Skip to main content
Hoe kunnen we als christelijke boeren zorgen dat dieren op een ethisch en acceptabele manier gehouden worden en kunnen we als christenen überhaupt dieren als een (primaire) bron inkomsten en voedsel blijven zien? 

Zijn varkensflats wel of niet normaal om als christenen te  houden? Is het eigenlijk wel acceptabel om zomaar de koeien te hun hoorn af te zagen? Kan je zo maar een moeder  scheiden van haar enige geboren kalf? Mag je dieren in alleen maar een gesloten ruimte of in kooien opsluiten. Is dit volgens Gods wil . Deze vragen zouden christenen zich  af moeten vragen. De aanleiding is natuurlijk de hele discussie rond stikstof , mest overschot en dierenleed .

Moreel kompas

In de praktijk zien we dat er veel discussies rondom dierenwelzijn hoog kunnen oplopen. Zowel in de maatschappij vanuit de agrarisch sector of vanuit dieren welzijn organisaties. Daarbij komen ook de gezondheid aspecten die bijvoorbeeld met de vogelgriep een stempel drukken op die kant van het verhaal. Hoe gezond is dieren houden eigenlijk wel, of beter gezegd hoe ongezond is dieren houden voorde samenleving. Nederland wordt steeds zieker. De consumptie van dierlijke producten doet daarin een flinke duit in het zakje.

Organiseer mee en meld je aan bij info@corazon.nu

Stichting Corazon wil daar graag met christenen in gesprek. Zij die echt geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden om zich op te werpen als mede organisators van bijeenkomsten over christenen en dieren welzijn. Voorafgaand aan zulke bijeenkomsten zullen we altijd een hapje eten. Zo veel mogelijk lokale producten en natuurlijk altijd biologisch.

Leave a Reply