Skip to main content

In Nederland worden jaarlijks miljoenen kilo’s aan chemische stoffen voor bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden test middelen voordat het op de markt kan worden verkocht. Toetsing gebeurd aan de hand van Europese eisen of een nieuw middel veilig genoeg is voor de mens.

Zijn de eisen strikt genoeg? Deze vraag stelt de Pesticide Action Network, een internationale organisatie tegen schadelijke bestrijdingsmiddelen. Volgens deze organisatie  wordt er bij de toelating van bestrijding middelen ontzettend weinig aandacht gegeven aan de gevolgen voor omwonenden. Nederland is in de greep van sommige pro agrarische partijen zoals BBB , VVD en het CDA. Daarnaast houden de boer en de agrarische industrie zich wat dit betreft als onwetend en dienen ambtenaren van het Ministerie van Landbouw in deze zaak niet het algemeen belang.

Gezondheidsraad/RIVM startte in 2018 een grootschalig onderzoek onder omwonenden en boeren naar de gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddelen

Op veel plekken rondom huizen werden monsters afgenomen: van de deurmat tot de moestuin, van de bodem tot de lucht. Meer dan duizend urinemonsters werden geanalyseerd. Resultaat was dat bestrijdingsmiddelen overal gevonden zijn, zelfs in de luiers van baby’s. Daarmee bewijst dus dat dit soort middelen door dit onderzoek niet op de akker blijven. Rond de huizen van omwonenden van akkers de concentraties van bestrijdingsmiddelen in de lucht tien keer hoger zijn dan bij huizen verder weg.

Verdamping speelt een grote rol

Bestrijdingsmiddelen komen door verdamping gewoon terecht in de lucht. Deeltjes worden meegenomen met de wind, waardoor ze zich verplaatsen tot op honderden meters van de akker. Bestrijdingsmiddelen werden zelfs teruggevonden in huisstof. “De middelen hechten zich aan stofdeeltjes en stapelen binnenshuis op”.

Na verschijning van het rapport, blijven de alarmbellen uit

Argumenten als gevonden concentraties zijn laag en onder de risicogrens. Dus zien we geen acties van gemeenten en andere overheden. Maar de reacties zijn gemengd. Volgens omwonenden, om wiens gezondheid het gaat, laat het rapport duidelijk zien hoe schrijnend de situatie is. Volgens de agrarische sector, die wijzer wordt van gif , toont hetzelfde rapport aan dat er totaal niks aan de hand is. Ondertussen lopen de artsen, specialisten en ziekenhuizen over van het werk. Bayern verkoopt naast aangepaste zaden, pesticiden ook enorm veel… medicijnen.

Niemand weet precies wat de gevolgen zijn van pesticiden op de individu op lange termijn

Waar we vroeger nog bomen aanplanten om er over 30 jaar een schip van te bouwen zien we nu duidelijk ongeduldig en kortzichtig bestuur van een dag vooruit kijken. Niemand weet precies meer wat de gezondheidsrisico’s zijn van deze cocktail van bestrijdingsmiddelen, volgens een hoogleraar bodemdegradatie en landgebruik aan Wageningen Universiteit. Terwijl we al decennia deze stoffen gebruiken! We weten wel zeker dat er stoffen kankerverwekkend, neurotoxisch of hormoon ontregelend zijn. Die eigenschappen zijn wel aangetoond, maar welke werking ze precies hebben in het lichaam op de langere termijn, daar wordt helaas niet aan gedacht. Onderzoek laat zien dat mengsels van bestrijdingsmiddelen in het milieu en de mens de norm zijn geworden en niet zo maar een uitzondering.

Uzelf, uw kinderen en uw huis zitten er vol mee

In huisstof worden soms meer dan honderd residuen in één huis gevonden. Volgens SPRINT, een grootschalig Europees onderzoek naar de effecten van bestrijdingsmiddelen. De middelen stapelen zich op in onze longen, darmen of hersenen, maar hoe precies blijft nog onduidelijk. Dus blijven we ze gewoon gebruiken.

Hier dient het voorzorgsprincipe: weet je niet zeker of een middel veilig is? Verkoop het dan niet! Nu is het tegenovergestelde. Maar elders mag dat ook niet, bijvoorbeeld als je een auto op de markt wil brengen moet je, en maar goed ook, als producent zeker weten dat hij kan remmen.

 

 

Leave a Reply