Skip to main content

Pesticiden vormen een onmisbaar onderdeel van de moderne landbouw. Ze dragen bij aan de bestrijding van onkruid, plantenziekten en plagen. In de afgelopen twintig jaar is het gebruik van pesticiden met meer dan 40% gestegen. Wereldwijd wordt er meer dan 4,1 miljoen ton per jaar gebruikt. Ondanks voordelen voor de gewasopbrengst en de winst, geeft het intensieve en wijdverbreide gebruik van pesticiden veel extreme problemen zoals milieuproblemen en langdurige bodemvervuiling.

Afhankelijk van hun toepassing bereikt maar slechts een kleine fractie van de pesticiden hun doel, waarbij de rest (30 tot 50%) op het bodemoppervlak terechtkomt en daarna wordt verspreid via vervluchtiging, winderosie, uitspoeling of afspoeling. Tot op heden zijn er maar weinig studies die het voorkomen van pesticiden in biologisch landbouwbodems hebben beoordeeld. Onderzoek naar de mogelijkheid of deze residuen van de pre-biologische tijd het bodemleven daar nog beïnvloeden.

Een onderzoek van belang

In een onderzoek van Environ. Sci. Technol screenden ze 100 velden die nu onder biologisch beheer vielen en onder conventioneel beheer met een analytische methode die 46 pesticiden bevatte (16 herbiciden, 8 herbicide transformatieproducten, 17 fungiciden, zeven insecticiden). Op alle locaties zijn nog steeds pesticiden aangetroffen, waaronder ook in de 40 biologische velden. Het aantal residuen van bestrijdingsmiddelen was wel twee keer zo hoog en de concentratie negen keer hoger op de velden die nog steeds op conventionele wijze beheerd worden.

Lees hier het hele onderzoek

https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.0c06405

klik hier voor dit onderzoek

Leave a Reply