Skip to main content

Natuurherstelwet van commissaris de katholieke Frans Timmermans van de Europese unie brengt toch een beetje het ware gezicht van sommige der christenen naar boven. Na vorig jaar juni toen Timmermans zijn plannen voor het herstel van de natuur presenteerde lopen helaas veel christenen van de EVP te hoop om deze plannen tegen te houden. Het verbaast ons dat zij zich zo ernstig druk maken om plannen welke zorgen dat het herstellen van de natuur sneller gaat. De enigste reden die we zien in hun afwijzing is, en we komen het op meer beleidsterreinen tegen, het bijna automatisch kiezen voor geld ipv te kiezen voor het leven, in dit geval de natuur te herstellen. Het is kiezen voor economie of voor de natuur. Kiezen voor geld of het leven!

De aardse natuur lijd enorm om de vernietigende manier van omgaan met haar kostbare grondstoffen. De menselijke industrie blijkt nu desastreus en zo ook de voedsel productie. Dit als gevolg van het fout en eenzijdig structureren van een economie welke kiest voor de verrijking van de individu die aan mee doet dan een economisch model dat zorg voor allen draagt. In deze huidige economie raken dus steeds meer mensen achterop. Denken aan het algemeen belang of een economie van eerlijke verdelen behoort tot het dna van een christen. Maar in deze gemeenschap heeft in de huidige economie dit denken bijna geen plaats meer. Christenen zouden zich dus sterker moeten verzetten tegen hebzucht en egoïstische verrijking . We zien nu toch helaas het tegenover gestelde.  Corazon ziet hoe juist christenen boegbeeld zijn, zich gebruik laten worden als het “‘degelijke christelijk boegbeeld”‘ om aan het front de huidige foute vormen van de economie te verdedigen. Deze economie heeft heel weinig met het dna van Jezus. Het kent geen eerlijke verdeling maar de voedselbanken. Deze economie is totaal gebaseerd op leren beconcurreren wat ordinair stelen van zwakkere is , monopolisten die als winnaar het recht van de sterkste claimen. Dat levert in verhouding dus een samenleving op wat mijlen ver weg staat dan wat Jezus voor ogen had, zo lijk het dat er niets is veranderd na 2000 jaar christelijke invloed. Weinigen kunnen rijkelijk genieten van al die natuurlijke bronnen die eigenlijk voor allen mensen zijn. Het is wereld gelijkvormigheid ten top! De Aarde staat nu meer dan ooit ter beschikking van de hebzucht der rijkere en alleen voor hun economisch gewin. De kruimeltjes en handarbeid is voor de rest. De hedendaagse Europese christen lijk blind en geheel afgestompt voor dit feit.

Weet wie je bent , ken je DNA! 

Als christen word het toch weer tijd naar je vernieuwde DNA kleur te bekennen. Dienend de mensheid voor Jezus is dus niet de dienende houding voor Mammon. Christelijke Europa staat er bol mee. Het al eeuwen oude standvastige christendom staat er nu wel heel belabberd bij in Europa. Deze keuze tegen het leven van de EVP ers, laat weer eens zien waarom dat zo is. Als we kijken naar de afgelopen twee eeuwen en dat goed tegen het licht houden zien we hoe we als christenen “‘de hebzuchtige”‘ hebben geholpen om grote delen van Gods schepping in Europa, en daarom heen om zeep te helpen.  Heel veel natuur heeft onder ons te lijden gehad. het word tijd dat we daar in bekeren. Dit door als EVP samen te werken aan het her structureren van onze huidige economie. We hebben nu als christenen veel te veel boter op onze hoofd en God rekent osn daarop af. We verliezen mede daarom veel terrein als christenen iets waar we ons diep voor moeten schamen. Om niet te veel gedetailleerd in te gaan op wat er zo allemaal aan schade is aangericht aan de Europese natuur en hoe weinig natuur er eigenlijk nog in grote delen van Europa te vinden is, wijzen wij als redactie van Corazon.nu op het enorme klimaat debacle. Er is geen andere oorzaak te vinden dan hebzucht, geldzucht en gemak zucht. Allen hoofdzondes. En zie de vruchten ! Want is het niet de opbouw van de huidige foute economische structuren geweest welke onze natuur en onze leefgebieden geminimaliseerd hebben. We zijn heel als mensen bijna alleen nog gecentreerd in steden die als een soort menselijke reservaten zijn geworden om de natuurlijke open ruimte te geven aan de industrie en ongezonde voedsel productie. Natuur heeft er geen plaats meer als het aan de vele stedelingen zullen leggen, blind gemaakt als ze zijn, daaronder helaas ook veel christen met boter op hoofd.  Deze voedsel productie als voorbeeld die blijk enorm de gezondheid van de aarde, de mens en dier te schaden. Dat moet stoppen, in Nederland alleen al 10 miljoen mensen chronisch ziek. Dat we überhaupt een hogere wet nodig hebben welke landen verplicht het land, d e natuur te herstellen zegt al heel veel. Maar dat de EVP het tegen werkt terwijl we in Europa zien dat bijna de helft van haar inwoners bij dokters en specialisten loopt roept toch echte vraagtekens op.

Voor het eerst zouden er voor landen van de EU bindende doelen komen om de natuur te verbeteren.

Met het herstel van de natuur via wetten moeten er in 2030 genoeg maatregelen getroffen zijn om minstens 20 procent van de natuur hersteld te hebben. Voorstanders, waaronder Corazon, blijven duidelijk maken dat we deze wet goed moeten keuren omdat het een onmisbaar instrument zal worden om de abnormale slechte omgang met de natuur van sommige mensen aan te kunnen pakken. Doen we dat niet zullen de rijkere met hun invloed gewoon doorgaan. Voor ons is het ook een essentieel onderdeel van de klimaatplannen om de opwarming van de aarde te stoppen. Natuur is een noodzakelijk onderdeel in het reduceren van co2 in de atmosfeer en natuurlijk ook om het voor mensen leefbaar en gezond te houden. Voor landbouw in de hebzuchtige destructieve vorm is geen plek. Daar draait het alleen om de hoogste productie en daarvoor moet letterlijk alles wat het in de weg kan staat voor moet wijken. Voor zo een landbouw is geen toekomst in een werdl van rechtvaardigen.

Het verzet hiertegen groeit

En dat verzet, Corazon schaamt zich ervoor, klinkt helaas het luidst vanaf de kant van onze eigen christendemocraten in de Europese Volkspartij (EVP). Deze partij, waar ook het CDA nog in zetelt, haalt letterlijk alles uit de kastjes om er maar voor te zorgen dat dit plan onder leiding van Frans Timmermans ontwikkeld sneuvelt. Volgens de EVP is het een slecht plan wat een voorbode is voor grote problemen. Waar de problemen dan over? Wat die problemen die gaan ontstaan zijn word niet echt duidelijk. Wat wel door EVP duidelijk gemaakt word is dat het te maken met het minder geld kunnen gaan verdienen door dit plan. Wat bij sommige van de EVP achterban in onze samenleving slecht valt. Dat christenen nog steeds zeer gevoelig zijn voor geld en de sterke dominante lobby blijk maar weer. daar staan ze duidelijk voor het karretje van Mammon ipv de dienende mensen te zijn voor Jezus. Onze DNA is anders wanneer zien we dat nu eens! Standvastigheid en staan voor het leven in de schepping word er stevig onder gehouden door de invloed van belanghebbende van de huidige economie.

Omdat de wet ook regelt dat de biodiversiteit in de EU beschermd word blijk de EVP blind door angst voor het verlies van economische activiteit.

Als we kijken als christenen naar de  huidige productie maatschappij dan kan het wel een paar stappen terug. Welke ellende we niet op onze hals hebben gehaald met het klimaat welke door door de enorme onnodige overproductie, de snelle hap staan op vallen en onze weggooi maatschappij is nog niet goed in te schatten. Er staan nu meer soorten op de lijst van uitsterven dan ooit. Hele ecosystemen staan op omvallen en dat met ongekende kettingreacties. Delen van Europa staan al zo droog en dat we nu al voor enige jaren,  grote rivieren en meren  hebben zien slinken en daar is het einde van nog niet in zicht. De warmte zet hele delen van Europa droog. De christen van de EVP ziet het niet als direct gevolg van onze overproductie , de hebzucht. Het zou zich er met hand en tand tegen moeten gaan verzetten. We zien het helaas veel te weinig en laten dit over aan linkse kant van de samenleving, die omgord met deze waarheid veel terrein wint op christelijke partijen. De waarheid moet door ons christenen worden omgord waarmee we het gevecht aan kunnen gaan want de aarde zucht onder het juk van hebzucht en letterlijk honderden miljoenen mensen vallen daardoor, uitgebuit door deze vorm van economie met hun verschrikkelijke burnouts en enge chronische ziekten uit.

Maatregelen zoals bouwen van windmolenparken blijft mogelijk door ontheffingen in het plan.

Timmermans wijst er ook op dat landen gewoon nog veel ruimte hebben om te bepalen hoe ze aan de natuurherstelwet willen voldoen daarin word voorzien dat wanneer er natuurschade ontstaat bij bijvoorbeeld het bouwen van een windmolenpark een uitzondering bestaat op de wet. Die uitzondering op de wet zal gelden voor alles wat uiteindelijk bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen, benadrukt de Eurocommissaris. Katholieke Timmermans heeft als veel water bij de wijn moeten doen. De Commissaris toonde zich bereid concessies te doen want zo is de oorspronkelijke verplichting voor landen om de natuur te herstellen, al afgezwakt. In een de wat aangepaste versie van de wet gaat het inmiddels, om een vrijblijvender inspanningsverplichting. Dat onder druk vanuit Nederland welke in belangrijke mate bij aan de afzwakking van het plan bij heeft gedragen. Nederland voerde daar het kamp van de tegenstanders aan, dit uit de angst voor een herhaling van de stikstofcrisis. De Tweede Kamer riep het kabinet nog op in Brussel te pleiten voor uitstel van de wet zolang het de gevolgen van de wet niet kan overzien. hopelijk voor ons luistert de groep van Rutte weer niet zoals we al jaren van ze gewend zijn.

Het is vechten voor de schepping 

Het Europees parlement is nu een arena waar de gevechten gaande zijn om het leven, de natuur, om de schepping! Europarlementariërs van de EVP vinden in Timmermans de bedreiging terwijl dat elders zit. Timmermans geeft aan dat ‘nee’ tegen deze wet ook een nee is bij andere plannen die ze wel zien zitten. Esther de Lange, de vertegenwoordiger van de CDA in de EU nuanceerde enigszins de keuze tegen. Door aan te geven dat het geen echte bedreiging is maar meer een grote druk oplevert om als parlementsleden toch om voor de wet te stemmen. We zien ook duidelijk dat lobbyisten van de big agro hier een vet gegeten vinger in de niet biologische pap hebben zitten. Want in het felle verzet tegen deze wet zien we vooral de glimp van de BBB , de verkiezingsuitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland. De Europese christendemocraten zouden enorme angst hebben voor de opkomst van de BBB. Die al met de zetels van hun achterban met veel boter op het hoofd er vandoor zijn gegaan. Het goed verhaal over veel meer natuur inclusief biologische boeren , wat dit plan ook inhoud , dus betere agrarische bedrijvigheid tegen 2030 horen we niet benadruk. De agro business laten maar la te graag zien hoe hardwerkende boeren hun land verliezen met deze vooral socialistische plannen. Terwijl dat groot oneerlijk gezwets is en geen sprake zal zijn van landverlies als we maar goed samenwerken; christelijke boeren, burgers en overheden aan een natuur inclusieve biologische landbouw! Enorme kans waar de EVP christelijke broeder en zusters mee aan de slag zouden kunnen gaan. Maar opnieuw ipv voor het goede kiest  de EVP , die de stam is van  de Europeese christen uiteindelijk toch voor Mammon , het grote geld ipv voor Jezus en het leven. EVP gelooft dat dit plan onvoldoende kan hardmaken dat bij invoering van deze natuurherstel wet  we economisch goed kunnen blijven doordraaien….Alsof onze economie moet blijven doordraaien zoals het nu draait. Terwijl onze dorpse baby’s hun luiers vol gif en hun longen vol fijnstof hebben.

Leave a Reply