Skip to main content

De aanhangers van Baudet en Wilders hier in Nederland zullen niet blij zijn bij de gedachte hoeveel geld er jaarlijks wordt bijgedragen om landen schadeloos te stellen voor de vele rampen veroorzaakt door klimaatverandering. Wel of niet schuldig, elke Nederlander doet jaarlijks een duit in het zakje. Jaarlijks spreken we dan over een bedrag van tussen de 150 en 170  miljoen euro, oftewel een tientje per persoon per jaar.  Totaal moeten de landen jaarlijks 100 miljard opbrengen. Het lijkt een heel bedrag, maar zal het genoeg zijn?

Het is een hele puzzel. Gaat het eerlijk, betaalt ieder echt zijn deel? We hopen natuurlijk van wel, maar houden onze handen er niet voor in het vuur. Het gaat ongeveer zo, denken wij: ieder land moet naar het BNP in verhouding tot het aantal inwoners een vast bedrag per bevolking meebetalen om aan die 100 miljard te komen. Voor Nederland zou dat dan 10 euro per bewoner kunnen zijn, 170 miljoen euro dus. Voor Zuid-Soedan praten we dan over 1 euro per bewoner,  11, miljoen euro dus. Wordt alles bij elkaar opgeteld dan komen we op een bedrag van 100 miljard. Zo zouden alle landen naar inkomen en het aantal inwoners een evenredig deel moeten gaan bijdragen. Dus niet alleen de rijkere, maar ook de armere landen. Waar elk land dit bedrag vandaan haalt, is dan wel hun eigen zorg. Wij  hopen natuurlijk dat de vervuilers zullen betalen: de winstpakkers ten koste van het klimaat. Maar in de praktijk ontglippen zij via slimme belastingweggetjes de dans. Dus draait de massa ervoor op.

Tot op heden niet voldoende bijgedragen

Uit de cijfers blijkt overigens dat niet het hele bedrag van 100 miljard wordt betaald. Het stokt nu nog rond de 80 miljard. Dus nu COP 27 gestart is, zal dit prioriteit hebben op de agenda.  U kunt de verschillende rapporten er op naslaan om uit te zoeken wat de stand van zaken is op dit moment.

Waar gaat het geld heen

Het geld is bedoeld voor armere landen die hun schade niet kunnen betalen. En natuurlijk hebben zij vaak de meeste schade, omdat ze zich het minst kunnen beschermen tegen al dat natuurgeweld. Daarnaast hebben ze ook nog het minst bijgedragen. Maar als we kijken naar de schade die sommige rijkere landen hebben als er een ramp plaatsvind, zoals overstromingen, bosbranden en orkanen, dan zou je op eerlijke wijze als rijkere landen (waar overigens ook veel armen wonen), ook gebruik moeten kunnen gaan maken van dit fonds. Ik bedoel: je zal maar hard hebben gewerkt en een overstroming vernietigt je huis, welke niet gedekt wordt door de verzekering. Dus weer de vraag: is de 100 miljard genoeg? Wij denken van niet.

Leave a Reply