Skip to main content

In oktober 2018 publiceerde het IPCC het rapport over de gevolgen van een opwarming met 1,5 graad. Ondertussen heeft onder andere Saoedi-Arabië heeft er alles aan gedaan om het bestaan van dit rapport te doen vergeten.Valerie Masson-Delmotte: ‘Het rapport is bekrachtigd, maar mag niet gebruikt worden als referentie in andere rapporten. Het is alsof het niet gemaakt of geschreven is. Beslissingen worden in consensus genomen, waardoor een land of enkele landen de rest kunnen gijzelen. Ik ben voorstander van een grotere transparantie van deze politieke onderhandelingen. Mensen hebben het recht te weten welke standpunten worden ingenomen en verdedigd.

Een van de kernvragen van het rapport was: ‘Hoe stoppen met fossiele brandstoffen?’ Logisch, want fossiele brandstoffen zijn de oorzaak van de klimaatverandering. Voor landen met een economie die volledig gebaseerd is op olie is dat een harde dobber, waardoor ze graag iedere internationale vooruitgang vertragen. Nationale belangen en prioriteiten van bedrijven vormen hier een toxische cocktail. De multinational met de grootste verantwoordelijkheid voor sabotage van klimaatbeleid is Exxon-Mobil. Het is voldoende duidelijk aangetoond dat ze kennis hadden over het verband tussen fossiele brandstoffen en klimaatverandering, maar er bewust voor kozen om de klimaatontkenning te financieren.’(bron modiaal nieuws)

Om ons klimaat te stabiliseren, moeten we onze manier van produceren en consumeren grondig hervormen. Om 1,5 graad te halen, is soberheid een absolute voorwaarde. Minder energie verbruiken, minder primaire grondstoffen verspillen, andere eetpatronen. Dat is de wetenschap. Bomen planten is goed. We hebben bomen nodig. Om onze landbouwgronden te herstellen, om erosie tegen te gaan, om de uitgeputte gronden te reanimeren. Maar bomen zijn geen surrogaat voor het terugdringen van uitstoot.

Dit zijn woorden gesproken door een van de voornaamste IPCC medewerkers de Franse klimaatwetenschapster Valerie Masson-Delmotte.

Ze zei onlangs in een interview nog aantal  nog een aantal opmerkelijk dingen zoals;

Het klopt dan wel dat de uitstoot binnen in de Europese Unie met 23 procent gedaald is. Maar als we de uitstoot in rekening brengen van wat ze daar allerlei zaken importeren, is die in totaal met 20 procent gestegen.

of deze; Antarctica is de voetafdruk van menselijke activiteiten, dat is wat je ziet in de luchtbellen gevangen in het ijs van Antarctica .

Uniek gezien is dat de gemiddelde temperatuurstijging met een graad, die we nu al hebben sinds het einde van de 19de eeuw, de snelste ooit is.’

Het is opmerkelijk dat alle verschuivingen en veranderingen van de voorbije dertig jaar nauwkeurig voorzien waren in de eerste publicaties werden in 1989.’ Van hevigere bosbranden, over krachtigere orkanen tot meer hittedagen.

Ondanks de nauwkeurig opgebouwde kennis, het klimaatverdrag van Parijs en overheden die de rapporten van het IPCC onderschrijven, is sinds 1990 de CO2-uitstoot met 62 procent toegenomen.

keer op keer moet vaststellen dat de kennis over klimaatverandering bij beleidsmakers van een bedroevend niveau is.

In tijden van klimaatcrisis is er volgens haar grote nood aan klimaatgeletterdheid

We leren kinderen lezen en schrijven, we moeten hen leren de natuur en het landschap om hen heen te lezen.

Klimaatkennis is een noodzakelijke competentie voor een burger van de 21ste eeuw.

Nee. De huidige opwarming is voor honderd procent het gevolg van ons handelen. Neem de mens uit de grafieken, en we zouden een afkoeling hebben.

Steenkoolcentrales openen om mensen uit de armoede te halen en pas bijsturen als we wat rijker zijn? Waarom zou je dat doen?’Het anders doen, een eigen model van ontwikkeling te vinden dan eerst de halve natuurlijke wereld vernietigen om welvarender te worden.

Maar het fabeltje dat gas nodig is voor de overbrugging, is nog levendig en hardnekkig

Donald Trump is de president die die toxische cocktail vertegenwoordigt. Hij heeft wel aangekondigd dat hij 1000 miljard bomen wil planten. Ook bij ons trekken politici tegenwoordig graag de laarzen aan om bomen te planten.

Leave a Reply