Skip to main content

Duurzaam vervoer moet in woon- en winkelkernen gewoon worden. De Corazon shuttle (een vorm van duurzaam ouderenvervoer) is een stap in deze richting. We combineren hiermee twee oplossingen: we leveren een aanzienlijke bijdrage aan een beter klimaat en we maken gelijk onze ouderen mobieler. Wij zien met dit project ook kansen voor de kerken.

De opwarming van de aarde is een immens probleem geworden. Katholieke christenen moeten als gemeenschap van God actief meewerken aan oplossingen. Stichting Corazon wil laten zien dat juist wij als katholieke gemeenschap, wereldwijd een enorme positieve invloed kunnen uitoefenen op het gedrag van mensen.

De katholiek gemeenschap is leven en werken in een zeer goed functionerend netwerk van organisaties, gebouwen en individuen.

Dit katholieke netwerk kunnen we koppelen aan de vraag van de samenleving om duurzamer te worden. De Corazon shuttle is een van de instrumenten die we hierbij nodig hebben. Zeker als het gaat om het oplossen van dit probleem rond de opwarming van de aarde. Wij kunnen meehelpen, deels vrijwillig, deels als baan om pionierend samen te werken met overheden en bedrijven aan het verbeteren van het aardse klimaat via de zorg voor ouderen.

Ons doel is:

  • Corazon shuttle duurzaam vervoer zichtbaar maken!
  • Lokale parochies in een positie brengen om mee te werken aan de opbouw van de samenleving!
  • Een dienst aan de ouderen van onze samenleving geven.

De Corazon shuttle is een elektrisch aangedreven 45 kilometer personenvervoershuttle

We vergrijzen en de kosten worden te hoog. Steeds vroeger ouderen gebruik te laten maken van ouderen en bejaarden huizen of verpleeghuizen kost de samenleving te veel.Vandaar dat besloten is ouderen langer thuis te laten wonen en daar een deel van de zorg te geven indien dat nodig is.

Opzicht en goede maatregel omdat thuis leven en een eigen huis hebben nog steeds de beste omgeving is om oud te worden. Maar wanneer mensen nu te slecht ter been worden? Lopen ze dan niet het risico dat ze te lang geïsoleerd thuis komen te zitten met alle slechte gevolgen van dien.

Door dit duurzaam buurtvervoer in te zetten kunnen we ouderen langer thuis verzorgen zonder het risico te lopen dat ze alleen maar meer ziek worden door eenzaamheid.

De Corazon shuttle zien wij daarom als een cadeau aan de samenleving. Hiermee kunnen wij in samenwerking met kerk en overheid korte buurtritten faciliteren, het is en goedkoop en een efficiëntere manier om onze ouderen van dienst te kunnen zijn. De ouderen kunnen zo langer zelfstandig blijven met minder risico. Het gaat immers ook om als katholiek te zorgen dat er een goede kwaliteit van zorg in de samenleving te vinden is voor onze ouderen.

Corazon wil u en uw lokale parochie aanzetten samen met ons dit duurzaam vervoer van deur tot deur in uw buurt beschikbaar te maken

De ouderen moeten zonder obstakel hun kennissen, familie, kerk, maatschappelijke organisaties en verenigingen gewoon kunnen blijven bezoeken ondanks hun ouderdom, ziekte of handicap. Maar ook daar zitten kosten aan tenzij wij als kerk een rol willen pelen. Dan kunnen we door hun te helpen met dit instrument ook de kosten relatief laag houden.

U als kerk met een Corazonshuttle brengt mensen weer bij elkaar!

Stichting Corazon heeft voor de parochie een personeel ondersteuning beschikbaar als de kerk niet genoeg mensen beschikbaar heeft om alle ritten te verzorgen. Een deel van de ritten met personeel uit te voeren via het Corazon re-intergratie concept voor jongeren en werkzoekende kan zorgen dat we full time beschikbaar zijn met de Corazon buurtshuttles.

Het is ook buurt bewoners werkervaring aan kunnen bieden als opstap naar een reguliere baan in de vervoersector

Hoe werkt het ? De oudere belt de Corazon shuttle en binnen een aanzienlijke tijd staat er een shuttle voor de deur om, al is het maar twee straten verder. U belt weer en u word weer binnen de buurtgrenzen terug gebracht. U kunt met de Corazon shuttle binnen de buurt gaan en staan waar u waar maar wilt!

Structurele inkomstenbron voor de lokale parochies

De shuttle wordt namelijk gehuurd door de ouderen voor een klein bedrag betalen per maand of per rit. Met het Corazon shuttle pas systeem betaalt de houder ervan elke maand een vaste bijdrage en voor dit bedrag kan de ouderen die een Corazon-pas heeft de gehele maand onbeperkt reizen. De kosten die ouderen maken voor de ritten met de Corazon shuttle kunnen voor sommige ouderen die beneden de lagere inkomsten grens leven via de gemeente WMO worden teruggevraagd.

De verkoop van strippenkaarten en een maand-pas levert inkomsten op die boven de kosten liggen. Zetten we in op betaald werk in de buurt creëren dan zal een groot gedeelte van het budget naar de het loon gaan van de medewerkers. Maar zetten we in als kerk dat we de samenleving een vrijwilligersdienst te leveren dan gebruiken we een spaarplan van stichting Corazon in. Elke deelnemende kerk krijgt een gedeelte van de inkomsten voor het leveren van deze dienst aan ouderen. We komen hier op terug verder op deze pagina.

Omdat de Corazon shuttle als flexibel ouderen buurt vervoer ook de gelegenheid biedt aan lokale bedrijven, die dit project een warm hart willen toedragen, kunnen sponsoren in de vorm van reclame voeren op de shuttle. We kunnen zo als organisatie rekenen op een vaste basis inkomsten om de vaste lease kosten van het voertuig te dekken.

Dat maakt dit een echt katholiek Corazon concept, self-supporting en het hoeft de samenleving niet veel te kosten. Verrassend helpen we samen de zwakkere in de samenleving helpen!

Stichting Corazon heeft voor de parochies een beheers overeenkomst opgesteld die lijkt op een franchise constructie, waarbij u zelf helemaal niets hoeft te regelen. Leverantie, financiering en detachering van de shuttles zijn door de stichting geregeld. Er zit een onderhoudscontract in, een reclamecontract en een re-integratie begeleidingscontract voor de chauffeur en contacten met de lokale WMO consulenten.

Kortom compleet de kerk kan zo aan de slag duurzaam de buurt van dienst te zijn

We hadden al opgemerkt dat we een spaarplan hebben voor deze dienst, we noemen dit het spaarharten-voor-het-klimaat plan van stichting Corazon. Het is een interessant spaarplan dat aardig op kan lopen voor een deelnemende parochie. De doelstelling van dit spaarharten voor het klimaat plan is om in eerste instantie uw parochie geheel klimaatneutraal te maken. Dat houdt in dat u bijvoorbeeld een biomassaketel kan installeren als vervanging voor de dure gasketels of (decentrale of in coöperatie) zonne-energie voor eigen gebruik mag installeren, of dubbelglas en isolatie voor het kerk gebouw, duurzame verlichting etc. Na geheel klimaat neutraal te zijn als parochie kunnen de spaarharten voor het klimaat ingezet worden om goede doelen in de buurt te steunen.

Leave a Reply