Skip to main content

Christenen zouden de klimaat verandering kunnen aangrijpen om veel intensiever en publiekelijk  samen te werken deze gemeenschappelijke vijand te tackelen.

Het huis en al het leven erin , is van God .Dus ook van de kinderen Gods. De aarde loopt langzaam maar zeker enorme schade op en wat doen wij eigenlijk als Christenen?

Deze vraag willen we gaan beantwoorden met een serie, want wie doet wat? De een zegt we doen als christenen achter de schermen genoeg en de ander zegt nee we doen haast niets of we doen veel te weinig. Al doen we op de voorgrond en achter de schermen van alles, het is niet genoeg want de aarde staat in brand en kreunt, steunt en gaat tekeer als in barensweeën, om maar in Bijbelse termen te blijven.

Stichting Corazon wil Christenen gaan wijzen op de enorme schade maar ook gelijk op de enorme kansen die er zijn voor ons, mits als we als christenen deze taak op ons te nemen.

Want we zijn als eerste als de christen ,en dat moeten we laten zien. Al zijn we de bestuurders van landen, bedrijven, organisaties, huishoudens en kerken  het is onze plicht de aarde goed te beheren. Waarom ?Omdat de aarde van God is, en die is onze Vader. Dus van alle mensen op aarde is het juist onze verantwoording op het huis te letten.

We zouden kunnen en veel meer moeten gaan benadrukken, naar andere op aarde toe, dat wij als volgelingen van Jezus het klimaat veranderen ten goede zullen gaan keren. We zouden ook moeten zorgen dat niets of niemand ons in daarbij in de weg moet gaan staan omdat er nu al veel te veel slachtoffers door gewacht en stagnatie zijn gevallen.

We moeten ons niet onderschatten en de verantwoording nemen zoals we die van God gekregen hebben.

We zien ook voorbeelden daarvan, van christenen die als (lands)bestuurders zoals in de Europese raad, verenigde Naties enorme ambitieuze stappen willen zetten het gemeenschappelijk huis op orde te brengen nu het te kampen heeft met abnormale gevolgen  door de concentraties CO2 in de atmosfeer .

Maar stichting Corazon vind dat christenen opp belangrijke posities dit veel bewuster als voorbeeld functie in zouden kunnen zetten om de andere christenen aan te zetten zich in ook zo te zetten voor een beter klimaat op aarde. Beginnende in eigen omgeving. Ze kunnen hen daarbij helpen.

We zien ook gewoon veel te veel de linkse niet gelovige zich dit klimaat verbeteren toe weten te eigenen, met radicaliteit en oproer waardoor andere zich juist verzetten weer gaan verzetten tegen klimaat verbeteren omdat het iets van het zgn links zou zijn.

Wanneer wij christen dus meer en meer het voortouw nemen zullen bv de rechts denkende of links denkende de wind uit de zeilen gehaald worden  zodat zij minder moeilijk kunnen doen de verduurzaming, die op een goede wijze moet worden uitgevoerd , weten te stagneren. Het is werken met geduld en volharding om er snelheid in te krijgen. Samenwerken dus met hoge prioriteit.

De identiteit van je christen zijn koppelen aan klimaat verbeteren zal zo op veel terreinen vruchten gaan dragen. Vruchten die door heel de samenleving heen uitwerking zal krijgen. Klimaat verbeteren is goed doen en dat pas een christen als gegoten. We vergeten wie we zijn en waar we zoals zitten in de samenleving. Bij Corazon willen we daarmee zeggen dat wij zowel de koningen en koninginnen op aarde zijn, de presidenten en ministers maar ook de politie mensen, bij de tv werkenden maar ook de verpleegsters. Kortom wij, de christenen , zijn het die op alle posities zitten in de samenleving die belangrijk zijn en heel wat kunnen betekenen als het gaat om duurzaam samenleven en sturing aan de uitvoering ervan. Wetende dat we de mensheid zien staan voor een gehele renovatie van de aardse samenleving, de verduurzaming van de samenleving.

Wij , als je alle kerken als een geheel kan zien zijn wereldwijd met meer dan 2 miljard mensen op aarde aanwezig en groeiend in aantal, want nog eens een groot deel van de 7 miljard mensen op aarde is onderweg christen te worden.

Door dus alleen met samen te werken zullen we ook de andere 5  kunnen helpen met onze daden zich wat sneller aan te sluiten bij Jezus die de enige weg is naar de bron van het leven , de schepper van hemel en aarde .

Leave a Reply