Skip to main content

De urgente dreiging van klimaatverandering heeft geleid tot een zoektocht naar innovatieve strategieën om de concentratie van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer te verminderen. Eén van deze strategieën die steeds meer aandacht krijgt, is grootschalige CO2-opvang en -opslag (CCS). Dit proces houdt in dat CO2 wordt afgevangen bij bronnen zoals fabrieken en energiecentrales voordat het in de atmosfeer wordt uitgestoten, om het vervolgens ondergronds op te slaan in diepe geologische formaties. Hoewel CCS wordt gezien door de elite als een veelbelovende optie om CO2-uitstoot te verminderen, maakt Corazon zich grote zorgen over de nadelen . We raden dan ook sterk de regering(en) af deze aanpak in te zetten.

CCS wordt door veel prominente grote bedrijven ons opgedrongen omdat zij het beschouwen als de manier om hun enorme uitstoot van CO2 die vrij komt bij hun industriële processen te verminderen. Door CO2 op te vangen voordat het in de atmosfeer komt, wordt voorkomen dat hun broeikasgas bij zal dragen aan het versterkte broeikaseffect dat klimaatverandering veroorzaakt. Het potentieel om zo grote hoeveelheden CO2 vast te leggen en daar aan te kunnen verdienen, wekt de hoop bij hen dat CCS naast het verminderen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen ook nog eens een zeer groot nieuw verdien model op.

De blindheid van deze rijkdom doet hen niet de nadelen zien

Echter, terwijl CCS voordelen biedt op het gebied van emissiereductie, zijn er belangrijke nadelen die vaak over het hoofd worden gezien. Deze nadelen omvatten de zekere verstoring van de aardse koolstofcyclus, waarbij het verwijderen van CO2 invloed zal hebben op processen zoals de koolstof kringloop waar de vorming van planten en organismes leid tot de aanmaak van fossiele brandstoffen in de Aarde en alles wat er tussen ligt. Daarnaast kunnen ecologische gevolgen optreden door het opslaan van CO2 in de bodem, die de bodemstructuur en voedingsstoffenbalans kan beïnvloeden. Het veranderen van deze ecosystemen kan op zijn beurt gevolgen hebben voor biodiversiteit en voedselproductie.

De koolstof kringloop is zeer complex en mag niet uit balans raken

De complexiteit van de koolstofcyclus en de impact van CCS op deze cyclus maakt noodzakelijk dat we een veel grondigere onderzoek verrichten. Ook bij pilots die gedaan zijn is degelijke onafhankelijke breed uitgevoerde evaluatie nodig voordat we ons als samenleving mee laten trekken door grote bedrijven in grootschalige implementatie van CCS. Deze evaluatie moet rekening houden met niet alleen de voordelen van directe emissiereductie die CCS biedt, maar gericht zijn op de bredere gevolgen voor de koolstof kringloop, het milieu, ecosystemen en de samenleving als geheel. Het begrijpen van de nadelen van CCS is van cruciaal belang om een weloverwogen en gebalanceerde aanpak te kunnen ontwikkelen bij het aanpakken van klimaatverandering. Allen zo waarborgen we een duurzame toekomst.

Leave a Reply