Skip to main content

Paus Franciscus heeft zaterdag een delegatie van de Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Italiaanse Vereniging van Jonge Landbouwers) ontmoet. Wie het land bewerkt, voor de gewassen en het vee zorgt, zijn de eerste getuigen van de integrale ecologie die de wereld nodig heeft, drukte de paus de jonge boeren op het hart. God vraagt jou om het platteland te beschouwen als een geschenk, als iets dat jou is gegeven en je aan jouw kinderen zal nalaten. Ook de landbouwproductie is een geschenk dat de Heer, door jou, naar zijn volk stuurt om hun honger te stillen en hun dorst te lessen. 

Voedsel mag nooit misbruikt worden als wapen. Paus Franciscus

De paus  kwam ook terug op zijn geliefde thema van voedselzekerheid en herhaalde dat de levering van voedsel niet mag beperkt worden om bevolkingsgroepen die in conflict zijn op welke manier dan ook onder druk te zetten. Hij wees de boeren op hun verantwoordelijkheid opdat voedselproductie en -distributie nooit een wapen van oorlog of een mechanisme van economische of politieke speculatie zou worden.

Leave a Reply