Skip to main content

Corazon als regionale organisaties kan fungeren als een plattelands of buurtbedrijf. Want het is hun maatschappelijk karakter wat een belangrijke schakel voor de leefbaarheid van het platteland, dorpen en stadswijken kan zijn. Maar omdat de impact van Corazon lastig in kaart te brengen word het aan hun lot overgelaten door andere belangrijke schakels in de samenleving zoals financiers. Verschillende wetenschappelijke studies laten het belang van ons soort bewonersbedrijven zien en uit de vragenlijst komt naar voren aan hoeveel verschillende maatschappelijke uitdagingen bewonersbedrijven een bijdrage leveren. Om hun impact in kaart te brengen is meer aandacht nodig, want dit helpt een organisatie als Corazon bij het bereiken van hun missie, versterkt het de samenwerking met gemeenten en kan het veel makkelijker toegang krijgen tot benodigde financiering.

Corazon benodigd een eigen plek in de samenleving voor bereiken van missie

Bijna alle soortgelijke organisatie die een functie hebben in de samenleving geven aan dat een eigen fysieke plek van belang is voor het bereiken van hun missie. Dat is ook voor Corazon. Uit onderzoeken blijken dat ongeveer een derde van die organisaties een pand in eigendom heeft, ongeveer 50% huurt een pand en het overige deel heeft een ander soort (huur)constructie. Net als Corazon. Wij huren een woning met klein kantoor, een loods elders en weer elders een stuk land. Alle locaties liggen uit elkaar wat efficiënt werken moeizaam maakt.

De Thoolse overheid wil wel helpen maar andere staan niet te springen

Helaas zien de overheden Corazon nog te weinig als potentiele partner. De gemeente Tholen is voorzichtig met ons in te zetten, wil wel maar geeft tot nu toe moeizaam  en te te weinig ondersteuning om het werk echt goed te kunnen doen. De provincie en rijks overheid zien ons niet echt staan laat staan dat we ook voor hun interessant zijn om taken uit te voeren als partner in het veld. Uit onderzoek blijkt ook dat meer dan een derde van ons soort organisaties de relatie met de gemeenten als een obstakel voor het zorgen voor meer impact. Organisaties als Corazon hebben nog nauwelijks een plek in (lokaal) beleid. Wat ons betreft zou ook de provincie en het rijk zich sterker kunnen maken om ons te helpen bij het aanschaffen van vastgoed ten diensten van het maatschappelijk belang. De gemeente doet dat overigens wel in de vorm van hulp bij het afhandelen van vergunning waar de gemeente Tholen zeer welwillend in meewerkt. Maarde hogere overheden zijn vooralsnog niet bereid mee te helpen.

Vastgoed bemachtigen voor Corazon loopt stroef

In de praktijk zien we dat bij het aanschaffen van vastgoed er geen financiers staan te springen om een stichting geld te lenen.  Met name omdat stichting en verantwoordelijkheden moeizame lopen dan bij bedrijven. Maar ook zijn de anders of nog in ontwikkeling, en zien we een kip ei verhaal want versterken van infrastructuur is nodig omdat je dan als Corazon beter je exploitatie rond kan krijgen. Net als wij zijn veel gelijkvormige organisaties als bv buurt, wijk of plattelands maatschappelijke bedrijven afhankelijk van inkomsten uit de verkoop van een product of dienst. Het percentage inkomsten varieert dan wel enorm maar uit vele interviews komt duidelijk naar voren dat de verdienmodellen kansrijk zijn maar wel verstevigd moeten worden. Hiervoor zijn verschillende dingen nodig zoals dat de gemeenten de ruimte moeten geven, wat bij Corazon het geval is maar ook dat ze meehelpt met het vinden van opdrachten en hulp kunnen bieden bij zakelijke vaardigheden .

Maar hulp krijgen tot financiering is hoognodig want dat is waarlijk een obstakel tot groei en impact te krijgen.

Toegang tot financiering is ook onder andere organisaties en buurt of wijk bedrijven zeer beperkt blijkt uit onderzoeken, Het is daadwerkelijk voor veel het meest genoemde obstakel voor het kunnen doorstromen, groeien en het maken van meer impact. Het type financiering dat men vaak ontbeert zou gevonden kunnen worden bv via betere op maat subsidies van overheden, hulp van fondsen , ondersteuning bij crowdfunding acties tot aan het krijgen van langlopende hypotheken.

Leave a Reply