Skip to main content

Een drama is het met deze crisis, in een korte tijd zijn vele van onze mensen werkeloos thuis komen te zitten en ziet het er somber uit voor onze economie. De regeringen zitten met de handen in het haar hoe ze de klappen op de economie kunnen beperken. Wat vooral een heikelpunt is wanneer de stilstand van de samenleving ten einde kan zijn, koffiedik kijken! Want hoe langer dit duurt hoe groter de schade voor het inkomen van Nederland zal zijn . Maar is het wel zo somber allemaal? Nee natuurlijk niet want al zitten veel van onze mensen thuis door Corona op non actief de uitzichten zijn voortreffelijk mits de regeringen goed bijsturen.

Tijd voor de groene economische bypass

Onze aandacht is nu toch geheel gefocust op Corona en de gevolgen ervan laten we dan de koppeling maken tussen dit gigantisch probleem, de oplossingen die nodig zijn en het door Corona stil legen van onze huidige op fossiele brandstof gebaseerde economie als werk en inkomen bron. De creatie van ons werk en inkomen waren de afgelopen eeuw gebaseerd op onze huidige fossiele economie, wonen, werken, vervoer, energie, productie en voedsel hebben ons in een veel groter probleem gemanoeuvreerd, de opwarming van de aarde. Die economie ligt plat , de verplaatsing van ons zichtveld, van wachten op het voorgaande werk naar nieuwe werkvelden is nu meer noodzakelijker dan ooit. Maak een groene duurzame bypass naar het hart van onze economie.

Regeringen mogen zich niet blind blijven staren.

Laten de regering zich niet blind blijven staren op wat eigenlijk toch onwenselijk is omdat het steeds grotere negatieve gevolgen oplevert voor het klimaat. Trouwens dat blind moeten staren en hopen op een snelle doorstart van de huidige economie wat toch een grote CO2 trein is, zal zoals het er nu uitziet waarschijnlijk nog wel eventjes op zich laten wachten. Het wachten en inzetten op het opstarten van de huidige economie is toch niet slim mede omdat het een steeds oneerlijker economie geworden dat ook nog eens zeer vervuilende  is, want zen we niet steeds meer, steeds vaker alleen nog de veel te  grote winsten van al ons produceren en hard werken naar een handjevol gaan?  Laten we daarom zorgen dat onze regeringen vol gaan inzetten op die langverwachte eerlijke verdeling van werk en inkomen, van kansen op een echte vrije markt die totaal niet meer gedomineerd worden door een groepje grote mega bedrijven, maar begaanbaar is voor vele kleine bedrijfjes zodat iedereen op aarde mee kunnen eten van de christelijke zegen en welvaart. De kansen voor een onafhankelijk, duurzaam zelfredzaam samenleven liggen zo voor het oprapen en nog wel in een open veld ! Klimaat eist toch actie van ons allemaal !Zet nu als regering, als samenleving die reuze stappen die nodig zijn. Stappen op de weg naar die geheel nieuwe groene samenleving met een echte groene duurzame economie! Een groene economie die het slechte van de huidige fossiele brandstoffen economie geheel zal gaan vervangen.  De olie ligt nu toch op zijn gat, de kolen centrales draaien op een half pitje,  zware productie ligt bijna geheel stil , autoproductie en ook vervoer bewegingen zijn meer dan gehalveerd en allerlei andere grote productie processen en aanverwante zijn waar veel vervuilende grondstoffen en energie voor nodig is zijn bijna tot stilstand komen te vallen. Kortom het is nu het juiste moment om als christenen, als regeringen, als samenleving  snel om te schakelen.

Het nu opstarten van een super actieve groene economie maakt een zekere weg uit deze economische crisis

Het opstarten van de lang verwachte super actieve ” groene”‘ economie is meer dan welkom op dit moment midden in de Corona crisis. Er zijn juist nu allerlei snelle concrete acties nodig, om verval van de samenleving te voorkomen. De splinter nieuwe werkzaamheden en structurele inkomsten bronnen zijn gevonden om die nu gelijk aan diep aan te boren ! Werkzaamheden die uit een groene economie naar voren komen zijn haast allemaal net nieuw van de tekentafel. Ze liggen met vele te wachten om direct opgestart te worden. Er zit veel zelfstandig werk en inkomen in voor heel veel mensen en dat in vele lagen van de samenleving. Dit zal de  gehele economie de noodzakelijke boost geven om de komende decennia de Nederlandse samenleving weer gezond en duurzaam te maken.

Wonen, vervoer, energie, industrie en voedselproductie duurzaam maken herbergt heel veel werk en inkomen!

De plannen liggen er al, vele banen kunnen zo opgestart worden wanneer de regeringen nu de juiste investeringen maken. Groot investeren in de verduurzaming van sectoren als wonen, vervoer, energie, industrie en voedsel productie kunnen in zeer korte tijd heel veel banen opleveren. Die verplaatsing van de afhankelijkheid in werk en inkomen gekoppeld aan de verduurzaming van de samenleving zal voor de overheid, bedrijven en burgers de nodige zekerheid geven die we nodig hebben om de rust en welvaart te bewaren de komende decennia en zal gelijktijdig onze gezamenlijke klimaat doelen op een versnelling zetten die nodig is om de opwarming van de aarde te stoppen.

Neem nu onze gebouwen als voorbeeld

De verduurzaming van onze woningen, bedrijfsgebouwen en andere objecten. Weten wij eigenlijk wel precies hoeveel werk hier in verscholen ligt?  Hoeveel bedrijven hier direct en indirect hun nieuwe omzetten op kunnen gaan plannen? Hoeveel banen? Vele! De afstemming van gebouwen op energie besparing en eigen energie opwekking levert de samenleving de benodigde snelle banen op. De omscholing naar dak werkzaamheden als dakbedekking, zonne-energie plaatsen en het aanleggen van groendaken zijn relatief laagdrempelig , eenvoudig en snel te realiseren. De activering van deze werkzaamheden is ook in korte tijd realiseerbaar en snel uitvoerbaar omdat veel woningen en gebouwen klaar zijn voor deze aanpassingen. Maar ook werkzaamheden in isolatie zijn vaak heel snel uit te voeren en benodigd relatief eenvoudig bij of omscholing. De wat moeilijke werkzaamheden, maar ook echte banen machines, zitten in de planning van de werkzaamheden, de zgn calculaties en het aanleggen van de elektrische binnen installaties met vernieuwende verwarming systemen als warmte pomp en lager temperatuur verwarming. Er zijn in Nederland alleen al meer dan 10 miljoen kleine, middel grote en grote gebouwen die verduurzaamd dienen te worden om aan de klimaat doelen te voldoen. Dus tel maar uit je kansen en banen!

De budgetten zijn er als eerste impuls

Om de Corona crisis gevolgen op te vangen en om te buigen heeft de samenleving, regeringen, banken, burgers en  een enorm budget gereserveerd. Deze budgetten zijn direct beschikbaar te maken omdat centrale banken een crisis budget aan het vormen zijn de grote klappen op te vangen. Nu is het niet slim om die budgetten in te zetten in het overeind  houden van bestaande werkzaamheden in bedrijven. Bedrijven en werkzaamheden die we niet met zekerheid kunnen behouden omdat Corona nog rond waart en omdat het klimaat vervuilende bedrijvigheid betreft .

Het is slimmer om als banken en overheden gelijk in te zetten op het investeren in bedrijven die de nodige groene banen kunnen leveren als vervanging voor bedrijven en hun huidige banen die zijn weggevallen en nog zullen wegvallen door de corona crisis. Daar zit onzekerheid en investeren , lenen en subsidies verstrekken in de duurzame economie daar zit meer zekerheid en stabiliteit.

Super kansen voor de versterking van kansen en zelfstandigheid voor christenen.

We maken een opmerking dat wat Corazon betreft jullie allemaal het dak op kunnen! We bedoelen natuurlijk letterlijk het dak op om de boel te verduurzamen en daar jullie bestaan in te vinden. Het is mooi en goed werk zeker als jullie samenwerken met stichting Corazon dat in de naam van Jezus werkt aan een duurzame samenleving. Dus vooral aan onze christenen willen we die hint meegeven. Er zit zat werk in het aanleggen van duurzame dak maatregelen zoals een groendak, een nieuwe dakbekleding en wat dact je van zonne-energie, duizenden vacatures staan te wachten! Doe dat en start er een bedrijfje in op. Het is relatief eenvoudig, makkelijk aan te leggen , met weinig voor investering en eenvoudig in bij en omscholing. Kortom kansen zat in de verduurzaming van de toekomstige rechtvaardige aardse samenleving.God rekent op jullie, de samenleving rekent op jullie.

Leave a Reply