Skip to main content

The Carbon farmer is een kijkje in de toekomst waarbij de boer van de toekomst een normale manier van denken en werken heeft ontwikkeld, genaamd carbon farming, dat het probleem van de opwarming van de aarde en de te veel aan CO2 in de atmosfeer heeft opgelost voor de mensheid.

Leave a Reply