Skip to main content

Kan je een brand met vuur bestrijden? Nee dat gaat je niet lukken want het benodigd iets wat tegenover het vuur staat, in dit geval water. In het probleem van het veranderde klimaat zien we egoïsme, hebzucht en geldzucht, laksheid en onverschilligheid. Daar is dus nodig wat tegen over dit alles staat namelijk onbaatzuchtigheid, vrijgevendheid, ijver en empathie. Dit zijn geestelijke uitingen.

Geestelijke uitingen hoe kom je daaraan? Voor dit wil ik je meenemen naar wat ik vandaag van Jezus leerde. Maar laat ik eerst wat vertellen van naar de begeerte van de wereld om ons heen handelen, het zgn vleselijk en handelen. Dat is ons mensen niet vreemd want het word je letterlijk al met de paplepel ingegoten, sterker nog we zijn er erfelijk mee belast we worden ermee geboren. Het gaat over dierlijk leren overleven! Dus in de eerste instantie denk en handel je om alles op alles te zetten voor je zelf te kunnen zorgen. Daarbij denken we maar niet te veel na over de eventuele nadelen van de ander. Te overleven. Dat staat dus allemaal lijnrecht tegenover het geestelijk denken. Ik denk even aan de baby die begint te gillen om voedsel. Het krijg honger en begint gelijk te gillen. Ma word gelijk gestrest komt aanrennen om zo snel mogelijk aan de borst te leggen en het kind weer te sussen. Wel of net tepelkloven. Overleven ten koste van je eigen ma doe je dus vanaf baby af. Dat is een duidelijk teken dat je als mens totaal niet geestelijk , geduldig en meelevend bent met de andere , zeker als je begeert, je ozo honger heb.

We leren, in de lezing die Jezus ons vandaag meegeeft in de katholieke kerk, waar we de geestelijkheid vandaan kunnen krijgen zodat we anders gaan worden, menselijker en af stappen van het dierlijke. Deze geestelijkheid hebben we niet van huis uit, het komt namelijk van God zelf. Zonder deze geestelijke gave die we ergens moeten zien te vinden, blijven we dierlijke en zullen we nooit echt onbaatzuchtig worden, met empathie gaan leven voor andere, zijn we niet echt vrijgevend en zullen we nooit vol liefde voor de andere worden.

Het verhaal welke Jezus ons leert vandaag staat in het boek Handelingen 8

In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias.
Filippus’ woorden oogstten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de wonderen zagen die hij verrichtte.
Uit vele gestoorde mensen gingen de boze en onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele gehandicapten en zieken werden genezen.
Daarover ontstond grote vreugde in die stad.
Toen de (Bisschoppen)apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het verhaal over God werd aangenomen, stuurde zij Petrus en Johannes naar hen toe,
die na hun aankomst een gebed over hen uitspra­ken, opdat zij de Geest van God zouden ontvan­gen.
Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald; ze waren alleen maar in het water gedoopt in de naam van Jezus.
Petrus en Johannes legden hun de handen op en zo ontvingen zij allen de Geest van God.

Hier zie je hoe mensen van een op het lichaam gericht leven, het zgn vleselijk naar een op de liefde gericht leven kunnen krijgen een geestelijk leven. Ze kregen het van de apostelen. Deze mensen die we kennen als de eerste leerlingen van Jezus hadden zelf ook eerst de Geest van Gods gekregen en we zien hier dat zij die kunnen doorgeven aan mensen die daar voor open staan, aan mensen die willen veranderen om nooit meer deel te hoeven zijn van al dat dierlijke Ik-gericht leven.

Twee dingen die ik wil laten zien is A) Waarom gaven niet gelijk de diakens de mensen die gedoopt werden de Geest van God door? want er moesten andere afreizen hen na de doop te voorzien va Gods Geest. en B) met de Geest van God veranderen mensen van binnenuit. De Geest van God draagt de zorg voor mensen zodat ze hun leveren gaan beteren en dat ze zich in gaan zetten in onbaatzuchtigheid en met een steeds grotere liefde voor God, zichzelf en de medemens. De mens hersteld in diepste wezen van de enorme wonden van wat het leven gelijk een dier in deze wereld ze geeft.

Bij A,

Je ziet hier dat eerst dat er leerlingen die ze diaken noemen naar deze stad zijn gegaan en dat zij de mensen met het verhaal over Jezus overtuigen . Dan hen die het verhaal geloven, ondersteund met wonderen, door die diakens gedoopt worden met water. Maar duidelijk is dat zij niet de mensen geestelijk kunnen maken met de Geest van God , die kunnen zij niet doorgeven. Dat daarvoor er vanuit Jeruzalem twee bisschoppen, twee apostelen moeten afreizen om hen in een speciale handeling hen de handen op te leggen zodat de gedoopte mensen de Geest van God kunnen ontvangen. De ontvangers kunnen nu ook echt starten met een geestelijk leven .

Waarom ik dit benadrukt omdat als jullie besluiten te dopen je in vele kerken terecht kan. Maar dat in vele kerken er geen bisschoppen zijn. Wat dus inhoud dat niet iedere christelijke kerk de macht in huis heeft om mensen ook geestelijk te kunnen maken. Al beweren ze dat wel. Je dient door een apostel, een bisschop die speciaal daarvoor is toegerust extra de handen te worden opgelegd. Doe je dat niet dan is de kans 100% dat je niet zal veranderen door geestelijk te worden. Dat heden te  dagen . 2000 jaar na Jezus, dat nog wel bij ons inde rooms katholieke kerk gebeurd. Ik neem als voorbeeld mijn vrouw of mijn eigen kinderen en hun doop en handoplegging om de Geest van God te ontvangen. Eerst zijn zij door een priester gedoopt . Daarna moest in nog een speciale bijeenkomst een bisschop afreizen naar onze lokale kerk om hen daar de hand op te leggen. De doper kon dat niet. Nu was bij mij zelf dat toch weer net wat anders omdat ik zowel door een bisschop gedoopt als gevormd bent, wat betekend gelijk de handen is opgelegd om Gods Heilige Geest te ontvangen.

Dus voor wie wil veranderen zog dat je de handen laat opleggen door iemand die daarvoor speciaal gemachtigden is door andere apostelen, door de bisschop van Rome(paus)die we zen als de plast vervanger van Petrus, Hij die de sleutel van Jezus heeft heeft gekregen om voor jou de deur van het hemelrijk op te doen.  Andere , al zeggen ze van wel , mogen en kunnen dat niet. De vraag die dan gesteld moet worden kan je daarmee een geestelijk leven gaan leiden?

Bij B)

Geestelijk leven en denken , hemels leven gaat dus lijnrecht in tegen de gedachte van mensen die nog dierlijk lichamelijk, aards vleselijk denken en handelen. Daar ontstaat  ook een enorm tweestrijd tussen die mensen. De mens in het vlees wil van alles nu en vaak nu direct en de Mens met de Geest heeft juist het geduld tot het juiste moment of wil dat helemaal niet. Dat bots. De mens met de Geest duld gewoonweg niet dat hij/zij een egoïstisch gedrag naleeft. Hun vergroot geweten staat het niet meer toe. De strijd woekert eerst hu zelf waar Gods Geest het hele huis wil en niet alleen maar een deeltje. Dat houd dus in dat mensen geleidelijk veranderen met het vallen en opstaan van hun die de gelovige mens is geworden. Neem je de keuze om geestelijk te worden als leerling van Jezus zeg ik je heb dus geduld met jezelf! Werk ten volle mee met je bekering. Daarom is breken met het oude leven het beste. Want bij Jezus is de eigen wil een belangrijk onderdeel van jou groei in liefde, je moet echt willen veranderen. Uit vrije keuze zonder dat God of wie dan ook je dwingt. Eenmaal in zee met Jezus dan maakt God altijd zijn werk af. Maar als je niet meewerkt dan duurt het langer en ben je niet zo gelukkig als God zou willen zien. Maar hoe meer jij uit de vrije wil meewerkt dan leert Jezus je wat echt gelukkig zijn is. Door bijvoorbeeld alleen maar het doen van de goede daden . daar word je gelukkig van . Dat komt iedereen ten goede want hoe sneller de mens een echt liefde vol een geestelijk wezen word hoe eerder de vrede terug keert op aarde alsof we nooit het paradijs hebben verlaten.

Dan hier deel twee van de preek van vandaag die we van Jezus kregen te horen in onze katholieke kerk.

Uit de 1e brief van de heilige apostel Petrus 3,15-18.

Dierbaren, heiligt in uw hart Christus als de Heer. Weest altijd bereid tot verant­woording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft.
Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen die beschimpers van uw goede christelijke levens­wandel beschaamd staan met hun laster.
Hoeveel beter is het, zo God het wil, te lijden voor het goede dat men doet dan straf te ondergaan voor misdrijven.
Ook Christus heeft eens voor al geleden voor de zonden, de rechtvaardi­ge voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Gedood naar het vlees, werd Hij ten leven gewekt naar de Geest.
Gezegende zondag en op naar een beter klimaat

Leave a Reply