houden ? Zo ingrijpen op deze wijze een oorzaak kunnen zijn ?Het zou wel eens een huiveringwekkende  waarheid kunnen zijn.

Leave a Reply