Skip to main content

Een concurrentie cultuur

Een concurrentie cultuur in onze economie is een pure vorm van wat wij christenen noemen gelijkvormigheid aan de wereld. En wereld gelijkvormigheid is een vijandigheid aan God!  Dus daarom lopen er van allerlei zaken rond het aardse klimaat erntig fout. De fundatie van ons economisch handelen is fout. Want waarom zouden wij het gevecht tussen mensen voortzetten via ons dagelijks werk en inkomen? De concurrentie tussen bedrijven, merken, producten en diensten is niets anders dan het uitvechten van een strijd tussen mensen, een gevecht om ruimte, middelen, privileges en macht. In de wereld is het gewoon te vechten, kijk maar in de dieren wereld bijvoorbeeld is het normaal dat levende wezens om wat voor reden dan ook met elkaar vechten, eten en opgegeten worden. Daar vallen altijd slachtoffers, het recht van de sterkste en slimste. Dat is nou net iets wat Jezus is komen vertellen dat God dit gedrag verafschuwd!

Men denk te moeten overleven

Als we kijken naar het meest basic leven op aarde dan is het nog steeds overleven, terwijl dit onnodig is.Het is in orde tussen de mens en God. Maar toch blijven leven in een  wereldgelijkvormigheid brengt ons telkens weer in grote problemen, leven naar de regels van de natuur waar we in leven, wat nooit zo bedoeld is toen wij door God geschapen werden, brengt osn teleksn weer in grote levens gevaarrlijk problmen. In den beginne leefde alles in harmonie zonder elkaar te bestrijden. Dat deze harmonie ernstig is verstoord en drastisch is veranderd wil niet zeggen dat we nu 2020 door moeten blijven gaan met het elkaar bestrijden met alle gevolgen van dien.

Dus omdat we denken dat als we goed willen leven we elkaar moeten bevechten en bevochten moeten worden veroorzaakt een strijd via bedrijven en (over)productie. Als een collectief accepteren van deze vreemde gewoonte strijden, concureren.  Dan is het toch niet zo gek dat we op allerlei problemen als ziekten, oorlogen en nu zo een gigantisch groot probleem als het opwarmen van de aarde lopen? We ondergaan een drastische verandering of de mens blijft een verhard wezen dat constant zich in de prpoblemen weet te brengen . de mens blijft ook suicidaal en blijft ook in een staat van zijn dat moet kunnen doden, stelen en begeren wat niet van hen is.

De aarde in gevaar

Daarom is het niet zo gek dat onze hele economische modellen waarmee we als mensen de samenleving vorm willen geven bijna totaal gefundeerd is op legaal het voor elkaars voeten wegstelen, bevechten en beconcurreren.Met als levensgevaarlijke bijwerkingen zulke vijandigheden dat we grenzen hebben gesteld die we tot doden toe bewaken. Dan komen we bij de bedrijven, grote multinationals die de hoofdoorzaak zijn van de enorme uitstoot in hun productie drift. Zij zijn het die verwikkeld in een wedloop zitten waaruit ze niet kunnen ontsnappen en bijna niet kunnen veranderen? In hun strategie lopen wij in de pas waardoor de uitstoot blijft en de schade alleen maar groter word. In hun angst en hebzucht jagen ze naar de macht, invloed, inkomen.Dat is wat hen draaiend houd en vele uit de mensheid inclusief christenen hobbelen er achteraan. Het gaat ten koste van de aarde, ons erfdeel en dat wat er op leeft. Ze slopen wat ons lief is en dat door dat wat in basis niets anders is dan een diep gefundeerde groot gevecht tussen sommige mensen. De grootste strijd op aarde een strijd tegen het echte vrije leven op aarde vind plaast in de economie arena!

In die arena is concurrentie een geaccepteerd en een doodnormale zaak. De hele economie is gewoon en wedloop. Het leven op aarde en de aarde zelf word daardoor zo onnodig veel schade aangebracht. De aarde zucht erdoor in barensweeën en de mens zucht mee onder het juk van die constante druk mee te moeten in dit tempo om zo je plekje, je huisje niet te verliezen. Mee moeten doen anders is er dat angstige gevaar dat je het niet zal overleven! Zo desastreuse dat wij en nu ook de aarde zelf letterlijk een burn out krijgen, vrij vertaald opgebrand aan het raken is!

christen stop de concurrentie, stop het vechten met elkaar en red daarmee de aarde!

Kijken we er naar als christen dan vragen we ons toch af wat de ware noodzaak van al dat vechten is? Stel die simpele vraag of dit nog wel echt nodig en wenselijk als we zo een schade erdoor oplopen. We lijken wel kleine kinderen. Zouden we een verbod op strijd , wat God ons gegeven heeft,  eindelijk eens echt door kunnen voeren als christenen?  We kijken naar de VN als overheid instelling daar zouden we dit kunnen aankaarten. Verbod op alle vormen van concurrentie op aarde! dat is ook de weg inslaan van Jezus en de oude christenen, wat zal blijken de enige weg te zijn om dit te kunne realiseren. Alleen maar wat noodzakelijk is produceren en zien het zien als een algemeen goed en recht van mensen! Samen genoeg en samen rijk.

Ze lopen elkaar constant voor de voeten en verspillen zo enorm veel nutteloos

Want zo als het nu gaat is het jacht, en zo veel mogelijk elkaar voor de voeten lopen met desastreuze gevolgen in dat te veel nutteloze productie plegen en daarmee nutteloos veel verspilling van grondstoffen veroorzaken en dus de abnormale hoge broeikasgassen uitstoot waarmee we de aarde opwarmen en vele honderden miljoenen mensen op aarde direct of indirect in levensgevaar brengen.

Nee we kunnen beter starten met inventariseren wat we werkelijk nodig hebben en alleen dat uitvoeren in diensten en producten.

Het is de zonde die de opwarming van de aarde veroorzaakt

Het kan maar dan zouden de mensen hun onderling strijden moeten opgeven, hun beconcurreren zou door onafhankelijke leden overheden verboden moeten worden ten bate van de aarde. Zo zullen we als mensheid op een weg lopen waar we in alles samenwerken. Dat is de weg van de eenheid van mensen een weg die nu mogelijk is omdat God ons helpt via Jezus. God heeft ons deze weg van eenheid zonder concurentie aangeboden.

Gaan we op die aangeboden weg samenleven dan is het Gods wil en zal de opwarming stoppen.|Blijven we elkaar beconcureren dan is dat vijandigheid aan God en zullen de problemen niet kunnen worden opgelost.Ze zullen dan terugkeren en nog groter dan voorheen.

Wij kijken hier van uit stichting Corazon er met deze christelijke ogen naar want in de kern is het de waarheid dat het slecht gedrag is van mensen, zonde, van God los! Het klimaat probleem bewijst dit weer eens. Voor de wel of niet gelovige we moeten toch deze conclusie gaan trekken, de hoofdoorzaak is het je misdragen en daarmee problemen veroorzaken. Het is ons al vele vele eeuwen geleden bekend gemaakt en beschreven in de bijbel. We moeten stoppen om ziekte, dood en verderf te voorkomen. Het probleem rond het opwarmen van de aarde en al die elende eromheen heeft als oorzaak dat wat God in de bijbel benoemt als zonde. Dus bekeer mens en doet niet meer mee met strijden tegen elkaar, ook in bedrijven!

Bij Corazon stelde we de vraag aan God wat er precies moet veranderen in een toekomstige maatschappij. Het antwoord is verbluffend en eigenlijk al duizenden jaren bekend bij de mensen. Het staat trouwens opgeschreven in de bijbel.  Om een beeld te schetsen hoe het toch zo uit de hand gelopen is stuit ik als schrijver toch op een zeer belangrijke, telkens terug kerend gegeven wat een leidraad blijkt te zijn in de zoektocht naar de oorzaak van het klimaat probleem. Zonde! Het klinkt ouderwets en typisch een uitspraak van een man Gods maar de oorzaak van ons klimaat probleem ligt in de gewoontes die vanuit de zonde gevoed worden. Zondes als Afgoderij, valse begeerten, ontrouw,  hebzucht, ijdelheid, gemakzucht hoogmoed , diefstal en strijd zijn de grote pijlers van het klimaat probleem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply