Wat Corazon wil laten zien is hoe een winkelketen concept een gestroomlijnde hebzucht is, die toeslaat en onze christelijke samenleving in de afgrond stort.

 

Een reclame toont mij weer eens waar de schoen knelt. Terwijl in deze tijd van Corona vele kleine ondernemers het water aan de lippen staat verkoopt de supermarkt kamerplanten voor weinig geld! Het is mij intussen een doorn in het oog geworden. Mede, omdat het gewoon om pure hebzucht gaat. Met enorm negatieve vruchten. De vruchten ervan zijn voor velen niet zichtbaar en zelfs zeer wrang. Het is een hebzuchtig denken, dat ook nog ongebreideld de aarde, onze woon- en werk plek, sloopt. Ze stelen openlijk wat ze maar begeren. Vaak van zwakkere ondernemers. Het lijkt op een trein waar we, als samenleving, verplicht in zijn gaan zitten. Een trein die op volle toeren richting afgrond rijdt en moet worden gestopt, voordat het te laat is! Zij die deze in gang hebben gezet moeten letterlijk omkeren op hun huidige weg!  Want, wat doet dit relatief kleine groepje mensen, die de grootste geldstromen in handen heeft? Wat ik ontdekt heb, is dat eigenaren van onze supermarkten, die ons de dagelijkse eerste levensbehoeften aanleveren, handelen zonder zich echt druk te maken over de mensen, de straat waar je in woont, de samenleving en eigenlijk alle leven op aarde en als klap op de vuurpijl het klimaat op aarde. En dat alleen maar om de centjes!

Wat begon met een leuke buurtwinkel op de hoek is in korte tijd snel uitgegroeid tot het kunnen toe-eigenen van het leeuwen deel van geldstromen uit lokale economieën. Dat slim wegkapen van de noodzakelijke geldstromen gaat ten kosten van veel, heel veel meer zelfs! De steeds rijker wordende boven klasse van de samenleving heeft zo de samenleving in hun handen gekregen en tonen geen verantwoordelijkheid ervoor. Steeds openlijker hebzucht met geld als hun drijfveer. Corazon vraagt zich af of ze er mee doorgaan of dat ze snel een andere weg gaan bewandelen? Hun speeltuin, een superpodia,  een mega platform die ze in handen hebben gekregen waar ze eigen sterke merken en producten aan de samenleving kunnen brengen deugd in diepste wezen niet en moet veranderen, al lijkt het nog zo mooi, makkelijk en onschuldig.

Wat een greep was in de portemonnee van de samenleving blijkt een desastreus en ongetemd monster geworden 

Je kan ze wel AH, Jumbo, Lidl, Aldi, Deen elke wijk heeft er twee of drie. Met slimme managers hebben ze in een zeer korte tijd, enkele decennia, een mega monster opgebouwd die midden in woonwijken een impact heeft op het dagelijks leven op een negatieve wijze dat dat zijn weerga niet kent. Verleidelijk en mooi verpakt.  Maar christelijk gezien zijn de vruchten ervan zeer slecht en de gevolgen liegen er niet om. Ik bij Corazon kan u verzekeren dat ze zijn zeer slecht zijn voor de samenleving en het leven op Aarde. Ik denk even snel aan de biodiversiteit. Ze hebben met doordachte stappen en strategieën de samenleving beetje bij beetje ontdaan van de kleine zelfstandige. Stap voor stap wisten ze de hele dorpspleintjes en winkelstraten te strippen. Alles moest er aan geloven en ge-integreert worden in zo een super mega eerste levens behoefte superwinkel. Daardoor is haast geen ambachtelijke agrarische bedrijvigheid meer te vinden , zijn er haast alleen nog maar mega boeren bedrijven die zeer klimaat en zelfs mens ziekmakend zijn. Een sector dat bijna niet meer kan omschakelen om de problemen rond het klimaat op te lossen. Volgens God is de boer een van de belangrijke oplossing voor het klimaat probleem maar dan moeten ze wel het roer om kunnen gooien. Maar dat kunnen of willen ze niet. En dat gaat eigenlijk alleen nog maar om de centjes !

Supermarkten zijn de bakenmat van het uitroeien van kleine ondernemerschap, het bio divers leven op aarde en de vernietiging van grote natuur gebieden.

Het lijk zelfs op een ware genocide op de zelfstandige detailhandelaar en de vrije mens! Daarbij spreken we ook over onze bossen die we op de mat vinden met de wekelijks brievenbussen vol nutteloos reclame, de papieren verpakkingen ende kartonnen dozen. Al die gekapte tropische wouden voor veevoer als soja velden en de palm olie die je in veel producten inde schapen vind. Alles moet er plastic verpakt worden waardoor oceanen, rivieren, dieren, mensen en nu bewezen zelfs ongeboren baby vol plastic soep zitten. Ziektes als K door pesticiden en virussen omdat vakken gevuld moeten zijn met veel te veel vers voedsel. Voedsel verspiling. Griepen en andere rare ziekten gegroeid in de onhygiënische mega stallen. Allen maar om winst en kiloknallers in schappen. De samenleving is vol aan veel dierenleed en allerlei ander ellende zoals nu de stikstof door veel te veel vlees productie op te weinig oppervlakten. Maar ook aan de vernietiging van bodem leven en biodiversiteit, er is letterlijk nog maar 1/3 van alle dier soorten over in bv de EU door de vraag van de supermarkten.

Corona doet er nog een schepje boven op. 

Corona zorg ervoor dat ook de laatste kleine ondernemers, de diehards , de paar leftovers de deuren moeten dichthouden zodat ook die zien dat hun paar euro’s, nu richting de supermarkt gaat! Handel van vaste planten in de supermarkt waar snel en adequaat met de actie kerstboom eruit kamerplanten erin! Die hoognodige inkomsten wegkaapt omdat ze dicht moeten blijven. Gewoon diefstal, broodroof mede omdat kamerplanten erin betekend dat je over het algemeen voor een doorsnee huishouden voorlopig een jaartje of wat, mist ze dagelijks water geven, niet meer naar de planten handel hoeft. Listig hebzuchtig  zo een actie tijdens de lockdown. Daar speelt de supermarkten  in op een  situatie zonder na te denken wat voor gevolgen het heeft voor de bloemist op de hoek van de straat.

Wie niet gehoord word lijkt niet te klagen dus niets lig in de weg om ook de bloemen en planten handel te stelen?

Weinig , misschien en handje vol bloemenhandelaren op de markt klagen. En die paar winkeleigenaren zij zijn bijna niet meer zichtbaar op de deurmat o gehoord te worden. Dan misschien de  plantenkwekers en producenten? Die doen ook niet meer mee om de detailhandel te redden want die danken op hun blote knieën dat er nog wat supers zijn die hun verkooppunten zijn geworden.  Zij kunnen nu toch nog, in dit voor hen ramp Corona jaar, van hun overproductie aan planten artikelen af . Al is het dan maar voor een schijntje in verhouding met de verkoopprijs. De supermarkten zijn voor hun een ware zegen . Dus die doen zeker niets.

Maar Corazon zegt het u deze super gestroomlijnde hebzucht brengt u meer ellende dan u wil zien.

De supermarkten vraagt een veel te grote tol van de samenleving, nu al en in de toekomst nog veel meer. Zij zullen de gewone man en de samenleving veel meer gaan kosten dan we denken dat het ons oplevert. Het gemak van al die producten op een plaats, gemakkelijk toch! Maar wat verwacht u van hebzuchtige wortels, goede vruchten? Denk het niet! De supermarkten heeft een groot domino effect van kleine ellende tot aan het opwarmen van de aarde toe. Hun begeerte en eis naar dagelijks volle schappen in al hun winkels heeft de gehele voedsel productie zo sterk veranderd. Sluw de schuld door schuiven naar de boer als een van de hoofdoorzaken voor de opwarming van de aarde. Maar weet u dat zij zelf de hoofdreden zijn dat het klimaat veel te snel veranderd. Maar weet u ook dat zij de oorzaak zijn van het leefklimaat in de hedendaagse steden? Dat hun vraag naar producten en volle schappen vele armere van over heel de wereld naar hierheen geroepen hebben hun werk te komen doen? Dat de afgelopen decennia en nog de komende jaren ? En ik bedoel niet alleen als de kassière en de schappen vuller, magazijn beheerders. Nee maar in de hele keten van de voedselproductie waren miljoenen mensen nodig .Dat omdat deze mensen voor veel minder geld konden werken dan waar de Nederlander om het lage loon dat niet kon. Werk in kassen en op land en fabrieken om voedsel te  oogsten, te versnijden, verwerken, managen, verpakken en transporteren.

De supermarkten hebben ons land en onze steden ingrijpend en drastisch veranderd.

Zo heeft de onopgemerkt de supermarkten het leeuwendeel op het geweten van het veranderen van de huidige samenstelling van onze grotere steden. De cultuur verandering. De mix van culturen in stadswijken die in de praktijk veel te veel langs elkaar heen werken, sterk vervreemd van elkaar door hun afkomst en geloof. Ze leven letterlijk in hele verschillende miniatuur werelden op die km2 van de steden. De oorzaak is de supermarkt keten.

Tijdbom als oorzaak van de gestroomliijnde hebzucht

Multi culturele steden zijn nu de grote smeulende vuurtjes geworden die onblusbaar lijken met de huidige technieken en methodes. Zo hardnekkig ondergronds smeulen dat ze elk moment in een alles verwoestende brand kunnen veranderen. Steden zijn nu de plaatsen waar merendeels van onze collectieve ellende heerst. Etnische tegenstellingen, discriminatie, drugs overlast en criminaliteit daarom heen, verslaving, vandalisme, bron van geestelijke kwalen en ziekten en lichamelijke ziektes, structurele armoede en uitsluiting en extremisme aan meerdere kanten van de samenleving.

Zijn minder christenen in onze samenleving gerelateerd aan bevolking samenstelling?

Ja , bij Corazon geloven we sterk in de afname van christenen in bijvoorbeeld in oude stads wijken omdat er een grote nood was aan arbeiders. Hierdoor  is er een sterke ontkerkelijking kunnen ontstaan,  veroorzaakt door die roep naar (niet christelijke) werkhanden om goedkoop en massaal voor de supermarkten te werken en hen te voorzien van levensmiddelen. De mensen werden geroepen uit vaak andere , niet christelijke landen en werelddelen. Mensen met hele andere gewoonte en religies zoals moslims en oosterse religies.

About richard

Schrijf een reactie

LinkedIn
Share