Skip to main content

In Almere is nu al 5 jaar een initiatief bezig dat duurzaam wonen naar eigen inzicht mogelijk maakt. Een duurzaam, stadsdeel dat geheel energie neutraal is en geen negatieve bijdrage levert op het milieu. Groen, anders en geheel geïntegreerd in natuur en landschap maakt Oosterwold een gouden greep van de overheid en het rijksvastgoed bedrijf als het gaat om het realiseren van vrij en duurzaam samenleven.

Een schitterend project genaamd Oosterwold is een gebied van 43 km2 met een geheel eigen filosofie, gebaseerd op een aantal uitgangspunten.

Organisch groeien
Oosterwold wordt ontwikkeld door de mensen zelf .De mensen maken de stad.

Maximale vrijheid
In Oosterwold zijn zo weinig mogelijk regels. Dit zorg ervoor dat initiatieven van de grond komen en goed op elkaar aansluiten om een veilige en gezonde woonomgeving te laten ontstaan.

Continu groen
Oosterwold maakt naast ruimte voor wegen ook voor water, groen en stadslandbouw. Het moet, als vereiste een continu groen landschap worden.

Stadslandbouw
Ongeveer 50% van een kavel moet zijn gereserveerd voor (stads)landbouw. Dit verbetert de relatie tussen stad en land en tussen mens en voedsel.

Duurzaam en zelfvoorzienend
Iedereen in Oosterwold zorgt zelf voor eigen energievoorziening, kringlopen en afvalwater.

Financieel stabiel en meedragen.
Ieder initiatief draagt bij aan de kosten die overheden maken voor Oosterwold.

Wat je nu na jaren bouwen ziet ontstaan is het agrarische landschap omgezet worden in een stadsdeel dat 15 000 woningen herbergt. Woningen die bijna allemaal sterk van elkaar verschillen, die allemaal zelfvoorzienend zijn en super duurzaam. Alle woningen zijn met minimaal 1000 m2 tuin omringt die elk voor 50% als voedsel bos moet worden ingericht. De woningen zijn niet aangesloten op een riolering maar zijn geheel circulair gemaakt met allerlei veilige innovatieve zuivering installaties.

Leave a Reply