Skip to main content

Recent onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) wijst uit dat bijna 40% van de Nederlandse patiënten die regelmatig medicijnen gebruiken, ontevreden is over hun medicatie. Voornaamste redenen om te stoppen zijn verslaving en bijwerkingen. Dus het gevoel hebben van te veel medicatieafhankelijk te zijn. In 2023 gebruikte 14% van deze groep vijf of meer medicijnen, waarvan 2% meer dan tien medicijnen, regelmatig. Ondanks de wens van velen om iets te veranderen aan hun medicatiegebruik, blijkt uit het onderzoek dat 70% van hen hierover niet wil praten met hun (huis)arts of apotheker, vooral omdat ze geloven dat stoppen niet mogelijk is omdat ze verslaafd zijn geworden.

Gelukkig is er een alternatief voor veel chronische aandoeningen: Bekeren! Je leefstijl verbeteren! Als christenen kunnen we mensen helpen deze stap te zetten. We kunnen dat doen door het toepassen van de vele bewezen wetenschappelijk onderbouwde leefstijl methodes. Corazon wil als christelijke organisatie deze aanpak op een duurzame manier inzetten onder christenen en andere van goede wil. Enigste doel is minder verslavingen, de gezondheid te verbeteren en het medicijngebruik sterk verminderen. Dit is iets waar veel christelijke patiënten behoefte aan hebben. Ook vele andere mensen volgens het onderzoek van het IVM. Terwijl sommige aandoeningen wel medicatie vereisen, is alle medicatie vaak slechts een symptoombestrijding en maakt dat de bron van de ziekte niet word aangepakt.

In de praktijk blijkt dat erkende leefstijlbehandelingen zeer effectief zijn bij chronische ziekten en ook goed bijdragen aan een gezondere samenleving. Programma’s voor bv Diabetes2 om te keren tonen aan dat een aanzienlijk percentage mensen hun diabetesmedicatie kunnen stoppen .

Het bewustzijn groeit onder de wetenschap en in de samenleving dat medicatie helemaal niet altijd de beste oplossing is. Artsen en apothekers hebben een cruciale rol om demedicalisering met patiënten te bespreken maar hebben ook boter op hun hoofd omdat ze van vele ziekten afhankelijk zijn, daar moet rekening mee gehouden worden. Corazon leefstijl programma’s bieden hierbij een belangrijke optie, omdat ze medicatie overbodig kunnen maken. Een screeningstool zoals het GLIM (GLI met Medicatie) protocol kan apothekers ondersteunen bij het monitoren van medicatie en het stimuleren van leefstijlveranderingen.

Belangrijk: Het is nooit veilig om op eigen initiatief te stoppen met medicatie. Altijd overleggen met een zorgverlener is essentieel.

Leave a Reply