Skip to main content

Kwekers moeten zich bewust worden vande enrome kansen die liggen in het stoppen van of aanpassen aan klimaat veradering. Zo ook de Duitse top kweker Lorenz von Ehren, een van de grootste Duitse boomkwekers. Hij wil dat zijn bedrijf zich nadrukkelijk bezig gaat houden met stadsbomen die bestand zijn tegen de verandering van het klimaat.

Vorige week hield deze top boomkweker in Hamburg een symposium over het thema. Experts gingen in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals meer hitte, droogte en wateroverlast, en wat deze betekenen voor stadsbomen.

Natuurwetenschapper Ernst Ulrich von Weizsäcker stelde dat het stedelijk groen opnieuw bezien moet gaan worden. Want niet alle soorten en variëteiten zijn bestand tegen de gevolgen van de klimaat verandering.

Landschapsarchitectuur Rainer Schmidt legde  aan de hand van een model hoe het stedelijk groen in de toekomst  er uit komte zien. Dat model is gebaseerd op hoe je maximaal gebruik kan maken van productieve groene ruimten.

Pius Floris sprak over  bodembiologie. Volgens deze Nederlandse boomverzorger kunnen stadsbomen alleen gezond en vitaal groeien als de groeiomstandigheden in orde zijn en bij de specefieke boomsoort passen.

Von Ehren (met circa 550 ha in productie) heeft voor klanten een klimaatbomenbos aangelegd met 70 soorten en variëteiten die klimaatbestendig moeten zijn. Dat blijkt uit het Beierse stadsbomenonderzoek mbt klimaatverandering.

Tot de klimaatbomen behoren onder andere: Taxodium distichum, Nyssa sylvatica, Magnolia kobus, Liriodendron tulipifera, Koelreuteria paniculata en Fraxinus angustifolia ’Raywood’.

Foto is van von Ehren

Leave a Reply