Skip to main content

De huidige economie lijkt alleen maar om rijkere nog rijker te kunnen maken. Steeds meer mensen vallen uit deze geldrace met allerlei burnout en ziekten. Verliezers die dus ook daadwerkelijk echt iets waardevols verliezen, hun leven en geluk. 

Het werkt ook door naar hen die nog moeten beginnen in deze economie. Bij kinderen en jongeren die in armoede leven zien we de wrange vruchten ervan. Zij ervaren meer fysieke en mentale problemen vergeleken met hun leeftijdsgenoten uit welvarender gezinnen. Zij die behoren tot een gezin welke het niet reden hebben vaker overgewicht, voelen zich minder gelukkig, hebben meer problemen in de hechting met hun ouders en hebben een veel pessimistischer kijk op het leven en wat de toekomst brengen gaat.

De volwassenen die kampen met financiële zorgen, schulden of armoede ervaren vaker langdurige stress, hebben ongezondere leefgewoonten en lijden vaker aan chronische aandoeningen zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Bovendien komen psychosociale problemen en opvoedkwesties vaker voor bij deze groep. Deze volwassenen zijn doorgaans minder tevreden en hebben moeite met het nemen van langetermijn beslissingen.

Armoede is een complex begrip met diverse definities en benaderingen. Het bepalen van wie als arm wordt beschouwd en welke levensomstandigheden als armzalig worden beschouwd, is geen eenvoudige taak. Over het algemeen wordt armoede in West-Europese landen niet langer gezien als puur een kwestie van overleven, maar eerder als een gebrek aan de mogelijkheid om te leven volgens de gangbare maatschappelijke normen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve armoede.

Er is een duidelijke relatie tussen armoede, schulden en de gezondheid die mensen hebben:

  1. Materiële factoren: Mensen met meer financiële middelen hebben over het algemeen toegang tot betere levensomstandigheden, zoals gezonde voeding en leefomgevingen die de gezondheid bevorderen.
  2. Psychosociale mechanismen: Langdurige financiële stress en gebrek aan perspectief kunnen leiden tot chronische stress, wat een negatief effect heeft op de gezondheid. Chronische stress kan zowel lichamelijke als mentale gezondheidsproblemen veroorzaken, waardoor mensen moeite hebben met het nemen van gezonde beslissingen.
  3. Gedragsfactoren: Mensen die in armoede leven vertonen vaak een minder gezonde levensstijl, zoals roken, overgewicht, gebrek aan lichaamsbeweging en overmatig alcoholgebruik. Ook lopen jongeren met een lage opleidingsachtergrond een groter risico op onbedoelde zwangerschap of jong ouderschap.

De gezondheid van mensen die te maken hebben met armoede en schulden komen vaak in een negatieve spiraal terecht en omdat problemen op verschillende gebieden elkaar kunnen versterken. Het verlies van een goede baan levert vaak een scheiding op en dat maakt dat er meer financiële problemen zullen zijn die op zijn beurt weer kan leiden tot psychosociale problemen of gezondheidsproblemen.

Armoede treft mensen in alle leeftijden en kan veroorzaakt worden door zaken waar niet een twee drie invloed op kan worden uitgevoerd, gebeurtenissen zoals langdurige ziekte bijvoorbeeld. Hoewel armoede iedereen kan treffen, zijn er bepaalde groepen die er vaker mee te maken krijgen, zoals mensen in een stad die met een lage opleiding moeten zien rond te komen.

Leave a Reply