Skip to main content

Gelovigen zijn of niet, we zouden het toch over eens moeten zijn dat de aarde van een ieder behoort te zijn. De arde als een eerlijk gedeelde erfenis waarvan de vruchten evenredig ten goede moet komen van iedere erfgenaam. Maar in de praktijk gebeurd dit helemaal niet, de aarde word  helemaal niet eerlijke gedeeld  zodat iedereen er in gelijkheid gebruik van kan maken. De aarde lijkt steeds meer op het bezit van welgestelde mensen dat vooral hen voorziet van heel veel rijkdom. Een ander deel is voor het werkvolk  dat wel wat maar veel minder gebruik mag maken van de aardse rijkdommen terwijl een hele grote groep gewoon helemaal niets of bijna niets krijg van hun rechtmatig erfdeel. Deze uitgesloten groep mensen leeft bijna constant op de rand van armoede.

Hoe komt dat toch vragen wij ons bij Corazon af ? Corazon heeft ontdekt, in onze zoektocht naar de peilers van het opwarmen van de aarde, dat het de duistere trekjes in de mensheid zijn waardoor deze in hun handelen zichzelf, andere en de aarde grote schade veroorzaakt.

Op aarde leven was ooit perfect

Op aarde kunnen leven was ooit zo perfect dat het voor de mens geheel goed was hier te zijn. Mensen leefde in sterke verbondenheid omringd door grote liefde. De mens was goed en deed daarom alleen maar goed. Dit is het geloof van de christenen. De mens leefde vroeger in harmonie met de Vader van mensen,die de liefde zelf is. We zien hier iets van, al is het beknopt, beschreven in het boek Genesis. Maar de mens viel voor de verleiding van de vijand van de Vader en er veranderde iets structureel in de mens. De liefde verdween waardoor de mens voornamelijk door het kwaad beïnvloed werd en daardoor allerlei kwade trekjes ontwikkelde. Waar je mee besmet word zeggen ze ook wel, zoals met een slecht virus ontwikkelde de mens ziekelijk gedrag in de vorm van vechtlust, jaloersheid, egoïsme, afgunst, hebzucht, haatdragendheid en zelf moorddadigheid. Door dat mensen met elkaar  gingen strijden, iets wat mensen in den beginne nooit deden, ontstond er onverschilligheid om elkaar, onrecht en ongelijkheid . Dat strijden is er nog en veroorzaakt allerlei problemen voor mensen zoals nu het klimaat probleem.

Samenleving opbouw waar strijd normaal is

Na al die tijd verwikkeld te zijn in strijden zien we dit tot uitingen komen ook in de ontwikkeling en bouw van onze samenlevingen. De mens zijn dagelijkse leven is met allerlei strijdvormen omringd en daarbij horen ook allerlei verdediging mechanismes. Beide veroorzaken de ongelijkheid tussen mensen. Of het nu muren zijn, wetten , regels , grenzen, deuren zij houden andere buiten ons eigen veld. Zo ook vinden wij dit zeer sterk in de opbouw en uitvoering van het economisch systeem. Dit economisch model als belangrijk, misschien wel meest belangrijk,onderdeel van onze samenleving opbouw zit boordevol concurreren en bescherming ertegen. Herken de huidige strijd in de wereld van economie,bedrijvigheid,werk en inkomen. Onze samenleving opbouw heeft strijd als een belangrijke peiler die niets meer is dan een geaccepteerd stelen en bestrijden van elkaar en dus krijgen we er altijd, vroeg of laat problemen om. Aan de vruchten herken je de boom, of hier misschien iets beter verwoord van deze boom alleen maar vruchten met een wrange  nasmaak.

Bekering van bestuurders

Dat we daarmee als mensheid in onze roekeloze oorlogvoering, waar alles mag, de aarde zo een schade aanrichten deer ons bestuurders nog niet genoeg dat ze voor eens en altijd afrekenen met de strijd in onze samenleving, met nam,e de economie. Economie stabiel houden vinden bestuurders belangrijker ondanks al de slachtoffers die er vallen.Zoals de armere. Dat doorbreken van gewoonte denken vanuit die innerlijke duistere drijfveer is de werkelijke oorzaak van de opwarming van de aarde. De oplossing ligt dan niet alleen in het stoppen met fossiel brandstoffen maar met het bekeren van de mens. Voor de mensheid zou het goed zijn als we bestuurders hebben die bekeerd zijn. Mensen die echt alleen maar besturen en echt oprecht onafhankelijk zijn zoals we dat kennen bij de rechters. vol van liefde voor de mensheid.

De band met de liefde herstellen

De band herstellen met we de liefde is, is de enigste echte oplossing. Hierdoor word de innerlijk drijfveer van de mensen weer goed en zullen automatisch de mensen stoppen met het schade aanbrengen aan de aarde, het uitsluiten van andere en de strijd opgeven. De strijd opgeven is een grote stap naar herstel van de aarde. Niet meer strijden op alle terreinen in de samenleven, is wat wij christenen noemen de vruchten van de bekeren. Deze bekering en herstel van de band met de Vader levert voor de hele mensheid die samenleving op waarin iedereen naar hun recht genoeg zal hebben.Niemand heeft er te veel en niemand heeft er te weinig.

Leave a Reply