Skip to main content

Abnormale hitte in Spanje met hitte golven in April 2023 heeft alles op scherp gezet in de EU. Het water is in sommige delen van Spanje nergens meer te vinden. De bodem is geheel droog en al het vocht is verdampt door de aanhoudende zon. Boeren bedrijven staan op de rand van de afgrond door deze hitte: het gewas groeit niet en zal dit seizoen waarschijnlijk niet meer geoogst kunnen worden. De prijzen stijgen razendsnel naar onbetaalbaar voor de armere en gewone man. Kan de EU in Spanje het tij nog keren of is het voor veel van de Spanjaarden te laat en zullen ook zij op den duur moeten verkassen naar het hoge en koelere noorden? Want grote delen van dit Europese land zal, als ze het niet onder controle weten te krijgen, binnen aanzienlijke tijd net zo worden als de Sahara, onbewoonbaar voor mensen en bijna al het leven.

De afgelopen jaren heeft het zuiden van Spanje veel te veel grondwater verbruikt. Voornamelijk voor de teelt van de groente en fruit. Spanje is een van de belangrijkste producenten van  voedsel in de EU. Er is en dat moeten we eerlijk zeggen nog steeds niet goed gereageerd op de waarschuwingen van de wetenschappers van IPCC. De Spaanse regering moet betere maatregelen nemen. Al decennia weten ze dat de hitte zou toeslaan, zeker in de landen rond de Middellandse zee. We weten ook dat de hitte daar nog veel erger zal worden: Sahara temperaturen. De EU had samen met Spanje al heel veel meer moeten doen voor de mensen, en daar al vele jaren geleden mee bezig moeten zijn. Maar dit lijkt niet het geval geweest te zijn. Want nu staan hele gebieden al meer dan een jaar zo droog, dat het wel eens te laat kan zijn om Spanje nog te kunnen redden van de oprukkende woestijn. Dit hangt boven het hoofd van het Zuid-Europese land en zijn inwoners.

Alleen groot denken kan uitkomst bieden

Grootschalig bezig zijn met water, zoals met waterberging en beter (gronds) water management kan de Spanjaarden nog redden. Maar dan moet elke boer, elk dorp en stad, elk huishouden starten met het realiseren van een eigen water opslag. Zuinig worden met water, hergebruik en efficiëntie met water opvangen en herbergen. En dan hopen dat de regen hen nog op tijd en in genoeg hoeveelheden zal geven om voor een heel jaar genoeg water te bufferen. Er zou in heel Spanje en ander landen rond de Middellandse zee geen druppel regenwater meer verloren mogen gaan. Dat betekent dat men daar en in Brussel heel groots moet denken en handelen om via mega projecten al het water in het land bereikbaar te houden. Niets mag meer afvloeien naar zee. Bufferen, beginnende in de bergen zo naar lage gedeeltes in bassins om zo veel mogelijk water op vangen. Via een ingenieuze en doeltreffende grote irrigatie structuren water transporteren naar plaatsen waar het hardst nodig is. Niet meer alleen maar aan de natuur overlaten via de normale waterwegen zoals rivieren en meren. Maar overal strategisch bufferen om het ook daarna bij de grootverbruikers, zoals boeren te bufferen. Deze boeren zouden verplicht moeten worden in eigen water voorziening te gaan voorzien.

Water zuinigheid in deze landen wordt net zo belangrijk als het zuinig omgaan met eigen leven

Als we kijken naar planten bij boeren zien we veel te veel verspilling. De plant wordt nog inefficient en te globaal besproeid en moet dan alle water in een keer nuttigen, dat doen ze natuurlijk niet. Veel verdwijnt in de bodem of verdampt. Dus druppelsgewijs is een veel betere manier van water geven. Groen kan niet in een keer heel veel water drinken, net zoals wij. We kunnen ook niet in een keer 5 liter water nuttigen. Dus druppelend en dat regelmatig over de hele dag verspreid, is beter. Dat maakt dat de planten veel efficiënter om zullen gaan met het water en zelfs veel beter groeien en produceren. Belangrijk is dat deze landen daar groot op in gaan zetten. Desnoods net als ze met olie doen. Ook deze vloeistof kan met pomp systemen door allerlei enorme grote leidingen over enorme hoeveelheden over enorme lange  afstanden getransporteerd worden. Met regenwater kan dit precies hetzelfde. Verplaatsen van waar het niet nodig en met grote hoeveelheid regelmatig voor handen is, naar plaatsen transporteren waar het nodig is.  Het kan en moet gedaan worden om in de toekomst klaar te zijn voor wat nog komen gaat.

In sommige delen van Spanje liepen straten over van heftige regenval

In de regio Murcia als voorbeeld daar liepen nog deze week eind maand mei de straten vol met regenwater.  Op zo een waterval moet een land als Spanje adequaat reageren door dat water zoveel mogelijk zien te geleiden naar buffers. Geen druppel mag daar uit die regio meer weglopen. Heel innovatief omgaan met dit soort abnormale buien zorgt dat in delen waar het al lang niet heeft geregend dit overtollige water toch nog nuttig kan worden ingezet. Het zal wel veel nieuwe vormen van water management en infrastructuur benodigen. Het zal duur en onmogelijk lijken, maar noodzakelijk. Het is nu de tijd om daar echt mee te beginnen, natuurlijk met alle steun uit heel de wereld en vooral uit de andere landen van Europa. Al het water van zo’n enorm hoosbui mag de zuidelijke landen niet meer verlaten, dat moet in ieders gedachten een must worden.

Spanje moet weer dromen om het onmogelijke mogelijk te maken

Spanje moet niet blijven navelstaren, vast gehouden door verdeeldheid, maar als een waarlijk vrij katholiek land de toekomst te gemoet gaan met grote voortvarendheid en met geloof in wonderlijke daden. Want wanneer Spanje het gelukt om al het zoetwater in het land vast te houden dan kun je van Spanje een mooi en  enorme groene groene vruchtbare oase maken waar water, door efficiënt gebruik, altijd voorhanden is. Waar bijna altijd de zon schijnt en het hele jaar rond in die 35 graden zo veel duurzaam voedsel word geproduceerd dat we bij wijze van spreken elke Europeaan er elke dag van kunnen voeden. Graag denken we mee over hoe we dat kunnen gaan realiseren. We kunnen de Spanjaarden meehelpen om van hun schitterend, zonnig land aan de zuidkant van Europa, zoveel mogelijk een aards groen paradijs te maken.

Leave a Reply