Skip to main content

Nu Nederland steeds meer in de gevaren zone terecht komt door de stijging van de zee spiegel is de vraag van hoe passen we dijken aan om ze in de toekomst effectief te houden steeds relevanter. Wetenschappers hebben voor ons onderzocht of het gebruik van zoden, een oude techniek, kan helpen. Dit zou Nederlandse dijken klimaatbestendiger maken en tegelijkertijd zorgen voor meer groen in het land.

In Nederland moeten ongeveer 2000 kilometer aan dijken worden versterkt in de komende jaren. Een methode om dijken aan te passen aan klimaatverandering en tegelijkertijd te vergroenen, is door begroeiing te combineren met het voorland. Wetenschappers hebben onderzocht of zoden hiervoor geschikt zijn en hoe snel ze een sterke dijk opleveren.

Dijken zien er grotendeels al groen uit door begroeiing met gras, maar ze hebben vaak ook een ‘grijs’ deel met asfalt of stenen, met name aan de waterkant. Dit grijze deel vormt echter een barrière voor het leven in en rond de dijk en is moeilijk aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Door het voorland en de dijk te combineren, is een grijs deel niet altijd nodig. Als het voorland begroeid is met planten, kan dit helpen bij het beschermen tegen overstromingen. De dijk kan dan volledig bedekt worden met planten, wat flexibeler is bij veranderende omstandigheden en zich kan aanpassen aan klimaatverandering.

Een groene laag kan op verschillende manieren worden aangebracht, maar onderzoekers hebben gekeken naar de historische zodentechniek als snelle optie. Ze hebben dit getest op een dijk in Living Lab Hedwige-Prosperpolder. Na één groeiseizoen waren de graszoden sterker geworden, hoewel ze nog niet zo sterk waren als de bestaande dijk.

De resultaten zijn gedeeld met betrokken instanties, en er lopen verdere onderzoeken naar het gebruik van zoden bij dijken, waaronder een vervolgproef bij een onderzoeksdijk aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

Leave a Reply