Skip to main content

Het is een drukste van jewelste op elektriciteitsnet. De stagnatie voor bedrijven is soms enorm. Ze willen wel zelfvoorzienend werken, met een betere footprint, maar kunnen niet omdat de netbeheerder geen stroom wat door hun zonne-energie installatie is opgewekt toelaat op het net. Het schijnt op veel plaatsen overbelast te zijn, tenminste dat beweren ze! De bedrijven willen toch meer informatie hierover en ook installateur benodigen meer inzicht hoe hiermee om te gaan. De aanleg van duurzame energie stagneert op deze manier. De bedrijven verwachten ook steeds meer advies van installateurs bij het ontwerp en de installatie van zonne-energiesystemen, bijvoorbeeld om te kijken of ze dan autonoom kunnen werken met eigen stroom zonder het net nodig te hebben. ,Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarvoor  een nieuwe handreiking gedaan naar installateurs om hun klanten goed te kunnen adviseren.

Installateurs krijgen in deze tijd steeds vaker allerlei vragen van klanten over een alternatief als hun eigen energie-installaties niet op het elektriciteitsnet mag van hun netbeheerder. Bijvoorbeeld een van die vragen is; kan dat dan niet met energieopslag via een accu? Van installateurs verwachten bedrijven dat hun panelen wel worden aangesloten ondanks dat ze niet op op het net willen aansluiten. Sommige in het rijk willen dat ook zodat stagnatie problemen op het net zoveel mogelijk worden voorkomen? Als stichting Corazon vinden we het toch heel discutabel dat het net niet geschikt is voor bedrijven om hun  eigen energie op te wekken. Er worden heel veel miljarden geïnvesteerd. Zo blijven bedrijven toch veel te veel afhankelijk met gevaren zoals we die nu zien. Zgn crisis en bedrijven vallen om door veel te hoge energie kosten.

Rvo ontwikkelde een handige uitleg

RVO vroeg aan de ISSO (kennisinstituut vakkennis voor professionals in de gebouwde omgeving) een praktische handleiding te maken. het resultaat is : ‘Energieopslag en netinpassing voor installateurs zonnestroom’ . Daarin staan een aantal oplossingen om zelfvoorzienend te kunnen werken met eigen opgewekte stroom en zo het elektriciteitsnet  indien nog nodig, zo goed en economisch mogelijk te benutten.

Wat is dan eigenlijk het probleem met het net?

Zonne-energie-installaties wekken op het zelfde momenten veel te veel energie op! De mogelijkheden van de zon zijn enorm! maar het aanbod van energie op het net op zo een zonnige moment sluit niet meer goed aan bij de vraag naar die energie. De vraag is dan te weinig en het aanbod zonne-energie te veel! Dit betekent dat we door nalatigheid van de net beheerders waardevolle energie verliezen. De netten raken op piekmomenten te veel overbelast. Hierdoor kunnen dus kleine bedrijven die energie produceren hun over productie aan energie niet meer leveren aan energie maatschappijen die het graag willen kopen om het aan hun consumenten te leveren als echte duurzame energie. Voor echte initiatiefnemers van middelgrote (hernieuwbare) energieprojecten is het daardoor steeds moeilijker om hun projecten aan te sluiten op het elektriciteitsnet.

De RVO tips voor  installateur

RVO roept installateurs op om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. je kan hier klikken wat hun handreikingen zijn  : bekijk hier de handreiking. Deze RVO handreiking biedt installateurs de laatste informatie over veilige, duurzame en kwalitatieve zonnestroomsystemen:

  • Hoe je met oplossingen het bestaande net zo goed mogelijk kan benutten.
  • Systeemkeuze en vaststellen (dimensioneren) van energieopslag
  • Tips voor de installatie van energieopslag, zoals het aanbrengen van bescherming tegen overspanning.

Deze publicatie van RVO wordt ook onderdeel van het vernieuwde handboek ‘Zonne-energie’ voor installateurs dat in het najaar van 2022 verschijnt.

RVO ondersteunt diverse partijen die oplossingen hebben voor het probleem rond het net. 

Er kunnen veel meer spelers in de zgn. energiemarkt zijn dan die we nu zien. Corazon vind dat juist ook de kleintjes een rol moeten kunnen spelen , een belangrijke rol zelfs! Zeker bij het oplossen van ons  netproblematiek komt het aan op vele kleintjes die een hele grote zijn. . RVO wil ons ook daarbij helpen en adviseren en begeleiden om zoveel mogelijk energieprojecten door te laten gaan. Ook voor gemeenten te ondersteunen organiseert RVO meerdere keren per jaar webinars. Hier delen ze hun kennis, ervaringen en praktijkverhalen.  RVO laat voor die andere spelers in het veld ook inspirerende rapporten en gidsen maken. Lees op hun webpagina Netcapaciteit en netcongestie het rapport ‘Aansluiting vinden voor zonne-energie’ specifiek voor gemeenten en voor initiatiefnemers.

De Rijksoverheid kijkt daarnaast samen met de netbeheerders naar mogelijke wetswijzigingen. Met subsidies en fiscale voordelen stimuleren de Rijksoverheid innovaties en ‘marktrijpe’ oplossingen die zorgen voor minder netbelasting. Denk hierbij aan slimme oplossingen voor het opwekken en opslaan van energie.

Meer weten? Hier leest u de recente rapporten:

Leave a Reply