Skip to main content

Groene Parochies Nederland

Groene Parochies Nederland is een onderzoeksproject van het Center for Catholic Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen onder leiding van dr. Elisabeth Hense. Dit onderzoeksproject wil inventariseren en analyseren wat er in katholiek Nederland op het gebied van groen en duurzaamheid gebeurt.

Samen met Dr. Tjirk van der Ziel (Christelijke Hogeschool Ede) en Dr. Ton Bernts (KASKI) heeft dr. Hense een vragenlijst opgesteld die aan alle katholieke parochies in Nederland wordt gestuurd. Daarnaast worden ook andere parochies in Nederland opgeroepen om de vragenlijst in te vullen.

De enquête staat ook open voor de PKN. Ook daar is meteen veel respons op gekomen! Heeft u de enquête niet ontvangen? Neem dan contact op met Elisabeth Hense.

Nieuws

Achtergrond

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Om ervoor te zorgen dat onze aarde leefbaar blijft, zien we overal om ons heen initiatieven ontstaan die zich van onderop inzetten voor behoud of herstel van het milieu. Ook kerken en parochies nemen deel aan deze maatschappelijke trend van herbezinning op groene waarden. Daarbij houden we aandacht voor de kwetsbare medemens en onderlinge solidariteit.

Op veel plekken zijn inmiddels groene activiteiten opgestart, en momenten van reflectie geven uitdrukking aan onze zorg voor de aarde, zorg voor de naaste en eerlijk delen.

Dr. Elisabeth Hense (1957) doceert sinds 2001 Christelijke Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit. Ze is onderzoekscoördinator van het Center for Catholic Studies en plaatsvervangend directeur van het Forschungsinstitut der Deutschen Provinz der Karmeliten. In de laatste jaren heeft ze diverse boeken over maatschappelijk geëngageerde spiritualiteit gepubliceerd:

Neem contact op

Meer weten over groene parochies in Nederland? Stuur dan een mail naar projectleider Elisabeth Hense via e.hense@ftr.ru.nl.

Leave a Reply