Skip to main content

In Glasgow is een kleurrijke klimaat top van de verenigde naties. Het is als een parel in Gods ogen al die mensen die zo bezig zijn. Voor Corazon medewerkers is het een unieke gebeurtenis, een ervaring waar we echt even bij stil staan. Want nog nooit waren er generaties op Aarde die net als wij getuigen mogen zijn van de vorming van de eenwording van de mensheid op planeet Aarde. Zo veel verschillen in deze bond van volkeren die gezamenlijk bijeen zijn om een gemeenschappelijk doel; hoe gaan we de opwarming van de Aarde stoppen en zo de planeet en het leven op Aarde behoeden voor rampspoed. Voor menig toeschouwer is de COP 26 een prachtig schouwspel maar gelijk ook een moeilijke puzzel. Want hoe krijgen we al die ambities, noodzaak, belangen en doelen tot een geheel? Alleen een goede puzzellaar kan hier de uitkomst bieden.

Door de verschillen van voornamelijk zichtbare en onzichtbare belangen merkt Corazon.nu dat de uitkomst; wereldwijd eenduidig uitvoerbaar  beleid verkrijgen wat ons uit de ellende van de opwarming van de aarde zal geleiden, een zeer moeizame klus is alles op een rij te krijgen. Tenzij er natuurlijk kanjers van mensen opstaan die in deze chaos van wensen, noden en voornamelijk belangen van dit alles een mooie puzzel weten te maken.

Respect, wijsheid en gezag is noodzakelijk maar afwezig

Er lopen heel wat mensen rond op deze planeet die er een geheel van zouden kunnen maken. daar zijn wel mensen voor nodig die een groot hart hebben voor de schepper, en hart hebben met wijsheid en kennis en vooral een hart hebben met liefde voor de planeet en al het leven erop. Helaas maar Corazon hoort er op deze COP 26 maar weinig van . Al komen we wel soms een aantal mensen tussen al die vele sprekers tegen die zeker Gods geest dragen en soms duidelijke dingen zeggen. Maar we missen toch net die mensen die dat nodige grotere gezag hebben over al die mensen. Waar dat precies in zit weet Corazon niet goed te duiden. Volgens ons lijkt deze COP 26 in Engeland een beetje op een groot gezin waar meer respect en discipline nodig om goed te kunne functioneren. Er lijk tussen de broers en zussen onderling veel te veel langs elkaar heen geleefd te worden. En waar met name de vader en moeder gewoon bij hun voornaam genoemd worden. Ze missen dat benodigde respect voor elkaar als gezinsleden en bovenal dat grote benodigde respect voor hun ouders.

Gezag dragers en respectvolle toehoorders is wat we missen

Ik moest gelijk aan Jezus denken toen die op Aarde was en tussen de mensen leefde. In de bijbel staat dat wanneer Hij sprak, Hij met groot gezag sprak. Dat missen we nu echt op deze COP 26. Je heb dat wel eens dat je mensen hoort praten dat er geheel rustig en met geheel je aandacht ernaar kan luisteren. Die mensen missen we. Je bemerk al hun woorden je begrijpt ook daadwerkelijk wat ze willen zeggen. Dat is wat deze COP mis. Dat gemis maakt dat we het overzicht maar zeer moeilijk zien en daarom geen echte oplossingen zien in al die wirwar van onderwerpen over alle noden en belangen.

Zonder aanziens der persoon het gezag in de mensen erkennen en accepteren.

Corazon denk hier dat de echte probleem zit: dat mensen het aanwezige gezag niet herkennen of erkennen. Ongeacht wie er spreekt. Zonder aanziens der persoons.  Dat komt omdat de mensen moeite hebben respect te hebben voor hen die gezag dragers zijn. We noemen net onze pa en ma die we bij hun voornamen noemen. Dat legt de vinger op de zere plek om complexe problemen zoals hier op de COP 26 echt op te kunnen lossen. Als spreker geen respect krijgen of hebben maakt dat de toehoorder het niet goed kan ontvangen. Natuurlijk zijn er ook andere factoren, de drukte, de omgeving , de spanning etc. Geen respect of bereidwilligheid  opbrengen om naar elkaars noden en belangen te willen luisteren en vooral ernaar te handelen is volgens Corazon toch een van de hoofdoorzaken.

We ontberen mensen die vol van God zijn

We missen mensen die hun liefde kunnen uitdragen naar de toehoorders. Mensen die echte wijsheid bezitten en hun inzicht willen delen om te helpen al die verschillende puzzelstukken tot een mooie puzzel te maken. Mensen die vrijwillig gegund worden om vol wijsheid de ander te mogen aanspreken op hun gedrag en zo gezag uit te kunnen oefenen zonder te dwingen. Mensen die door de toehoorders met groot respect en blijheid aanvaard worden. Ik denk aan een echte Vader figuur die oplossingen aan reikt in het gezin op basis van Zijn kennis, Zijn wijsheid en bovenal Zijn liefde. vaak zijn die oplossing van dien aard zijn dat een ieder er vrede mee kan hebben. Het zou niet misstaan op deze bijeenkomsten van deze grootste instelling Gods, de UN overheid op Aarde.

Leave a Reply