Skip to main content

De mensheid moet zich constant laten bekeren, omkeren op de weg die ze wandelen! Anders lopen we constant tegen grote gevaren aan. Het is net als een vader met kinderen, doe dit niet , doet dit zo , hou daar eens mee op want anders bezeer je jezelf! En als je als kind niet wil luister naar je vader of moeder dan krijg je uiteindelijk een ongenadige mep. Soms zelfs zo hard dat je die je hele leven lang zal blijven herinneren. Maar dan is dat altijd nog beter dan de gevolgen van je handelen denk je vader of moeder!  Dus beter nu te luisteren dan of de mep of de ernstige gevolgen te onder vinden.

Het gaat niet met de gehele samenleving op aarde. Onze met name economische systemen staan niet geheel ten diensten van alle en ontsporen in extreme verrijking van sommige terwijl de andere ver achterblijven. Deze extreme verrijking van sommige veroorzaken grote problemen en de gevolgen liegen er niet om; bosbranden zo extreem veel en zo groot dat het wel hel op aarde lijkt, steeds meer overstromingen, land verschuivingen, orkanen die zo heftig  dat niets overeind blijft, extreem grote sprinkhanen plagen, honderden miljoenen mensen als klimaatvluchtelingen op steeds op drift en de meest vreemde en gevaarlijke virussen zoals nu Covid 19. Gevaren die de gehele aardse samenleving in zijn greep houd met miljoen slachtoffers. Wij die in God geloven zijn als natuurlijk vijanden van dit soort praktijken. Maar onze invloed lijkt sterk af te nemen. De christelijke normen en waardes in onze samenleving, met name de landen van west Europa en andere rijkere delen van de wereld nemen te dramatisch af. Lege kerken en geen echt bijbels onderwijs meer. Daarmee  is de noodzakelijke normen en waardes om zaken niet uit de klauwen te laten lopen verder weg komen te liggen van ons mensen. Deze christelijke normen en waarden zijn aan het vervagen  door of een reeks van anders gelovige normen en waardes , of een humanistische, socialistische, atheïstische en zelfs satanistische waarden en normen.

In ieder geval lijkt het hek van de dam en dat zien we doordat de schade zo groot word dat bijna de hele aardse samenleving op slot zit. Deze groepen die nu met hun normen en waarden de ontstane ruimte die de christenen hebben achtergelaten opvullen nemen kijken over het algemeen niet zo nauw, althans. Hun normen en waarden met betrekking tot milieu en geld omzetten brengen die ongekende schade aan onze aarde en samenleving. Daarmee zien we dat zaken als hebzucht, sluw omgaan met heel veel geld kunnen nu sterk woekeren dat we met zijn alle in direct levensgevaar zijn gekomen.

Neem de klimaat crisis als voorbeeld hoe de samenleving bijna gedwongen door moet buffelen om de economie in stand te houden , waar een steeds kleiner groepje mensen zo  extreem rijk kan worden aan het huidige systeem dat de grote meerderheid elke dag van hun dierbare leven zich al ploeterend moeten opofferen en maar met net genoeg of helemaal niet genoeg toch rond moeten zien te komen. Waar hele volkeren constant d dood door honger inde ogen moeten kijken terwijl de andere in zo een rijkdom leeft dat ze er in kunnen zwemen. De samenleving vlakbij onder loep gelegd dan zien we dat verkoop van goederen, producten en diensten vaak alleen nog maar door mega bedrijven uitgevoerd worden. Bv de voedsel industrie die voor 80 top 90 % gedomineerd word door enorme groot grutters, zij die bijna alle winkel straten hebben leeg geroofd en zo een druk op de landbouwer heeft doen ontstaan dat die het beschikbare landbouwgrond op de aarde op zo een drastische wijze heeft verziekt dat bijna er alleen nog maar wat groeit met kunstmest en pesticiden en waar nog maar enkele soorten planten en dieren te vinden zijn op aarde. De boer zo misvormd geworden in denken en handelen dat deze dieren zien als of een last of als een inkomsten bron en dan komen we bij de ziektes als vogelpest, gekke koeien ziekte, ebola, aids, influenza, sars, mers en vele andere levensgevaarlijke ziektes uit zoals Covid 19. Want het zijn de groot grutters en gelijkvormige aanverwante die me slim doordachte verkoop technieken en strategisch denkers door hun ingehuurde slimme marketeers die zo een extreme vraag gecreëerd hebben naar dierlijke producten dat we nu met zijn alle verplicht maanden als gevangen opgesloten zitten. Het zijn hun die die paar kleine en middel grote bedrijfjes de nek om draaien en daarmee hun banen. Het zijn hun die de vele oudere op aarde en zieke op de rand van de dood laten balanceren en zelf de dood in worden gejaagd door een virus dat niet door ons meer te temmen is zodat het tot een mensen doder heeft kunnen uitgroeien in de mega grote kweekvijvers als kippefarms, veeschuren, varkensstallen e.d .

Dat in 2020 de hebzucht van een paar enkelingen , de schepping zo in gevaar kan brengen zegt iets van onze overheden die te veel in de greep zitten van mensen die sterk verbonden zijn met de bedrijven die dit veroorzaken. Het is zo een ernstige vorm van misbruikt van aarde, dier en mensen dat er echt iets drastisch moet veranderen.

God zou ons het liefst vrijwillig laten bekeren door ons te laten inzien hoe ernstig het misbruik is maar kan ook dwingend optreden door de overheden of zelfs door machtig ingrijpen op een Goddelijke wijze die ongekend zal zijn.

De bijbel leert ons dat dit voor daders vaak niet goed afloopt.

De mensheid moet zich constant laten bekeren, omkeren op de weg die ze wandelen! Anders lopen we constant tegen grote gevaren aan. Het is net als een vader met kinderen, doe dit niet , doet dit zo , hou daar eens mee op want anders bezeer je jezelf! En als je als kind niet wil luister naar je vader of moeder dan krijg je uiteindelijk een ongenadige mep. Soms zelfs zo hard dat je die je hele leven lang zal blijven herinneren. Maar dan is dat altijd nog beter dan de gevolgen van je handelen denk je vader of moeder!  Dus beter nu te luisteren dan of de mep of de ernstige gevolgen te onder vinden.

Het gaat niet met de gehele samenleving op aarde. Onze met name economische systemen staan niet geheel ten diensten van alle en ontsporen in extreme verrijking van sommige terwijl de andere ver achterblijven. Deze extreme verrijking van sommige veroorzaken grote problemen en de gevolgen liegen er niet om; bosbranden zo extreem veel en zo groot dat het wel hel op aarde lijkt, steeds meer overstromingen, land verschuivingen, orkanen die zo heftig  dat niets overeind blijft, extreem grote sprinkhanen plagen, honderden miljoenen mensen als klimaatvluchtelingen op steeds op drift en de meest vreemde en gevaarlijke virussen zoals nu Covid 19. Gevaren die de gehele aardse samenleving in zijn greep houd met miljoen slachtoffers. Wij die in God geloven zijn als natuurlijk vijanden van dit soort praktijken. Maar onze invloed lijkt sterk af te nemen. De christelijke normen en waardes in onze samenleving, met name de landen van west Europa en andere rijkere delen van de wereld nemen te dramatisch af. Lege kerken en geen echt bijbels onderwijs meer. Daarmee  is de noodzakelijke normen en waardes om zaken niet uit de klauwen te laten lopen verder weg komen te liggen van ons mensen. Deze christelijke normen en waarden zijn aan het vervagen  door of een reeks van anders gelovige normen en waardes , of een humanistische, socialistische, atheïstische en zelfs satanistische waarden en normen.

In ieder geval lijkt het hek van de dam en dat zien we doordat de schade zo groot word dat bijna de hele aardse samenleving op slot zit. Deze groepen die nu met hun normen en waarden de ontstane ruimte die de christenen hebben achtergelaten opvullen nemen kijken over het algemeen niet zo nauw, althans. Hun normen en waarden met betrekking tot milieu en geld omzetten brengen die ongekende schade aan onze aarde en samenleving. Daarmee zien we dat zaken als hebzucht, sluw omgaan met heel veel geld kunnen nu sterk woekeren dat we met zijn alle in direct levensgevaar zijn gekomen.

Neem de klimaat crisis als voorbeeld hoe de samenleving gedwongen door moest werken om sommige delen van de economie in stand te kunnen houden. Beurzen en aandelen zo doorgeschoten  dat we een steeds kleiner groepje mensen zien die zo extreem rijk kan worden aan dit huidige systeem. Dat de grote meerderheid elke dag een groot deel van hun leven verplicht zich moet opofferen om rond te kunnen komen. Waar letterlijk hele volk stammen constant op de grens van leven en dood balanceert om genoeg te hebben aan hun dagelijkse levens behoefte. Telkens de honger in de ogen moeten kijken terwijl de andere een rijkdom heeft dat ze er in kunnen zwemen.  De samenleving onder de loep gelegd zien we dat  goederen, producten en diensten vaak alleen nog maar door mega bedrijven uitgevoerd worden. Bv de voedsel industrie die in het christelijk deel de laatste 40 jaar voor 90 % gedomineerd word door enorme grootgrutters. Bijna alle kleine winkels in straten zijn weg en leeg geroofd. De druk op de landbouwer die zijn beschikbare landbouwgrond op zo een drastische wijze heeft verziekt dat bijna er alleen nog maar wat groeit met tonnen kunstmest en pesticiden. Waar nog maar enkele soorten planten en dieren weten te overleven. De heden daagse boer zo misvormd geworden is in denken en handelen dat deze dieren zien alsof een grote last dat je direct moet doden of als een grote inkomsten bron. Dan komen we gelijk bij de ziektes als vogelpest, gekke koeien ziekte, ebola, aids, influenza, sars, mers en vele andere levensgevaarlijke ziektes uit zoals Covid 19 door massaal heel veel dieren op een hoop te zetten.Groot grutters  als vrager en boer als leverancier. Slim doordachte verkoop technieken, slimme marketeers zorgen dat er tegenwoordig zo een extreme vraag gecreëerd is  naar dierlijke producten dat we nu met zijn alle verplicht maanden als gevangen opgesloten zitten.

Dat in 2020 de hebzucht van de mega rijken, de schepping zo in gevaar kunnen brengen zegt iets van de staat van onze overheden die nog veel te veel in de greep zitten, in lobby van de bedrijven die direct veroorzakers zijn. Het is zo een ernstige misbruikt van aarde, dier en mensen .

God zou ons het liefst vrijwillig laten bekeren, door ons te laten inzien hoe ernstig het misbruik is op dit moment en hoe on bereid bedrijven zijn om echt te veranderen, onder druk van hun eigenaren. Covid laat zien dat burgers welwillend staan tegenover veranderingen. Maar alleen dwingend optreden door de overheden zal het klimaat weer op orde brengen of is het wachten op de mep van de Vader? Machtig ingrijpen op een Goddelijke wijze zal ongekend zijn voor daders. De bijbel leert ons dat dit voor daders vaak niet goed afloopt.

Leave a Reply