Skip to main content

Steden groeien uit hun jas. Zo sterk zelfs dat in 2030 er 1/3 van de mensheid in steden zullen wonen wat neerkomt op 3 miljard in 2030. Tot die conclusie komen onderzoekers in een nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad nature suistainebility. Zo blijkt dat over tien jaar er maar liefst twee miljard mensen extra naar de stad zullen trekken en daar zullen gaan wonen. En deze razendsnelle verstedelijking brengt zeer ernstige problemen met zich mee.

Voeding garanties die stedelingen nodig hebben zullen juist de productie schaal en distributie nog meer vergroten.Meer mono cultuur grotere onoverzichtelijk boeren bedrijven. Wat een enorme druk zet op deze toch al vervuilende agrarische sector. Sterke groei brengt ook ernstige andere negatieve gevolgen met zich mee. Dichtere bevolking aantallen in woonwijken zoals veel meer uitval van mensen in een regio met gevolgen als werkeloosheid , criminaliteit en allerlei overlast op gebied van lichamelijk en geestelijke welzijn.

Verstedelijking
Steden zijn pas sinds de industriële revolutie in 1900 gaan groeien. De trek naar de stad zette in de afgelopen 120 jaar door. Er is na 2000 voor het eerst een meerderheid van de wereldbevolking in een stad geteld. Maar zoals de huidige studie laat zien, zet deze verstedelijking nu in een wel heel ongekend tempo door zet dat het lijkt op vluchten naar een betere toekomst. Terwijl de praktijk een ander beeld laat zien . De belangrijkste drijfveer is kansen op vast werk door de economische ontwikkeling in steden. Ook zijn er andere factoren die een rol spelen, zoals globalisering, verbeteringen in telecommunicatie, transport en gezondheidszorg. Deze zaken dragen allemaal bij aan de hedendaagse verstedelijking.

Voor steden is het belangrijk te weten welke problemen zich voor gaan doen bij een sterke groei. Rijks regeringen zullen extra wetgeving en beleid moeten maken op basis van de gevaren die verscholen liggen in sterke groei van bevolking in onze steden.niet daar een vrije markt economie haar gang laten gaan. Het zal gaan over de verspreiding van economische drijfveren over een veel groter gebied zodat steden niet meer een centra worden van te veel economische en industriële bedrijvigheid. Wat een van de belangrijkste aantrekking is van steden.  Ook zal verspreiding van wonen naar landelijke gebieden sterk moeten worden gestimuleerd in plaats van bouwen in wijken met steeds hogere gebouwen. Daarbij zullen project ontwikkelaars die puur werken uit economisch belang en eigen winst uitgesloten moeten worden en daar in de plaats project ontwikkelaars komen die leefbaarheid en welzijn van bewoners en werknemers centraal zal zetten.

Leave a Reply