Skip to main content

Bas Bloem de neuroloog weet nu zeker; het bewijs is duidelijk: er is een relatie te zien tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en hersenziekte Parkinson. Hij bemerkt ook op dat vanuit de overheid en samenleving maar heel nonchalant word gereageerd. eerder apathisch zoals we bij Corazon toch wel heel veel signaleren bij ook de andere immense problemen veroorzaakt door de (agrarische) industrie omdat er veel te veel geld mee gemoeid is. Het zijn toch echt allemaal veel te grote negatieve zaken waar je wenkbrauwen van gaan fronsen. Bas Bloem noemt de samenleving heel passief.

Al langer zijn er aanwijzingen dat het ontstaan van Parkinson en het gebruik van chemische (bestrijdingen)middelen een relatie met elkaar hebben. Een eerder onderzoek , toen bekend gemaakt bij Zembla zette het probleem al op de kaart. Toch word deze ziekte in Nederland en het verband met bestrijdingsmiddelen al jaren slim onder het tapijt geschoven zodat niemand er over nadenkt. Dit terwijl Parkinson in Frankrijk wel een erkende beroepsziekte is onder boeren.

We moeten iets doen want het word te gek!

Neuroloog Bas Bloem vind dat we in moeten gaan grijpen en daar is activisme om overheid te bewegen op z’n plaats. Hij doet al jarenlang onderzoek naar Parkinson bij het Radboud UMC in Nijmegen en heeft veel internationale publicaties op zijn naam. Volgens hem is het verband tussen het gebruik van bestrijdingsmiddelen (en andere chemische stoffen) en Parkinson overduidelijk. “Bij elkaar opgeteld zijn de bewijzen overtuigend. Er is een meld punt bij Parkinsonvereniging Nederland waar mensen met vergelijkbare verhalen zich kunne melden. Voornamelijk zij die Parkinson hebben en in het verleden met bestrijdingsmiddelen hebben gewerkt.

Ernstige gevolgen

Ger Geurts uit het Limburgse Velden is een van de zieke tuinders.  Hij heeft er de hele dag last van en weet maar al te goed dat je met medicijnen niet kan genezen. Hij werkte jarenlang als rozenteler en was een van die boeren die altijd een hele lijst aan bestrijdingsmiddelen gebruikte, middelen waar inmiddels er velen verboden van zijn.

Rare symptomen

10, 15 jaar geleden was hij zijn reuk al kwijt. Achteraf was dat het eerste teken. Daarna kreeg hij darmproblemen en werd depressief. Ook dat hoort bij dit ziekte beeld. Hij ging houterig lopen en keek star uit zijn ogen. Pas in 2018 werd de diagnose definitief gesteld. het is sterk aannemelijk dat hij zonder al dat gif niet ziek was geworden. Er worden in Nederland nog steeds met allerlei giftige middelen gewerkt die heel milieubelastend zijn. Het is daarom beter dat we overstappen op biologische wijze van telen. . Dat is een uitdaging voor de komende tijd; Hoe kunnen we zonder al dat gif? Het werkt met gif wel heel makkelijk.

Men eist nog meer tijd voor onderzoek terwijl de aantallen zieken met Parkinson snel stijgt

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), dat beoordeelt of middelen veilig zijn voor mens en natuur, onderschrijft dat er eerst nog meer onderzoek gedaan moet worden. “De causale relatie tussen Parkinson en bestrijdingsmiddelen zal sterker onderbouwd moeten worden.” De Europese autoriteit op voedselveiligheid Efsa is daarmee bezig, maar dat onderzoek duurt volgens het Ctgb eerder jaren dan maanden.

Neuroloog Bas Bloem vindt dat veel te lang duren en ziet dat de lobby van de industrie daarin een grote rol speelt. De discussie behoort te zijn; dat je of meer onderzoek moet doen of dat we het zekere voor het onzekere moeten nemen en alles stil leggen voordat bewezen is dat Parkinson niet door pesticiden word veroorzaakt. Hij wil dat er bij de toelating van nieuwe bestrijdingsmiddelen eerst onderzocht wordt of er mogelijke Parkinsonbijwerkingen kunnen plaatsvinden.

“In het verleden zijn middelen verboden en nu worden broertjes en zusjes wel gebruikt zonder dat ze getest zijn. Er moet een veel strenger toelatingsbeleid komen.

Stop de bestrijdingen middelen totdat bewezen is dat ze geen slechte gevolgen hebben voor de mensen. 

Corazon roept daarom iedereen op om de politiek tot actie te bewegen. het is nodig anders , in het voordeel van de gewone burger politiek te bedrijven ipv in voordeel van de grote voedsel industrie. Wanneer boeren kleinschalig boeren is er veel beter overzicht en kan er direct worden ingegrepen met veel minder gevolgen voor de volks gezondheid.

De ziekte verwekker betaald de kosten 

Corazon wijst ook naar Frankrijk, waar Parkinson een erkende beroepsziekte onder boeren is. Eind december 2020 oordeelde een Franse rechter ook in het voordeel van meerdere landbouwmedewerkers, die claimden ziek te zijn geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zij kregen gelijk. Hier moeten eerst maar eens eerlijke consequenties aan getrokken worden. Dat bijvoorbeeld niet iedereen zomaar collectief moet meebetalen aan de enorme zorg en ziekte kosten. Laat nu maar begonnen worden met de veroorzakers, die er vele miljarden mee verdiend hebben, voor alle kosten op te draaien.

Leave a Reply