Skip to main content

Het klimaat op aarde warmt op en de levensgevaarlijke gevolgen ervan stapelen zich op: bosbranden, overstromingen, droogte, hongersnood, een stijgende zeespiegel, krachtiger orkanen, landverschuivingen door heftige regenval, insectenplagen, oorlogen, ziektes, epidemieën en vluchtelingenstromen.  Allemaal reële, dagelijks voorkomende rampen als het gevolg van de opwarming van de aarde. Rampen die mensen direct of indirect in gevaar brengen.

Caritas: belangrijk uitvoeringsorgaan.

Caritas is een hulporganisatie binnen de katholieke christelijke kerk. De naaste in nood helpen is één van de opdrachten die de christenen hebben gekregen. Om dat structureel en efficiënt te kunnen uitvoeren is er een caritas (naastenliefde) opgezet die binnen de kerk zelfstandig kan functioneren. Een bestuursstructuur die losstaat van de kerkelijk bestuur, welke met eigen middelen kan werken. Caritas is een wereldwijde organisatie die elke uithoek van de wereld kan bereiken, mits er een kerkelijke gemeenschap aanwezig is. Het hoofdbestuur zetelt in Rome. Het bestaat uit een hoofdafdeling, continentale afdelingen, landelijke afdelingen, bisdomafdelingen en uiteindelijk de mensen in het veld, de kleine Caritasgroepen die op lokaal niveau de noden van de mensen lenigen.

Caritas efficiënt, maar vaak niet gebruikt door hulporganisaties en overheden

In tijden van nood, waar ook op aarde, zien we vaak hulp moeizaam op gang komen. Overheden zoeken naar structuren voor uitvoering. Vaak is de hulp, eenmaal in gang gezet, te versplinterd en niet efficiënt genoeg, omdat de juiste structuur ontbreekt. Dit terwijl Caritas als structuur vaak al aanwezig is en alleen maar behoeft te worden geactiveerd.  Caritas is in het veld de lokale bevolking. Caritas in daarom in tijden van directe nood een zeer efficiënt instrument, dat door overheden kan worden gebruikt hulpdoelen ter plekke te behalen.

Via de Caritas organisaties in Nederland(EU), Tanzania, Ethiopia en Zuid Soedan de hongersnood lenigen in oost Afrika.

Als voorbeeld nemen we de sprinkhanen plaag dat Oost Afrika teistert. Deskundige van de Verenigde naties verwachten het komende najaar en volgend voorjaar miljoenen mensen in direct hongersnood gevaar omdat de sprinkhanen al het eten van die mensen daar hebben opgegeten. Door vanuit Caritas Nederland te starten met het voorbereiden van voedsel hulpacties naar getroffen gebieden kunnen we een grote humanitaire ramp voorkomen. Als Caritas Nederland dit met andere Caritas landen in de EU goed voorbereid en dat afstemt met niet getroffen vruchtbare regio’s waar Caritas ook actief is zoals in het nabij gelegen land Tanzania. In Tanzania kunnen lokale boeren via lokale caritas ondersteund enorme hoeveelheden voedsel produceren die dan via de kerken en Caritas Ethiopia en Caritas South Sudan direct terecht kunnen komen bij mensen in hongersnood.

Caritas is een super moderne vijf baan snelweg voor hulpgeven aan mensen in het veld. 

Praktisch komt het neer op mensen in het veld! Handen die meehelpen om zaken goed te kunnen uitvoeren in het veld zoals bij sjouwen, opslag, beheren en voedsel uitdelen. Caritas is wereldwijd gezien miljoenen mensen die ere dagelijks in werken. Dat is een hele grote groep mensen die bezig zijn met hulp bieden aan de medemens, kleine en grote nood te lenigen. Maar Caritas kan daarnaast putten uit veel mede christenen in de lokale samenleving wanneer dat nodig is. dat is veelvoud van de mensen die nu actief zijn in Caritas. Christelijke mensen uit alle lagen van de bevolking, van overheid bestuurders, ambtenaren, dokters, leraren, politie mensen, nonnen, broeders etc.  In een lokale kerkgemeenschap van bijvoorbeeld 400 christelijke mensen zoals hier in Nederland of elders daar zijn bij weinig calamiteit een handvol mensen aangewezen om mee te werken in Caritas local. Bij een nood situatie kunnen deze mensen, die het dagelijkse werk doen, direct een beroep doen op alle 400 christenen die behoren tot de kerkgemeenschap.

Zoals in het geval van de komende hongersnood kan Caritas Tanzania lokaal christelijke boeren vragen een deel van het land aan te planten om een voorraad aan te leggen voor de komende hongersnood. Speciale gewassen aan te planten die lang houdbaar zijn. Via Caritas Nederland worden de middelen zoals zaden aangeleverd. Een maal geoogst word het voedsel vervoerd naar lokale Caritas groepen in getroffen landen. Daar eenmaal opgeslagen kunnen lokale Caritas medewerkers een beroep doen op hun lokale christelijke gemeenschap voor bv te helpen met sjouwen of om zorg te dragen voor een ordelijke en eerlijke verdeling van het voedsel aan de hele lokale bevolking.

Caritas inzetbaar voor alle soorten eerste hulp maar ook efficiënt voor nazorg en structurele oplossingen.

Caritas is meer dan alleen eerste hulp aanbieden. Caritas kan putten uit veel deskundigheid (in elke kerkgemeenschap aanwezig) voor het geven van een goede nazorg zodat eerste hulp niet structureel behoeft te zijn en goed kan overlopen naar het creëren van een stabiele situatie na rampen door bv mensen te helpen met het verkrijgen van werk en inkomen, nieuwe huisvesting en begeleiding in gezinssituaties. Caritas is daarom misschien wel het meest efficiëntste hulporganisatie die de mensheid beschikbaar heeft.  Daarom zou dan ook elke overheid op aarde direct gebruik moeten gaan maken van Caritas wanneer er hulp nodig is.uitgezonderd natuurlijk op plekken op aarde waar de kerk van Jezus niet welkom is en vervolgd word. Daar word werken met caritas moeilijk!

Leave a Reply