Skip to main content

Lokaal voedsel, direct te koop voor consumenten. Dit zou massaal moeten worden uitgerold. Op Corazonland gaat een bewezen voedselconcept van start. We hebben het leren kennen als ”market gardening” ofwel een veld supermarkt. Het idee is het lokaal telen en direct verkopen van verse, hoogwaardige producten aan lokale consumenten. Het is niet alleen maar een agrarische activiteit, maar het is ook een verandering van de levensstijl rondom gezondheid en voedsel. Op Corazonland is het een christelijke beweging van mensen die de nadruk leggen op duurzaamheid, milieubewustzijn en het ondersteunen van lokale gemeenschappen.

Enkele aspecten van market gardening op Corazonland:

 1. Lokale Voedselvoorziening: Market gardening op Corazonland moedigt de productie en consumptie aan van voedsel dat lokaal wordt geteeld. Door meer rechtstreeks van lokale boeren te kopen, kunnen consumenten de ecologische voetafdruk van voedseltransport verminderen en de afhankelijkheid van externe voedselbronnen verminderen.
 2. Seizoensgebonden Voedsel: Market gardening op Corazonland benadrukt het belang van seizoensgebonden eten. Door te werken met de natuurlijke cycli van gewassen, worden consumenten aangemoedigd om meer voedsel te eten dat op het hoogtepunt van rijpheid en smaak geoogst is, wat vaak resulteert in lekkerder en voedzamer voedsel.
 3. Duurzame Landbouwpraktijken: Market gardening op Corazonland houdt in dat we duurzame landbouwtechnieken toepassen, zoals organische bemesting, gewasrotatie, composteren en het minimaliseren van het gebruik van synthetische chemicaliën. Deze aanpak is gunstig voor de bodemgezondheid en de biodiversiteit op de boerderij.
 4. Kleinschalige Landbouw: Het market gardening-concept op Corazonland moedigt kleinschalige landbouw op Tholen aan, in plaats van de monocultuur, grootschalige, industriële landbouw. Kleine boerderijen op Tholen kunnen veel intensiever werken op kleinere stukken grond en zich specialiseren in een breed scala aan gewassen.
 5. Directe Verkoop en Gemeenschapsbetrokkenheid: Market garden op Corazonland is verkopen rechtstreeks aan consumenten zowel op het land als wel op de buurtmarkten  in de dorpskernen van Tholen. We hebben op het land een boerderijwinkel. Hierdoor ontstaat een directe relatie tussen de producent en de consument, wat een gevoel van gemeenschap en vertrouwen bevordert.
 6. Ondersteuning van Lokale Economieën: Op Corazonland kiezen we voor lokaal geteelde producten en dragen consumenten bij aan de ondersteuning van lokale boeren en de economie. Dit kan ook de leefbaarheid van landelijke gemeenschappen vergroten, omdat er banen worden gecreëerd en de lokale voedselvoorziening wordt versterkt.
 7. Educatie en Bewustwording: Corazonland kan fungeren als een lokaal, educatief platform om consumenten bewust te maken van waar hun voedsel vandaan komt en hoe het wordt geteeld. Dit bevordert een groter begrip van voedselproductie en -keuzes.

Corazonland kan lokaal bijdragen aan een meer veerkrachtig, duurzaam en gemeenschapsgericht voedselsysteem. Het stelt ons in staat om onze inkomsten te diversifiëren en creëert ruimte voor lokale consumenten om betere, gezondere voedselkeuzes te maken, terwijl ze hun lokale gemeenschap ondersteunen.

We hebben meer van deze lokale, degelijke, structurele voedselvoorzieningen nodig. Het biedt talrijke voordelen voor zowel de lokale samenleving als voor individuen. Belangrijke voordelen van Corazonland zijn:

 1. Corazonland teelt veilig voedsel en geeft meer voedselzekerheid: Een lokale voedselvoorziening als Corazonland vermindert de afhankelijkheid van te externe voedselbronnen en niet goed gecontroleerde internationale voedselketens. Hierdoor wordt de kortere toeleveringsketen ook veel minder kwetsbaar voor verstoringen, gerelateerd aan de verwachte gevolgen van het klimaat zoals natuurrampen, wereldwijde crises.
 2. Vers en Voedzaam Voedsel: Corazonland als een lokale voedselvoorziening stelt mensen in deze regio in staat om vers en voedzaam voedsel te consumeren. Omdat producten vaak lokaal worden geoogst en snel naar consumenten worden gebracht, behouden ze meer voedingsstoffen en smaak.
 3. Lagere Voedselkilometers: Het opzetten van een lokale voedselvoorziening als op Corazonland vermindert het aantal voedselkilometers, wat verwijst naar de afstand die voedsel moet afleggen om van de boerderij naar de consument te komen. Dit vermindert de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van transport en draagt bij aan de strijd tegen klimaatverandering.
 4. Steun aan Lokale Economieën: Door op Corazonland voedsel te kopen, wordt de lokale economie van Sint Annaland gestimuleerd. Wanneer de boeren en voedselproducenten in de regio meer regionale financiële middelen ontvangen is de kans hoger dat die weer lokaal geïnvesteerd worden. Bijvoorbeeld om lokale initiatieven mee te financieren. Ook zorgen ze voor meer werkgelegenheid en een gezondere economische situatie in de gemeenschap.
 5. Gemeenschapsbetrokkenheid: Corazonland is als lokale voedselvoorziening een verbinding tussen de boer en de consumenten. Directe verkoop via boerenmarkten, en boerderijwinkels biedt mogelijkheden voor persoonlijke interactie, waarbij consumenten de mensen achter hun voedsel leren kennen en boeren een beter begrip krijgen van de behoeften van hun klanten.
 6. Behoud van Landbouwgrond en Biodiversiteit: Corazonland is het ondersteunen van lokale landbouw en stimuleert het behoud van landbouwgrond en helpt de mono cultuur vorming van landelijke gebieden te voorkomen. Bovendien zijn we op Corazonland als lokale boer vaak meer betrokken bij het behoud van biodiversiteit en het behoud van ouderwets toepassen van de grotere gewasvariëteiten.
 7. Voedselsoevereiniteit: Een lokale voedselvoorziening, zoals op Corazonland vergroot de voedselsoevereiniteit van deze regio. De consumenten bepalen wat zij eten en wat wij telen. Wat duidelijk aangeeft dat de gemeenschap het recht heeft om een eigen voedselsysteem te bepalen en te beheersen. Het bevordert eigenlijk een veel meer democratisch regionaal voedselbeleid dat rekening houdt met de behoeften en voorkeuren van de lokale bevolking.

Leave a Reply