Skip to main content

De kat op het spek binden is wat de belangenverstrengelingen in de overheid is. Laats hoorde we nog rond de overstap van Van Nieuwehuizen dat men zei ; met de ervaring van deze VVD’er in zowel Nederlandse als Europese politiek kan Energie-Nederland samen met de leden de komende energietransitie verder gaan versnellen! Deze uitspraak van een woordvoerder van de organisatie waar de ex minister gaat werken bewijst maar weer eens waar het in ons land fout gaat.  Men vindt het een logische gedachte om kennis van ex Ministers en ambtenaren te benutten op functies elders in het bedrijfsleven. Hier betreft het de energiesector maar er zijn ook voorbeelden te vinden van verstrengelingen met de voedsel sector, de olie industrie, transportsector, bankwezen en bouwwereld.  Alle genoemde zijn de veroorzakers en hoofdpijlers van het klimaat probleem. De Nederlandse bestuursklimaat glijd steeds meer af naar corruptie en de verstrengeling met bedrijven. 

Nederland ligt al onder de loep van de EU omdat het als land te weinig doet tegen corruptie en belangenverstrengeling. Zo bleek in 2019 al in een nieuw evaluatieverslag van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) dat Nederland maatregelen moet gaan treffen omdat er corruptie is onder bewindslieden, hun politiek adviseurs, de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. Die groep landen in GRECO had de Nederlandse regering al een reeks aanbevelingen gegeven om de integriteit van de uitvoerende macht en van de sterke arm der wet te versterken.

Nederlandse politiek en overheid verschuift in diepste wezen van een cultuur van christelijke blind kunnen vertrouwen naar een  een werkruimte dat een open deur heeft voor criminelen corrupte politici en ambtenaren.

Het GRECO rapport geeft aan dat het Nederlandse anticorruptie- en integriteitsbeleid veel minder aandacht blijkt te krijgen in de tijd van VVD en Rutte dan voorheen terwijl normen en waarden zichtbaar verminderen. Het is een open deur voor crimineel gedrag omdat het huidige politieke systeem nog drijft op een naïeve houding waar men nog steeds kon uitgaan van een hoogwaardig normen en waarde stelsel dat nog veel te veel op de oude christelijk traditie leunt. In het christendom heeft ieder zijn eigen verantwoording tegen over God en waar men elkaar op die basis meer kan vertrouwen als het om oneerbare zaken gaat. Maar omdat er steeds minder christenen zijn te vinden in de overheid en daarmee juist een steeds minder aantal mensen met de hemel als de controleur en rechter is het niet wijs om deze levenswijze in stand te houden in Den Haag. Dat moet echt anders, Pieter Omtzigt had al opgemerkt dat het link werken is in Den Haag als je dar kritisch over bent. We zien dit blind vertrouwen overigens ook in de achteraf declaratie cultuur bij bv ons belasting systeem en zorgstelsel. Dat juist dit geven van blind vertrouwen nu anno 2021 de zwakste plek van onze democratie is geworden en de voedingsbodem is voor steeds meer corruptie en belangen verstrengeling .Nederland loopt erdoor gevaar.

Nieuwe strategie is noodzakelijk

Een gedegen strategie om belangen verstrengeling en corruptie binnen de politiek te voorkomen kent Nederland niet. We hebben een systeem waarin van politici wordt verwacht dat ze zelf weten wat wel en niet mag. Lobbyisten en omkopingen hebben hierin dus een vrij spel. Zo zijn er bijvoorbeeld geen duidelijke integriteitsregels om te voorkomen dat ex-kabinetsleden verder kunnen werken in de sector waar zij daarvoor beleid voor maakte. Het is daarom noodzaak  dat de aanpak van corruptie concreter en duidelijker word, strategisch word ten aanzien van ministers, staatssecretarissen en politieke adviseurs of assistenten. Het huidige handboek daarvoor schiet tekort. Het toezicht op het naleven moet bij het parlement liggen en een nieuw apart controle systeem met vergaande onderzoek bevoegdheden.

Lobby en nevenfuncties moeten worden uitgesloten

Belangrijk is ook dat er regels voor lobbyactiviteiten en nevenfuncties voor en na de tewerkstelling in gevoerd worden en dat zien we nu ook weer met van Nieuwenhoven. Er moeten ook regels worden opgesteld voor bijvoorbeeld de omgang van toppolitici met lobbyisten uit het bedrijfsleven of belangengroepen, waar ook een lobbyregister bij hoort. Voor oud-bewindspersonen die willen overstappen naar de private sector zouden beperkingen moeten worden ingesteld, zoals bijvoorbeeld een afkoelperiode, dus een aantal jaren contact verbod met de top van de overheid.

Inzage voor onbepaalde tijd in geldstromen

Ook zou er van topfunctionarissen ge-eist moeten kunnen worden dat ze voor aanvaarding van hun baan mee zullen werken om persoonlijke bezit met meer transparantie aan meer openbare controle te onderwerpen.  Dus zo ook met bijvoorbeeld de aftredende Rutte en collega’s dat ze na hun werk als minister, topambtenaar en minister president voor onbepaalde tijd door het rijk gevolg kunnen worden door interne instanties om te kijken of ze geen onregelmatige of niet te verklaren na betalingen ontvangen voor hun (geheime)bewezen diensten tijdens hun  ambt.

Kort geleden maakte minister Van Veldhoven en vertrok naar een organisatie die ook met structuur van energie transport en elektrische mobiliteit te maken heeft. Belangen vestrengelig dus of kunne handelen met voorkennis. In de EU zijn hier wel regels voor maar in Nederland niet. In de EU geldt een afkoelperiode voor eurocommissarissen voordat ze een dergelijke overstap kunnen maken. Van Nieuwenhuizen wordt de nieuwe voorzitter van de Vereniging Energie-Nederland, de branchevereniging van energiebedrijven.

Belangenverstrengeling en corruptie een van de hoofdpijlers van ons klimaat probleem

Corazon melde al eerder dat daar een relatie te vinden is met het klimaat probleem , bedrijven hebben veel te veel invloed op ons bestuur en dat met ontkoppeld worden. Ook als we willen door kunnen schakelen om het klimaat op orde te brengen moeten de bedrijven onderschikt worden aan het algemeen doel. Nu is het andersom de samenleving staat ten doel van sommige mega bedrijven. Of het nu de voedsel keten is of energie sector. Het ontstaan van deze situatie inclusief het klimaat probleem heeft te maken met de lakse houding van regeringen om in te willen grijpen . Daar ligt aan te grondslag de belangenverstrengeling van mensen op sleutel posities in onze overheid die met dubbel pet op geen harde besluiten willen nemen. Omdat het gevaar heeft dat er maar enigszins dit soort bedrijven in de weg word gestaan . Ook worden er allerlei gunningen gedaan aan bedrijven. Ze worden daar op een of andere wijze voor beloond en dat is corruptie en ivm klimaat brengt het ook nog eens schade aan andermans goed.

De Mammon, criminaliteit en corruptie lijkt Nederland steeds meer ons land in de greep te houden ipv de liefde voor de mensen , de schepping en de cultuur. Los komen als overheid van belangenverstrengeling met bedrijven betekend dat we weer kunnen gaan kiezen voor “”het leven””. Dus voor God  voor Nederlanders, de natuur, de economie en de gehele samenleving.

https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-preventing-corruption-and-promoting-integrity-i/1680931c9d

Leave a Reply