Skip to main content

Stichting Corazon zoekt oorzaken van ons klimaat probleem. Als een rode draad zien we steeds weer dat het hier om slecht zondig handelen van de mens betreft. Het telkens mensen zijn die zich laten drijven door diefstal, dwang, geweld, egoïsme, macht misbruik of hebzucht. Daarmee kunnen zij als de veroorzakers worden aangemerkt. Vandaag kijken we met Corazon.nu naar de koppeling die we kunnen leggen tussen de opwarming van de aarde en de onrusten in onze christelijke samenleving zoals we die deze week zagen in Amerika.

We zien als corazon.nu telkens de zelfde spelers opduiken, mensen die tegen de wil in van de meerderheid bezig blijven met het slopen van de aarde. Maar we ontdekte deze week ook dat deze zelfde krachten ook veroorzakers zijn van het schadelijk mixen van culturen, om voor hun het vuile werk te doen. Een enorme Eye opener voor onze redactie! We wisten wel dat zij die steenrijk willen worden en geworden zijn de oorzaak zijn van de opwarming maar stonden niet echt stil dat zij ook de hoofdrol spelers zijn in het doen ontstaan van de multi culturele samenleving en daarin de gevaarlijke cultuur claschen. Mensen die in de christelijke samenlevingen bijeen gebracht zijn door werk.  Zij brengen daarmee hun  tegenstellingen mee in de christelijke samenlevingen en door dominerend te leven slopen zij de christelijke samenleving . Corazon heeft ontdekt dat dit zgn racisme in christelijke landen direct te koppelen is met de werkgevers  die ook de veroorzakers zijn van de opwarmen van de aarde in hun zucht naar geld , slaven en gratis of goedkope werkhanden.

Monopolie verkrijgen om zo een grote (over)productie te verkrijgen doe je niet alleen!  De werkzaamheden die met hun productie vrij komt is zo extreem veel geweest dat zij daarmee de basis hebben gelegd van wat wij noemen de zgn. multi culturele samenleving ? Een groot bedrijf dat om op hun manier te produceren zoveel mensen nodig heeft, het liefst zo goedkoop mogelijk, zorgt voor een enorme toestroom van allerlei mensen.

Er is te veel werk gecreëerd!

Maar hoe hun geldzucht, hebzucht en schaal vergroting naast ons klimaat te verzieken ook nog eens het dagelijks christelijk leven wist te ontwrichten, wie had dat ooit gedacht? De beïnvloeden van ons christelijk denken en handelen heeft zo sterk kunnen zijn omdat allerlei grote bedrijven heel veel niet christelijke vervreemding in onze christelijke samenleving gebracht heeft. Met jaren van een zeer hoge immigratie om het handwerk te verrichten is er een giftige volkeren mix ontstaan met veel niet christelijke culturen. Onze christelijke samenlevingen zijn ipv wat we gewend waren van harmonieus en liefdevol veranderd of vervaagt in een angstige vol disharmonie zijn samenleving met veel te veel criminele misstanden. Het botsen in onze Nederlandse steden komt meersendeel  door de mix van vreemde onchristelijke gewoontes en heeft direct te maken met het veel te veel werk hebben gecreërd door zelfzuchtigheid en geldzucht zodat sommige steeds maar meer en meer kunnen verdienen maar andere het werk moeten doen. Werk waarvoor bedrijven , boeren en producenten van alle kanten van de wereld allerlei mensen hierheen hebben gehaald ten kosten van de identiteit en noodzakelijke eenheid van christenen en het dagelijks christelijk leven in veel christelijke landen

De vruchten van diefstal en hebzucht slopen het dagelijks christelijke leven.

De afgelopen week liegt er  niet om. De waarheid liegt er niet om. Hoe de vruchten van slechte daden zoals het stelen, een van de 10 geboden” Gij zult niet stelen”‘ in enorme puinhoop zijn geoogst. In dit geval gaat het om winkeldiefstal van een individu die er niet om wilde werken maar ook om het stelen van zijn voorouders omdat ooit een boer, producent of bedrijfseigenaar er niet om wilde werken. Hoe dit stelen de christelijke samenleving in brand weet te zetten zagen we nu duidelijk. Allemaal vruchten van een hoofd zonde; Gij zult niet stelen ! De brand van de culturen woed al heel lang natuurlijk maar hoe de vrucht van 1 diefstal in een winkel in Amerika heel de christelijke samenleving in diepe onrust kon brengen is door Corazon als ongekend, gezien. Een openbaring.  Ook in Nederland zien we steeds meer de wrange vruchten van die hebzucht en overproductie dat diep is doorgedrongen in ons dagelijks leven.  Moord en doodslag is zo een gewoonte aan het worden wat we overal en in Nederland ook zien woekeren. Hoe begon het vragen wij ons af en zie en zie het is doordat een aantal rijkere veel werkhanden nodig hadden .Dat dit de oorzaak is geworden van het slopen van de unieke Nederlandse christelijke cultuur, van de basis van de Nederlandse samenleving en van ons dagelijks harmonieus leven wie had dat ooit gedacht!  We zien hier live hoe de hebzucht van sommige een vervanging aan het realiseren is van een unieke Nederlandse christelijke cultuur voor een on samenhangende mix van culturen die steeds vaker in tegenstrijd met elkaar leven. Hoe bedrijven de christelijke normen en waarden om zeep hebben geholpen door het zoeken naar meer geld, meer macht ! Dat zien we het duidelijkst in onze overvolle multiculturele steden.

Als christenen moeten we onder ogen durven te zien wat die zonde van heb of geldzucht ter weeg kan brengen op de christelijke meerderheid. Het kapot maken van de aarde en het ont-christelijken van christelijke landen..

De droogte is zo een voorbeeld. Het is nu al jaren achtereen droog en dat is een bewijs dat de opwarming van de aarde een feit is. Verleden jaar zelfs temperaturen boven de 40 graden. Ook die temperaturen en droogte zijn oorzaken van het veel te veel produceren. Van het veel te veel gebruik maken van grondstoffen. Hoe we ook wenden of keren sommige zijn er zeer rijk van geworden terwijl andere het werk ervoor verrichte. Maar helaas heeft men daarbij ook nog eens te veel gebruik maken van vreemde handen. Het maakte waarschijnlijk toch niet uit  welke goed gezind of kwaad gezind voor hun het werk deed, als hun inkomsten maar gegarandeerd was. En egoïsme koste de samenlevingen onnoemlijk veel.

Veel werknemers komen uit andere culturen en brengen diep gewortelde antichristelijke gewoontes en normen en waarden mee, vooral in dichtbevolkte grote kwetsbare steden.

Neem nu de voedsel industrie als voorbeeld. We krijgen als Corazon en als samenleving steeds meer signalen dat die overproductie daar het klimaat ernstig schade aanbrengt. Maar nu word ook duidelijke dat het ook de leefbaarheid van de Nederlandse samenleving kost. We zitten dan wel, gemiddeld gezien , niet slecht in de financiële middelen. We wonen veilig, wonen mooi en hebben het niet slecht materieel gezien. Maar als exportland nummer 2 op de wereld werken we wel mee aan een wandeling op een te gevaarlijk pad . Een pad ingezet door geldzucht en hebzucht levert ons met zekerheid de ondergang van onze christelijke samenleving op. Ten zij we als christenen het tij weten te keren.

Die drijfveer op anti christelijke liberale mentaliteit met steeds meer en meer als norm is duidelijk gekoppeld aan zoveel mogelijk samenwerken met niet christelijke immigranten. Die mix is voor Christenen dodelijk!  Het brengt naast het klimaat probleem ook een diepe verdeeldheid, misdaad en strijd in onze eigen christelijke samenleving ter weeg. Neem nu de uitwassen rond drugs die lijkt diep geworteld te zijn vanuit gedogen door socialisten. Iets wat de laatste 40 jaar met niet christelijke migranten is meeverhuisd maar zo een enorme ellende aan verslaving, geweld en misdaad heeft veroorzaakt. Dat je als samenleving er aan dood kan gaan.

Het opwarmen van de aarde en de zogenaamde multiculturele samenleving groeide samen op omdat er grote begeert is naar steeds meer en meer geld en een grotere nood aan de werknemers die dat geld voor hen vergaren.

Zij, de grote multinationals, megabedrijven , fabrieken maar vooral de Nederlandse boeren produceren om het exportgeld. Zij zijn het die zorgen dat juist de grote woonkernen en steden in Nederland de broeinesten zijn geworden van zeer explosieve en vijandige anti christelijke levensstijlen. Dat wij als christen dat moeten gaan inzien is belangrijk om te reden wat er nog te reden valt. Want de onrust, het geweld, anti christelijke vervreemding en daarbij de kans op chaos groeit en groeit en brengt als we niets doen gegarandeerd onze christelijke samenlevingen op aarde in direct levensgevaar. De druk op de typische Nederlandse christelijke samenleving en de echte christelijke Nederlandse cultuur is zo hoog geworden dat het wel eens daardoor voorgoed kan breken. Met name steden lopen leeg met christenen en vol met anti christelijke vervreemding! Met alle gevolgen van dien. Weet ook dat dit de wrange vruchten van de zonde zijn, nl hebzucht en geldzucht wat als afgoden zijn.

Leave a Reply