Skip to main content

Corazon heeft eerder al aangetoond dat het opwarmen van het klimaat gekoppeld kan worden aan de sprinkhanenzwermen . Meer regen zorgde voor vermenigvuldiging van sprinkhanen in Oost Afrika. De woestijnsprinkhanen, ondanks hun naam, gedijde goed na periodes van zware regenval in hun leefgebied. Dit omdat de enorme opbloei van vegetatie in het normaal zo droge Oost Afrika en het Midden-Oosten . Door de aanwezigheid van overvloedig voedsel zijn sprinkhanen in staat geweest zeer sterk te kunnen uitgroeien tot extreem enorme hoeveelheden. De wijdverbreide, bovengemiddelde regen die de Hoorn van Afrika trof van oktober tot december 2019, hebben direct te maken met de vele zeldzame cyclonen die de regio troffen. In die tijd lagen de cyclonen tot op 400% boven de normale hoeveelheid regen die er normaal valt in hun leefgebied. Deze abnormale regens kunnen op hun buurt weer worden toegeschreven aan de zogenaamde Indiaan Oceaandipool (IOD). De IOD staat voor de oceaantemperatuur die recentelijk door de opwarming van de aarde en de oceanen extreem toegenomen zijn. Dit heeft de cyclonen doen ontstaan en daaruit de extreme regen. Er is dus een direct verband met klimaatverandering . We weten dat die IOD, het warmere klimaat, hoge regenval, cyclonen en de uitbraak van sprinkhanen met elkaar verbonden zijn. Een klimaat ramp van zeer grote omvang dat 130 miljoen mensen direct treft in hun dagelijks voedsel.

Het ongebruikelijke natte weer in Oost-Afrika is dus de oorzaak van een enorme plaag. De Indische Oceaan warmt extreem op en heeft invloed op het weer aan beide kanten van de oceaan, van Oost-Afrika en de Arabier Schiereiland naar Indonesië, Papoea-Nieuw-Guinea en Australië nemen de rampen dan ook toe in grote en frequentie. In sommige fases zijn de temperaturen in de Indische oceaan hoger in de westelijke Indische Oceaan dan in de oostelijke Indische Oceaan resulterend in een effect op het weer met het gevolg hiervan dat westenwinden verzwakken en dat er zich oostelijke winden vromen die warm water meesleuren richting het Arabische schiereiland en de Hoorn van Afrika. Dit op zijn beurt speelt een belangrijke rol bij het aandrijven van cyclonen en hevige regenval in die regio vanwege de extra warmte en vocht gebracht door het klimaatsysteem. Het fungeert als ware als brandstof voor stormen.

Water, warmte, vegetatie en sprinkhanen

Vroeg 2020 werden de ergste zwermen woestijnsprinkhanen in decennia gesignaleerd die vanuit Arabië optrokken naar alle kanten in deze regio. Onderweg alle gewassen opvretend die op weiland in Oost-Afrika en daarbuiten te vinden waren. Hierdoor is de voedselzekerheid voor de hele subregio bedreigd. Want woestijnsprinkhanen vormen een ongekend hoog risico voor levensonderhoud op basis van landbouw en voedselzekerheid in kwetsbare regio’s. het waren ongeveer 20,2 miljoen mensen die hiermee zijn geconfronteerd; een ernstige acute voedselonzekerheid. Dit is in Oost-Afrika, zoals als Ethiopië, Kenia, Somalië, Zuid-Soedan, Oeganda en Tanzania . Er zijn aanhoudende zorgen over onrijpe zwermen die zich blijven vormen in de regio’s van Oost-Ethiopië en centraal Somalië. Deze aanstormende  sprinkhaneninvasie dreigt dit aantal van 20 miljoen nog hoger op te drijven.

Ouds bekendste plaag ter wereld

Sprinkhanen zijn de oudste trekplaag ter wereld. Ze behoren tot de sprinkhanenfamilie Acrididae, waaronder de meeste sprinkhanen behoren, ze hebben de kortere hoorns. Sprinkhanen verschillen van elkaar maar hebben haast allemaal een enorme aanpassing vermogen aan hun situatie. Hun gedrag, fysiologie en in het bijzonder hun morfologie (kleur en vorm), kunnen, als een reactie op veranderingen in bv leef gebied en te grote hoeveelheden, wanneer meteorologisch omstandigheden gunstig zijn , veranderen.

Ze gaan dan vleugels ontwikkelen en gaan verder zoeken naar leefgebied. Vaak als een “belangrijkste en gevaarlijk van alle trekplagen ”in de wereld. Dit omdat het als de woestijn sprinkhaan (Schistocerca gregaria) het vermogen heeft om elke dag eten te consumeren dat het een equivalent is van zijn eigen gewicht. Als een zwerm kan het het veld van een boer verslinden en daarmee zijn hele jaar opbrengst en levensonderhoud in maar één ochtend . Een zwerm van bijvoorbeeld één vierkante kilometer bevat ongeveer 80 miljoen volwassenen, die samen de capaciteit hebben om op een dag evenveel voedsel te eten als 35.000 mensen .

Sprinkhanen groei

Er zijn drie stadia van een sprinkhaanplaag. 1) Uitbraak: dit zijn kleine en plaatselijke zwermen formaties en kan de grootte van een kleine stad beïnvloeden en bestaan ​​uit verspreide populaties. Uitbraken komen meestal voor in een gebied van ongeveer 5.000 vierkante kilometer (100 km bij 50 km) in een deel van een land. 2) Groei: bij een stijging is er een grote toename in sprinkhanen aantallen, meestal na 2-3 opeenvolgend voorbijgaande broedseizoenen resulterend in een volwassen zwermvorming. Deze kunnen de grote aannemen van een heel land . 4) Plaag: Plagen zijn wijdverbreid en een zware plaag van sprinkhanenbanden en zwermen na een jaar van goede regens en ongecontroleerde stijgingen. Deze kunnen intraregionaal zijn en kan van invloed zijn op regio’s ter grootte van een continent. Grote plagen treffen vaak twee of meer regio’s tegelijkertijd.

De huidige plaag in Afrika

De huidige plaag in Oost Afrika en het midden Oosten heeft zich langzaam ontwikkeld in een periode van twee jaar dat ergens begon tussen mei en Oktober 2018 toen twee cyclonen zware regenval veroorzaakten naar het lege kwartier op het Arabische schiereiland . Onder deze omstandigheden heeft zich daar in drie generaties tijd een zwerm doen ontstaan dat zich 8.000 keer vermenigvuldigde . Ook de  afgelegen plaats maakte dat er in het begin geen controle waren en zich dit alles uit zicht van mensen deed ontstaan.

Er is daardoor voedsel on zekerheid ontstaan voor meer dan 100  miljoen mensen.

Zoals benadrukt door de UN, in het Wereldwijd rapport over voedselcrises 2020, zijn er in 2019 bijna 135 miljoen mensen in Ethiopië, Zuid-Soedan, Soedan en Jemen getroffen. De FAO heeft geschat dat de huidige uitbraak de grootste dat door mensen is gezien in 70 jaar . Levensonderhoud, voedselzekerheid en voeding van vee en wilde dieren die zich voeden met grassen en andere wilde vegetatie .De economische ontwikkeling, de handel in grondstoffen lijdt enorm onder de vernietiging van de gewassen. Daarnaast is er een enorme schade aan natuur , biodiversiteit en de gezondheid van mensen en dieren door de gevolgen van het bestrijding van de sprinkhaanuitbraak omdat er tot nu toe al miljoenen liters pesticiden gebruik zijn. Boeren en regeringen hebben het zwaar te verduren met een enorme economische last om het herstelt te realiseren van de destructieve impact van sprinkhaanaanvallen .

Het milieu

Door het hoge gebruik van chemicaliën en pesticiden is er nevenschade aan de ecosystemen ontstaan, aangezien het niet gemakkelijk is om onderscheid te maken tussen de sprinkhanen zwermen en andere niet-schadelijke organismen en vegetatie. Naast de directe gevolgen voor het lokale ecosysteem is er ook de mogelijkheid van schade aan mensen en dieren door de gebruikte chemische bestrijdingsmiddelen

Leave a Reply