Skip to main content

De klimaat afspraken gemaakt in Parijs 2015 blijken een slinkse zet voor het klimaat te zijn met levensgevaarlijke gevolgen voor de samenleving op Aarde. De president van Amerika Donald Trump had ons er al op geattendeerd. Stichting Corazon deed wat onderzoek naar het waarom en wat blijkt de conclusie is dat met het Parijs akkoord de wereld voor zichzelf met China een CO2 Vrijstraat gecreëerd heeft waar multinationale, internationale en nationale bedrijven naar hartenlust tot 2030 vrij in co2 uitstoot kunnen groeien.We worden met dit akkoord letterlijk in de maling genomen!

De grote bedrijven, de mega uitstoters op onze aarde kunnen gewoon doorgaan met vervuilend te produceren ondanks de Parijs akkoorden die gemaakt zijn in 2015.  Alle welvarende christelijke landen zoals Amerika, Australië, Canada, Brazilië, en alle Europese landen moeten sterk reduceren, maar China mag van de wereld gewoon groeien in CO2 uitstoot, en dat terwijl dit land nu al jaren de grootste vervuiler op aarde is als het gaat om broeikasgassen en afval.

Verhuizing naar deze vrijstaat bewijst dat de Kapitalist en Communist een van stuk zijn en wij als christen de dupe dreigen te worden. Maar God keert altijd ten goede!!

In het Communistisch China is het wel erg supergoedkoop produceren voor kapitalistische bedrijven die met mega winst eenvoudig ongecontroleerd kunnen dumpen op de grootste markten van de Aarde, die in de welvarende christelijke landen liggen zoals in Noord Amerika, Zuid Amerika en Europa. We spreken hier over zo een grote aanvoer van allerlei goederen en componenten naar onze landen toe dat bij het uitvallen van 1 regio daar in China hier bij ons letterlijk bijna alle bedrijven, van groot naar klein, binnen enkele weken stil vielen en om dreigen te vallen omdat er geen spullen zijn. Corona Crisis heeft dat ons nog eens duidelijk gemaakt toen de productie schuur van de wereld economie, zoals ze China noemde, gedeeltelijk stil viel hoe afhankelijk we zijn geworden van wie in de geest openlijk onze tegenstanders zijn.

Een regio in China viel stil en de hele economie op aarde viel bijna stil.

Toen alles ineens stil viel door Corona in Wuhan ging er bij Corazon een lampje branden. Hoeveel produceert China eigenlijk aan producten daar in dat toch gesluierd land achter e lange ondoordringbare muur van communistische gewoonte en handelswijze?  Want wie van ons krijgen nu een echte inkijk in zo een gecontroleerd land en onderdrukt volk? En hoe kan het dat zij die zo onderdrukt zijn door totale controle de hele wereld economie aan het wankelen kunnen brengen omdat ze ons geen aanvoer geven om wat voor reden dan ook. Dan moet de CO2 uitstoot en productie capaciteit zo onnoemelijk gigantisch veel zijn dat ons duidelijk werd dat er inderdaad zo een groot gedeelte van de wereldse productie daar plaats vind dat de CO2 uitstoot , ondanks alle reductie in de EU en USA, nooit zal gaan afnemen in deze decennia. Dat deze vrijstaat van CO2 ons nog in echte grote problemen zou brengen omdat wij er totaal geen controle op hebben en alle akoorden van Parijs 2015 geen restricties door de wereldse gemeenschap aan China is opgelegd! China is voor bedrijven een hemel op aarde geworden tot aan 2030 minimaal, een heuse CO2 vrijstaat op aarde waar bedrijven zich schuil kunnen houden wat betreft CO2 uitstoot, winst en belasting!

Leave a Reply